Fjerne føflekk

En hudlege kan diagnostisere føflekker ved å se på huden din. På en føflekksjekk undersøker vi huden din nøye fra topp til tå. Hvis vi mistenker at en føflekk kan inneholde kreft, fjerner vi den der og da, og sender den til et laboratorium for biopsi.

Fjerning av føflekker

Ved mistanke om kreft i en føflekk (malignt melanom) er det viktig at du oppsøker lege. Før vi fjerner føflekker, undersøker en av våre hudlege(r) all hud, flekker og føflekker grundig. Vi gjør en generell vurdering av antall føflekker, størrelse, konfigurasjon og grad av solskade på huden.

Føflekker som avviker fra normalen

Ved føflekker som avviker fra normalen og som skiller seg ut som potensielt farlige føflekker, vil vi som oftest fjerne føflekken og omliggende hud kirurgisk ved lokalbedøvelse. Føflekken sendes deretter til undersøkelse i laboratorium, hvor vi tar celleprøve av hud og føflekk og ser etter mistenkelige hudforandringer. Du får svar på undersøkelsen, og om føflekken er godartet eller ondartet, i løpet av 1-2 uker.

Selve fjerningen av føflekken

Å fjerne en føflekk er et enkelt inngrep og tar kort tid. Vi bedøver (lokalbedøvelse) området rundt føflekken og kutter den ut, samt en liten margin av sunn hud om nødvendig. Å fjerne en føflekk gjør ikke vondt. Prosedyren kan etterlate et permanent arr.

Vi fjerner føflekker på tre ulike måter; enten kirurgisk, ved barbering eller ved laser. Alle behandlingsformene kan gi en mulig infeksjon i etterkant av inngrepet, men bieffektene ervanligvis små. Som oftest vil den største nedsiden ved å fjerne føflekker være arret man får i etterkant.

Forskjellige måter å fjerne føflekker

Hvilken metode vi velger å benytte for å fjerne en føflekk er avhengig av årsaken til inngrepet, størrelsen på føflekken, og føflekkens plassering. Det er hovedsakelig tre måter å fjerne føflekker på i dag:

Kirurgisk fjerning av føflekker (med sting): brukes som oftest på små melanomer
Fjerne føflekker ved barbering (uten sting): typisk på føflekker som stikker opp av huden
Fjerne føflekker med Co2-laser: kosmetisk fjerning av føflekk

Kirurgisk fjerning av føflekker (med sting)

Kirurgisk fjerning av føflekker er den vanligste måten å fjerne føflekker på. Det er en behandlingsmetode som ofte brukes på små melanomer eller føflekkreft i tidlig stadium, hvor melanomet fjernes under en biopsi.

Dette er en effektiv metode for å fjerne føflekker med en dyp base, og innebærer at en bit av vevet fjernes fra kroppen. For personer med føflekkreft i et tidlig stadium, vil dette være den eneste behandlingen som trengs. I noen tilfeller kan det hende at vi vil fjerne både kreften, en kant av huden rundt føflekken og et lag med vev under huden. Føflekken vil i etterkant av inngrepet sendes til histologisk undersøkelse, for å analysere om det er utvikling av kreft.

Kirurgisk fjerning av føflekker utføres med skalpell; en skarp kniv eller laser. Etter inngrepet vil det vanligvis sys inn ett eller to sting, avhengig av størrelsen på hudbiten som fjernes. Tråd som brukes til stingene vil være tilpasset huden, for å oppnå best mulig kosmetisk resultat.

Man vil normalt kunne gjøre vanlige aktiviteter kort tid etter behandlingen, men det er viktig å være klar over at det ved et slikt kirurgisk inngrep vil kreves noe stell fra deg som pasient(en). Du må blant annet huske på å bytte kompresser og plaster på såret regelmessig, samt holde såret beskyttet i tiden etter inngrepet. I tillegg må du normalt ha sting som skal fjernes etter at såret har begynt å gro. Du vil få all praktisk informasjon rundt pleie etter inngrepet, samt oppfølging og informasjon om mulig kontroll i ettertid.

Fjerne føflekker ved hjelp av barbering (uten sting)

Vi fjerner føflekker vha. av barbering som oftest på føflekker som står ut fra huden. Denne behandlingsmetoden er mindre inngripende enn et fullt kirurgisk inngrep med sting. Vi benytter avanserte redskaper som forsiktig skraper/barberer føflekken ned til den er på nivå med huden, og på denne måten er det ikke nødvendig å sette sting. I noen tilfeller vil vi også brenne bort hudlaget, kalt kauterisering, for å redusere risikoen for at føflekken vokser tilbake.

