Høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk er en vanlig tilstand som sjelden gir symptomer og derfor kan være vanskelig å oppdage. Det er ikke en sykdom i seg selv, men bør behandles for å unngå utvikling av andre sykdommer.

 • Høyt blodtrykk er et av de vanligste helseproblemene i verden
 • Høyt blodtrykk øker risikoen for hjerte- og karsykdommer
 • Overvekt og fedme øker risiko for høyt blodtrykk
 • Omtrent 15% av befolkningen i Norge har høyt blodtrykk som krever behandling

Hva er høyt blodtrykk?

Når blodet strømmer gjennom blodårene, påfører det et trykk mot veggen i blodkarene. Dette er blodtrykket.

Hvis man får høyt blodtrykk, kan det oppstår skader og forkalkninger i blodårene. Går man med høyt blodtrykk over tid, også moderat forhøyet blodtrykk, kan det virke belastende på hjertet og føre til økt risiko for hjerneslag, hjerteinfarkt, nyresvikt, nedsatt syn og demens.

Derfor er det viktig å oppdage høyt blodtrykk tidlig for å hindre skadeeffekter.

Årsaker til høyt blodtrykk

Det er sjelden en enkelt årsak til høyt blodtrykk, og som regel er årsaken sammensatt. Både livsstil og arvelighet spiller en rolle, og samtidig øker risikoen med alderen.

Risikofaktorer for høyt blodtrykk er:

 • Diabetes
 • Hormonforstyrrelser
 • Nyresykdom
 • Hjerteinfarkt, angina pectoris og hjerneslag som fører til åreforkalkning
 • Alder
 • Lite fysisk aktivitet
 • Stress
 • Usunt kosthold med for mye salt
 • Overvekt

Symptomer på høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk gir vanligvis ingen symptomer. Noen kan likevel merke hodepine og svimmelhet ved veldig høyt blodtrykk. Siden det er mulig å gå rundt med høyt blodtrykk i flere år uten å merke det, er det viktig å måle blodtrykket årlig – spesielt etter fylte 50 år da man begynner å bli mer utsatt for hjerte- og karsykdommer med alderen.

Hvordan foregår måling av blodtrykk?

For å måle blodtrykket ditt, vil undersøkende lege feste en mansjett rundt overarmen din som er koblet til blodtrykksapparatet. Denne mansjetten vil strammes over armen og stoppe blodstrømmen, før den gradvis slipper ut luften og blodet strømmer gjennom armpulsåren igjen.

Hvis man er engstelig eller anspent kan det påvirke målingen og resultatene kan bli for høye – husk å slappe av og puste godt.

Overtrykk og undertrykk

Blodtrykket måles med to tall, separert av en skråstrek, som representerer henholdsvis overtrykket (systolisk trykk) og undertrykket (diastolisk trykk). Undertrykket måles når hjertet slapper av mellom slagene, mens overtrykket måles når hjertet trekker seg sammen og pumper blod ut i kroppen.

For eksempel betyr et blodtrykk på 120/80 at trykket er 120 i pumpefasen og 80 i hvilefasen. Optimalt sett skal blodtrykket ligge på 120/70. Blodtrykk blir målt i millimeter kvikksølv (mmHg).

Hva er høyt blodtrykk?

Du har høyt blodtrykk hvis overtrykket er høyere enn 140 og/eller undertrykket er høyere enn 90, målt hos legen. De som har hjertesykdom, diabetes eller nyresykdom bør ha enda lavere verdier på 130/80 mmHg for å redusere sjansen for komplikasjoner.


24-timers blodtrykksregistrering

For å fastslå at man har høyt blodtrykk, må man vanligvis måle blodtrykket flere ganger over tid. Ofte vil man gjennomføre en 24-timers måling av blodtrykket for å få en oversikt over blodtrykkets svingninger over et helt døgn.

En 24-timers blodstrykkregistrering måler blodtrykket jevnlig i løpet av et døgn mens du utfører dine daglige gjøremål. Apparatet måler blodtrykk hvert 30. minutt på dagtid og hvert 60. minutt om natten for et nøyaktig gjennomsnittlig blodtrykk. Dette gir best mulig utgangspunkt for diagnostisering av høyt blodtrykk og videre oppfølging.

Vanlige blodtrykksmålinger varierer i stor grad. 24-timers måling er en godt etablert metode for å få et nøyaktig blodtrykksmål som utgangspunkt for kontroller, utredning og behandling.

