Ta hjertesjekken hos Volvat

Volvats hjerteteam består av dyktige og erfarne spesialister i kardiologi. Vi har kort ventetid, og hjelper deg med alle hjerterelaterte plager. Ønsker du bare å vite hvordan det står til med hjertehelsen din, hjelper vi deg selvsagt med det også.

Hva innebærer en hjertesjekk?

Ved en hjertesjekk vil våre hjertespesialister kunne utføre en grundig sjekk av hjertet.

Vi tilbyr:

  • Langtids-EKG
  • Belastningstest på sykkel med EKG
  • Ultralyd av hjertet
  • Ultralyd av halspulsåren/halskar
  • 24-timers blodtrykksmåling.

Arbeids-EKG

Foretas på ergometersykkel mens fullt EKG registreres kontinuerlig og blodtrykk måles med jevne mellomrom for å undersøke hvordan hjertet reagerer på fysisk anstrengelse. Denne undersøkelsen gir informasjon om kransårene, hjerterytmen, puls- og blodtrykksrespons og fysisk kapasitet.

Ultralyd av hjertet

Med ultralyd fremstilles alle deler av hjertet. Legen vurderer anatomi/struktur og dimensjoner, samt pumpe- og klaffefunksjon.

Undersøkelsen er smertefri, og gir verdifull informasjon om hjertets utseende og funksjon. Ved ultralyd av hjertet føres en probe over brystet til pasienten, som ligger på en undersøkelsesbenk. Det fremstilles bilder av hjertet i bevegelse. På disse bildene kan legen gjøre nyttige målinger.

Undersøkelsen er spesielt aktuell ved hørte bilyder over hjertet, symptomer på hjertesvikt som uforklart tung pust og hevelser i bena, og ved visse forandringer på EKG.

Ultralyd av halspulsåren/halskar

Med ultralyd fremstilles pulsårene på halsen og legen vurderer tykkelse på åreveggene, påleiringer, plakk, innsnevringer og blodgjennomstrømming.

Les mer og bestill ultralyd av halspulsåren

Langtids EKG

Ved hjertebank eller urolig hjerte vil en langtidsregistrering av EKG kunne fange opp evt. hjerterytmeforstyrrelser. Registrering av rytmeforstyrrelser kan gjøres fra 24 timer og opp til 30 dager.

24-timers blodtrykksmåler

Vanlige blodtrykksmålinger varierer i stor grad. 24-timers måling er en godt etablert metode for å få et nøyaktig blodtrykksmål som utgangspunkt for kontroller, utredning og behandling. Apparatet måler blodtrykk hvert 30. minutt på dagtid og hvert 60. minutt om natten for et nøyaktig gjennomsnittlig blodtrykk. Dette gir best mulig utgangspunkt for diagnostisering av høyt blodtrykk og videre oppfølging.

Hvem bør ta en hjertesjekk?

Undersøkelse hos hjertespesialist kan være nyttig for personer med hjertelidelser i nær familie, eller hvis man har et eller flere av følgende symptomer:

Brystsmerter

Brystsmerter kan skyldes innsnevringer i hjertets blodårer, også kalt kransarterier. Typisk kommer smerten ved fysisk anstrengelse og forsvinner i løpet av sekunder/få minutters hvile.

Smertene/ubehaget sitter vanligvis bak brystbenet og kan typisk stråle ut til arm,hals eller rygg. Ved akutte sterke smerter midt i brystet ledsaget av kvalme, svimmelhet, tungpust, kaldsvette kan dette være tegn på akutt hjerteinfarkt og bør undersøkes av lege snarest.

Arvelig høyt kolesterol

1 av omtrent 310 personer har familiær hyperkolesterolemi. Ubehandlet vil pasienter med denne tilstanden ha en betydelig økt risiko for tidlig åreforkalkning og hjerte- og karsykdom.

Ved blodprøve vil man kartlegge kolesterol og utifra dette vil man kunne få mistanke om at det foreligger arvelig høyt kolesterol.

Hjertebank

Normalt legger man ikke merke til at hjertet slår. Det kan være mange årsaker til at man blir oppmerksom på sin egen hjerteaktivitet som stress, lav blodprosent eller høyt stoffskifte.

Årsak til hjertebank kan også skyldes hjerterytmeforstyrrelse. Hjerterytmeforstyrrelse vil si at hjerterytmen er enten unormalt rask (takykardi) eller unormalt langsom (bradykardi). Symptomene kan være svært forskjellige fra lett hjertebank eller kraftige hjerteslag og tretthet til mer alvorlige som svimmelhet eller besvimelse.

Disse pasientene vil bli undersøkt med EKG, blodtrykksmåling og blodprøver. Av og til er det nødvendig med EKG-registrering over ett eller flere døgn (Holtermonitorering) for å kunne fange opp eventuelle rytmeforstyrrelser.

Hjertelidelser i nær familie

Dersom mannlige nære slektninger har fått hjertekarsykdom (først og fremst angina, hjerteinfarkt og hjerneslag) 55 år gamle eller yngre, og kvinnelige nære slektninger det samme 65 år gamle eller yngre, gir det mistanke om arvelig belastning. 

Kolesterolverdier og visse risikomarkører som kan måles i blodet kan gi tilleggsinformasjon rundt dette. Klaffefeil og medfødte hjertefeil kan også være arvelige i større eller mindre grad.