Denne måten å fjerne føflekker på, er brukt for ikke-kreftfremkallende og relativt små føflekker. I etterkant av barberingen, vil en prøve av føflekken sendes til undersøkelse for analyse av hvorvidt cellene inneholder kreft.

Fjerne føflekk med Co2-laser

En tredje behandlingsform ved fjerning av føflekker innebærer bruk av Co2-laser. Denne måten å fjerne føflekker på, brukes som regel i tilfeller hvor hudlegen etter en føflekksjekk er sikker på at føflekken er godartet. Dette vil som oftest kun være i sammenheng med kosmetiske inngrep av føflekker som står ut fra huden.

Laseren vil fjerne føflekken helt, slik at det ikke er noe vev igjen som kan benyttes til prøvetaking. Denne typen inngrep kan derfor ikke benyttes dersom det er tvil eller usikkerhet i forhold til om føflekken inneholder noen form for kreft.

Etter fjerning av føflekk

Hva som kan forventes i etterkant av fjerning av føflekk, vil avhenge av både behandlingsmetode som ble brukt, størrelsen på føflekken, og eventuelt hudområdet rundtsom ble fjernet.

Normalt etter fjerning av føflekker, spesielt ved kirurgisk inngrep, bør du unngå direkte kontakt med vann i 1-3 dager. Dusjplaster kan brukes om nødvending. I tillegg bør kraftig fysisk aktivitet unngås i 1-2 dager etter at du kirurgisk har fjernet en føflekk. I noen tilfeller bør man vente med fysisk aktivitet i 3-4 uker etter inngrepet. Hvor lenge du bør venteavhenger av lokasjonen på området der føflekken ble fjernet, og hvorvidt det utsettes for kraftig strekk ved bevegelse og fysisk aktivitet.

Du vil også anbefales å være spesielt nøye med håndvask, samt være påpasselig med mulig berøring av sårområdet i tiden etter inngrepet, for å redusere mulig risiko for infeksjon. I tilfeller hvor såret lekker av væske eller blod, bør kompresser og plaster skiftes regelmessig,gjerne hver 3-6 dag. Dette gjelder i hovedsak for føflekker på kroppen, mens ved fjerning av føflekker i ansiktet kan plasteret som brukes vanligvis værefrem til stingene skal tas ut.

For at huden skal gro pent etter fjerning av føflekk

For å oppnå best mulig kosmetisk resultat i etterkant av inngrepet, er det viktig at du overholder avtalt tidspunkt for fjerning av sting. Antall dager vil variere ut ifra hvor på kroppen føflekken ble fjernet, og sting vil normalt fjernes som følger:

- i ansiktet etter 5-7 dager

- i hodebunnen etter 7-10 dager

- på overkropp/armer/lår etter 10-14 dager

- på legger/føtter/rygg etter 14-21 dager

Etter at stingene er fjernet, kan du bli anbefalt å bruke tape over sårområdet i en periode, for åredusere strekket i huden og minske risikoen for at såret sprekker opp igjen. Tapen vil også ha en gunstig effekt på arret, både hvordan det leges og blir seende ut. I tillegg vil tapen væresolbeskyttende og redusere sjansen for at du ender opp med vedvarende og stygge arr. Din lege vil fortelle deg hvor lenge du bør gå med tape over sårområdet, basert på lokasjon og strekk i området. Dette kan variere mellom alt fra 2 til 3 uker og opptil 3 måneder.

Potensielle komplikasjoner

Fjerning av føflekker er vanligvis et ukomplisert inngrep som utføres under lokalbedøvende. Det finnes derfor få komplikasjoner forbundet med inngrepet. Enkelte kan ha behov for paracetamol-tabletter det første døgnet. Det er derimot sjeldent behov for sterkere smertestillende. Dersom smerter øker eller vedvarer 1-2 døgn etter inngrepet, bør mankontakte en lege.

Både i forkant og etterkant av operasjonen, vil en lege gi deg all nødvendig informasjon rundt sårstell, mulig sykemelding og smertehåndtering.

Infeksjon i huden etter føflekkfjerning

Infeksjoner etter hudkirurgi er svært sjeldne. Inngrep på rygg og legger har noe økt infeksjonsrisiko, mens i ansiktet sees det svært sjelden infeksjoner. Dersom du opplever symptomer på mulig infeksjon, bør du ta kontakt med en lege. Symptomer på infeksjon kan innebære:

- rødhet, ømhet og hevelse

- smerter i såret

- puss og sårvæske som kommer fra såret

Ved å holde seg til legens anbefalinger, og ved å holde såret rent, vil risikoen for at det danner seg infeksjon i såret som etterlates etter fjerningen være minimal.

