Overarmsplastikk Tromsø

Operasjon for å fjerne løs og hengende hud på overarmene har blitt stadig mer etterspurt. Kanskje fordi man ikke får slanket eller trimmet bort løs hud. Hvis man har løs hengende hud, må den fjernes med plastisk kirurgi. Hvis man har lokaliserte fettansamlinger på overarmene, kan disse fjernes med fettsuging.

Plastikkirurgisk korreksjon av overarmene har blitt stadig mer etterspurt. Ved Volvat Stokkan gjør vi i dag betydelig flere slike inngrep enn bare for noen få år siden. Sannsynligvis skyldes dette at denne operasjonen har blitt mer kjent og at moderne suturteknikk med nye sutur-typer (kirurgisk sytråd) gjør at arrene har blitt mindre skjemmende enn tidligere.

Hva er overarmsplastikk?

Overarmsplastikk er et plastikkirurgisk inngrep hvor man fjerner overskudd av hud fra overarmen. I de fleste tilfeller inngår liposkulptur (fettsuging) som en del av overarmsplastikken for samtidig å kunne redusere volumet av overarmen. Enkelte pasienter ønsker imidlertid bare å stramme opp huden uten å gjøre overarmen tynnere, og i disse tilfellene fjernes bare selve overskuddshuden.

Liposkulptur av overarmene som eneste behandling gjøres imidlertid svært sjelden. Dette fordi huden på overarmene normalt trekker seg dårlig sammen etter en fettsuging.

Selve operasjonen

Overarmsplastikk utføres vanligvis i lokalbedøvelse med samtidig bruk av intravenøs likegladsmedisin. Selve operasjonen er helt smertefri. Inngrepet starter med liposkulptur hvorved man fjerner uønsket fettvev. Heretter fjernes hudoverskuddet med et snitt som begynner oppe i armhulen. I utvalgte tilfeller kan det være tilstrekkelig med et snitt som kun omfatter den øverste 1/3 av overarmen. Men de aller fleste pasientene har så stort hudoverskudd at snittet må forlenges ned til albuenivå for at resultatet skal bli tilfredsstillende.

Etter operasjonen

Etter inngrepet bandasjeres med Micropore tape, steril bandasje og en komprimerende strømpe. Det meste av syingen gjøres med innvendige sting som gradvis løser seg opp. I regelen setter vi også noen små ”pynte-sting” ytterst i huden. Disse fjernes etter ca 1 uke.

Etter at stingene er fjernet, settes på ny tape som skiftes hver 7.-10. dag. Taping bør fortsettes så lenge arrene er røde og minst 3-4 mnd. De fleste pasientene får operert begge armene samtidig og man vi da naturlig nok bli relativt handikappet de første dagene. Man bør begrense armbevegelsene de første 2 ukene.

Du må vente 4 uker før du kan utføre fysisk tungt arbeid og trening.

Komplikasjoner og bivirkninger

Som etter alle kirurgiske inngrep kan det oppstå etterblødninger, infeksjon og sårtilhelingsproblemer. Slike komplikasjoner er heldigvis sjeldne ved dette inngrepet.

Nedsatt eller forandret følelse i det opererte området er vanlig, men normaliserer seg vanligvis i løpet av 3 til 6 måneder.

Arr etter overarmsplastikk

Det største problemet med en slik operasjon er at den etterlater et langt arr på innsiden av overarmen som strekker seg fra armhulen og ned til albuen. I de fleste tilfellene blir arret etter en modningstid på ca 1 år smalt og hvitt. Hissigere og bredde-økete arr kan ses hos enkelte. Årsaken til dette kan være at pasienten har tendens til å lage stygge arr (er ”arr-danner”) eller at såret har glidd fra hverandre fordi man har vært uforsiktig etter operasjonen. En annen årsak til at arret blir stygt kan være at kirurgen har fjernet for mye hud slik at strammingen har blitt for stor. Det er en meget fin balansegang mellom å fjerne så mye hud at man får et best mulig resultat og at det blir så stramt at arret blir bredde-øket.

Konsultasjon med kirurg før operasjon

Før du bestemmer deg for en overarmsplastikk er det viktig at du tar deg god tid med plastikkirurgen på en konsultasjonstime. Kirurgen vil da tegne opp på armen hva av huden som blir fjernet og hvor arrene blir plassert.

Overarmsplastikk i Tromsø tilbys på

Time hos
oss