Hos hjerteteamet på Volvat Medisinske Senter kan man få hjelp til å vurdere om det foreligger familiær belastning og få informasjon om eventuelle anbefalte tiltak.

Høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk er en vanlig tilstand (59 % av de over 40 år) som sjelden gir symptomer og derfor kan være vanskelig å oppdage. Ved meget høye blodtrykk, kan man imidlertid oppleve svimmelhet og hodepine.

Skader forårsaket av høyt blodtrykk er nært forbundet med hvor forhøyet blodtrykket er, men også moderat forhøyet blodtrykk er en belastende faktor for hjertet og gir økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt, samt skade på nyrer og syn. Det er viktig å oppdage høyt blodtrykk tidlig for å forebygge skadeeffekter.

Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus (sukkersyke) er en kronisk sykdom karakterisert ved et vedvarende forhøyet blodsukker, og forstyrrelser i omsetningen av karbohydrater, fett og proteiner i kroppen. De som har diabetes, har en betydelig økt risiko for hjertekarsykdom. Symptomene på slik sykdom kan være mindre typiske og derfor vanskeligere å tolke, eller til og med helt fraværende.

Pustevansker

Pustevansker eller tung pust er en subjektiv følelse av å få for lite luft. Dersom det blir mangel på oksygen i kroppens celler, fører det til at vi opplever åndenød, og forsøker å kompensere ved å puste raskere og dypere.

Den hyppigste årsaken til oksygenmangel er lungesykdommer. Noen hjertesykdommer kan imidlertid også gi oksygenmangel, som hjertesvikt, alvorlige klaffefeil, angina og hjerterytmeforstyrrelser. Blodpropp i lungene er en annen potensielt alvorlig tilstand som kan føre til hjertesvikt og pustevansker. Psykiske årsaker kan også utløse en følelse av tung pust uten at det faktisk foreligger underskudd på oksygen. 

Hevelser i bena

Hovne bein er en svært vanlig tilstand, og i de fleste tilfeller skyldes det ingen spesiell sykdom. Dersom kun ett bein er hovent, skyldes det som regel en lokal tilstand hvor åreknuter og lymfeansamling er de vanligste, men man bør også være oppmerksom på mulig blodpropp.

Hevelse i begge bein kan være normalt ved opphold i varme omgivelser, i forbindelse med menstruasjonssyklus, eller etter lange flyreiser. Det kan også skyldes bivirkninger av enkelte medisiner. Noen ganger kan det imidlertid være uttrykk for en generell ubalanse i kroppen eller sykdom. Hjertesvikt er en av sykdommene som kan gi hevelser i bena.

Uforklart nedsatt fysisk kapasitet

Dårlig fysisk kapasitet (kondis) kan være en naturlig konsekvens av lite fysisk aktivitet, overvekt, lav blodprosent osv. 

Trener/mosjonerer man regelmessig og plutselig opplever uforklart fall i fysisk kapasitet, eller begynner å mosjonere og ikke merker formstigning som forventet, kan dette være uttrykk for hjertesykdom av forskjellig slag.

Andre grunner til å sjekke hjertet

Det kan også være hensiktsmessig med en hjertesjekk for personer som opplever svimmelhet-/besvimelsesanfall, eller for deg som ønsker en generell status på hjertehelsen din.

Hjerteundersøkelser tilpasset ditt behov

Hos oss møter du erfarne hjertespesialister. Når du kommer til konsultasjon hos hjertespesialist vil du i tillegg til en samtale og grundig undersøkelse bli anbefalt enkelte supplerende undersøkelser etter ditt behov. 

Tverrfaglig team

Hos svært mange kan det være vanskelig å finne nøyaktig årsak til forhøyet blodtrykk, men man vet at viktige medvirkende årsaker er fedme, diabetes, lite fysisk aktivitet, høyt alkoholinntak, høyt saltinntak og høy alder.

Hos hjerteteamet på Volvat Medisinske Senter kan du få stilt en sikker diagnose ved 24-timers blodtrykksmåling. Endokrinolog og indremedisiner kan bidra til å påvise og behandle eventuelle spesielle underliggende årsaker.

Vi har tilbud om blodtrykk-poliklinikk for hyppig oppfølging i starten slik at blodtrykket normaliseres raskt. Det gis råd om gunstige livsstilstiltak som reduserer risiko for sykdom, og ernæringsfysiolog er tilgjengelig for dem som trenger spesiell hjelp med vektnedgang og kostholdsendringer.

Konsultasjon

2 830,-

Priseksempel fra Bergen, tilleggskostnader kan påløpe

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat?

Komplett hjertesjekk

Vi tilbyr komplett hjerteundersøkelse for å stille en sikker diagnose med langtids-EKG, belastningstest på sykkel med EKG, ultralyd av hjertet, ultralyd av halspulsåren/halskar og 24-timers blodtrykksmåling. 

Erfarent hjerteteam

Vårt hjerteteam består av dyktige og erfarne spesialister i kardiologi som hjelper deg med alle hjerterelaterte plager. Ønsker du bare å vite hvordan det står til med hjertehelsen din, hjelper vi deg selvsagt med det også.

Bedre hjertehelse

Vi legger vekt på å bygge tillit gjennom verdifull informasjon, veiledning og nøye utredning for hjertesykdommer, slik at du kan føle deg trygg på din hjertehelse.