Arr etter fjerning av føflekk

Noe arrdannelse vil alltid forekomme etter operasjoner i hud. Dette er normalt, og merkene etter operasjonen og stingene som eventuelt settes vil bleknes med tiden.

Det kan være lurt å fjerne mistenkelige føflekker i god tid før solsesongen, da best mulig kosmetisk resultat krever at arr ikke utsettes for sol før det har gått noen måneder.

Etter fjerning av sting vil det gjerne være en periode med rødhet i sårflaten, dette vil gradvis blekes og bli hudfarget. Tiden det tar kan variere fra noen uker til mnd. I noen sjeldne tilfeller kan det ta opptil 12-24 mnd. før blekingen inntrer. I ansiktet tar blekingen kortere tid enn ellers på kroppen. De fleste arr vil ende opp som diskré, bleke merker i huden, med noenindividuelle variasjoner.

Dersom man opplever arrdannelse som vokser seg utover hudens overflate eller blir hardt, kan dette utgjøre overdreven arrdannelse, kalt hypertrofe eller keloide arr. Slik økt arrdannelsekommer ofte raskt etter fjerning av sting. Dersom du mistenker dette bør du ta kontakt med en hudlege, slik at arrdannelsen kan begrenses eller stoppes helt ved hjelp av ulike behandlingsmetoder.

Når bør man fjerne føflekker?

Å fjerne føflekker er en behandling som utføres når føflekkreften er i et tidlig stadium, og ikke nødvendigvis har spredd seg utover området rundt føflekken eller innover i huden til andre organer og steder på kroppen.

Dersom du er usikker på noen føflekker eller du merker symptomer som indikerer at en føflekk kan være farlig og potensielt inneholde kreft, vil fjerning av føflekken forhindre at kreften vokser og/eller sprer seg til andre kroppsdeler. Les mer om symptomer på farlige føflekker her.

Det er også vanlig å fjerne føflekker som er forstyrrende grunnet plassering på kroppen, eller at de stikker ut og/eller er i mer veien enn ønsket. Dette vil hovedsakelig være fjerning av føflekker basert på kosmetiske preferanser.

Når får jeg svar etter fjerning av føflekk?

Etter at føflekken er fjernet hos en hudlege, vil den eksamineres for mikroskopiske tegn på mulig kreft. Som regel vil du få svar på om føflekken inneholder kreft i løpet av 1-2 uker.

Kan jeg fjerne føflekkene mine selv?

Det hender at folk lurer på om de kan fjerne sine føflekker selv. Dette er noe vi hos Volvat sterk fraråder folk å gjøre. Dersom man forsøker å fjerne føflekker selv kan dette føre til skader på huden, og alvorlige konsekvenser kan komme av at man prøver å skrape, skjære, brenne eller etse vekk føflekker på egenhånd. Ved å fjerne føflekker selv, risikerer man både infeksjon, store arr, og en falsk trygghet om at farlige føflekken er fjernet, mens de kanskje i realiteten fremdeles er til stede.

Uansett om du ønsker å fjerne en føflekk for kosmetiske eller helsemessige grunner, er det viktig å alltid dra til en sjekk hos en hudlege først, før du eventuelt tar i bruk produkter for å fjerne føflekken selv. Dette er for å forsikre deg om at føflekken ikke inneholder kreft av noen slag.

Dersom du har en føflekk du ønsker fjernet, eller du ønsker å foreta en hud- og føflekksjekk, kan du bestille en konsultasjonstime hos oss på Volvat. Du trenger ingen henvisning for timebestilling, og vi har kort ventetid.

Konsultasjon hos hudlege

2 260,-

Priseksempel fra Fredrikstad, tilleggskostnader kan påløpe

Hvorfor velge hudlege hos Volvat?

Riktig behandling for deg

Vårt brede medisinske utvalg av hudbehandlinger tillater oss å skreddersy behandling til hver enkelt pasient.

Anerkjente leger

Hos oss jobber noen av Norges mest anerkjente hudleger, med spisskompetanse innen estetiske og medisinske behandlinger, laserbehandlinger og hudkirurgi.

Alle hudproblemer

Våre erfarne hudleger utreder og behandler både kroniske og akutte hudsykdommer. Vi hjelper deg dersom du plages med alt fra akne og problemhud, til solskader og fjerning av føflekker.