Behandling av høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk kan behandles og holdes under kontroll med livsstilsendringer og blodstrykksenkende medisiner. Målet med behandling er å redusere risikoen for å utvikle hjerneslag og hjertesykdom.

Noen ganger holder det å legge om livsstilen sin hvis det bare er snakk om litt forhøyet blodtrykk.

Medikamentell behandling av høyt blodtrykk

Det finnes ulike medisiner som kan senke blodtrykket. Ofte anbefaler man en kombinasjon av flere medisiner i lav dose for å oppnå bedre effekt, og samtidig få færre bivirkninger. Som regel vil man måtte bruke blodtrykksenkende medikamenter livet ut, men i noen tilfeller kan man redusere bruken eller slutte helt hvis man innfører store endringer i levevaner.

Vanlige medisiner mot høyt blodtrykk er:

 • ACE-hemmere
 • Vanndrivende medisiner
 • Angiotensin II-blokkere
 • Betablokkere
 • Kalsiumblokkere
 • Alfablokkere

Prognose ved høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk er som sagt ikke en sykdom i seg selv, men det øker likevel risikoen for å utvikle andre helseutfordringer. Derfor vil også prognosen avhenge av følgende:

Effektiv behandling av høyt blodtrykk

Effektive medikamenter som hjelper med å regulere blodtrykket, kan redusere risikoen for komplikasjoner og forbedre prognosen

Blodtrykksnivå

Jo høyere blodtrykket er, desto større er risikoen for komplikasjoner

Varighet av høyt blodtrykk

Langvarig høyt blodtrykk kan skape mer skade i blodkarene og øke risikoen for hjerte- og karsykdommer

Sammenheng med andre sykdommer

Andre sykdommer som diabetes, nyresvikt eller høyt kolesterol kan forverre høyt blodtrykk og øke risikoen for komplikasjoner

Livsstil

Røyking, stress og et usunt kosthold kan bidra til å øke allerede høyt blodtrykk og øke risikoen for hjerte- og karsykdommer. Derfor er det svært viktig å innføre livsstilsendringer som kan bidra til å forbedre prognosen og redusere risikoen for komplikasjoner assosiert med høyt blodtrykk

Hva kan jeg gjøre?

Hvis du har høyt blodtrykk er det viktig å unngå risikofaktorer som kan øke blodtrykket ytterligere, og innføre livsstilstiltak som reduserer risikoen for komplikasjoner.

Fysisk aktivitet

Det anbefales å holde seg i aktivitet minst 30 minutter daglig. Få opp pulsen og legg inn treningsøkter ved siden av daglig aktivitet i tillegg. Fysisk aktivitet og trening senker blodtrykket og kan redusere risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom.

Unngå høyt saltinntak

Mat med mye salt øker blodtrykket. Tilpass kostholdet og reduser inntak av ferdigprodukter med store mengder salt. Spis produkter som er merket med nøkkelhull og generelt grønnsaker og fullkornsprodukter.

Hold en stabil vekt

Fedme og overvekt øker risikoen for høyt blodtrykk

Slutt å røyke

Det er viktig å kutte ut all bruk av tobakk – det øker ikke bare risikoen for høyt blodtrykk, men også alle livsstilssykdommer.

Reduser stress

Finn måter du kan unngå stress på hvis du kan, og innfør avslappende rutiner som regelmessige pauser, rolige turer eller meditasjon.

Husk å ta medisinene dine

Det er viktig at du fortsetter å bruke medisiner mot høyt blodtrykk regelmessig og går til regelmessige kontroller hos legen din.

Konsultasjon

2 900,-

Priseksempel fra Lillehammer, tilleggskostnader kan påløpe

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat?

Komplett hjertesjekk

Vi tilbyr komplett hjerteundersøkelse for å stille en sikker diagnose med langtids-EKG, belastningstest på sykkel med EKG, ultralyd av hjertet, ultralyd av halspulsåren/halskar og 24-timers blodtrykksmåling. 

Erfarent hjerteteam

Vårt hjerteteam består av dyktige og erfarne spesialister i kardiologi som hjelper deg med alle hjerterelaterte plager. Ønsker du bare å vite hvordan det står til med hjertehelsen din, hjelper vi deg selvsagt med det også.

Bedre hjertehelse

Vi legger vekt på å bygge tillit gjennom verdifull informasjon, veiledning og nøye utredning for hjertesykdommer, slik at du kan føle deg trygg på din hjertehelse.