Prolaps i ryggen


Prolaps oppstår når kjernen (nukleus) i mellomvirvelskiven fragmenterer, ringen rundt skiven (anulus fibrosus) sprekker opp og biter av skiven presses ut i ryggmargskanalen.

Smerten oppstår på flere måter: direkte mekanisk trykk på nerven, nucleusvev har en direkte kjemisk inflammatorisk effekt og prolapset kan påvirke blodsirkulasjonen i nervevevet. Skiven har gjennomgått strukturelle endringer lenge før prolapset oppsto, disse endringene er varige, uavhengig om du blir operert for prolaps eller ikke.

Operasjonsindikasjon

  • Tap av blærekontroll eller kontroll med avføring
  • Akutte lammelser i beinmuskulaturen
  • Alvorlige smerter og nedsatt funksjon som følge av smertene.
  • Symptomvarighet mer enn 8 uker uten tegn til bedring.
  • Hyppige isjiasepisoder med sykmeldingsbehov

Det må være samsvar mellom symptomene, dvs. smerteutstråling og det man finner  ved MR - undersøkelse av ryggen. Operasjon er sjelden indisert dersom ryggsmerter er det overveiende symptomet.

Et prolaps trenger ikke alltid operasjon. 60-70% blir helt bra eller bedre innen 3 mnd. uten operasjon. I løpet av ett år vil mange prolaps gradvis skrumpe inn. Symptomene avtar ofte lenge før.

Hvis du blir bedre av din isjias før en planlagt operasjon, må du kontakte oss for vurdering av nødvendigheten av operasjon.

Operasjonsmetoden er et lite snitt i huden, åpne mellom muskelfibrene og fjerne prolapsvevet. Samtidig fjernes løse vevsbiter inne i skiven. Under operasjonen bruker kirurgen lupe, eller mikroskop med egen lyskilde ned i et  lite operasjonsfelt. Dette gir mindre disseksjon og arrvev. Over 90 % av pasientene opplever umiddelbar smertelindring, særlig for den utstrålende smerten. I 10 års perspektiv opplever om lag 80 % varig bedring av tilstanden. Risiko for skade påført under operasjonen er liten; <1 %.  Om lag 10 % vil oppleve at operasjonen ikke har varig effekt på ryggsmerten.

Det er ingen dokumentert sammenheng med mellom tidlig aktivitet etter operasjon og faren for tilbakefall eller langtidssmerte. Alminnelig anbefaling er 14 dager med lett aktivitet og lite sitting, deretter aktiv trening. 

Sykemelding til lett arbeid 4 uker og tungt arbeid 6 - 8 uker.

Vi har kort ventetid

Bestill time

Tjenesten tilbys ved

  • Volvat Oslo - Majorstuen
  • Volvat Bergen - Avd. Ulriksdal

Vi har kort ventetid

Bestill time