Assistert befruktning for enslige eller single kvinner

Kan jeg være singel og motta hjelp for å få barn?

Ja, takket være endring i Bioteknologiloven kan du som enslig kvinne endelig få behandling i Norge. Ved hjelp av sæd fra sæddonorer og moderne assistert befruktningsteknologi, har også enslige eller single kvinner i dag muligheten til å bli gravide.

Hvordan bli gravid alene?

Enslige eller single kvinner er nødt til å bruke egne egg for å bli gravid, som blir befruktet med sæd fra en donor. Det er ikke mulig å benytte seg av dobbeldonasjon – både donoregg og donorsæd som benyttes samtidig – dersom det ikke er mulig å bruke egne egg. Alternativet med dobbeldonasjon kan kun benyttes av et kvinnelig par, der den ene kvinnen donerer egget sitt, og hennes partner bærer fram barnet.

Hvilke behandlinger kan jeg få som enslig eller singel?

Vi tilbyr ulike behandlingsalternativer for enslige eller single kvinner som ønsker å få barn. Da starter man i første omgang med en konsultasjon for å kartlegge sin situasjon. Vi vil gjennomgå din sykehistorie og nåværende helse og livsstil. Deretter foretar vi en fertilitetsutredning med ulike fertilitetstester. Videre vil vi informere deg om hvilke muligheter du har og hvilken behandling som er best egnet for deg.

Behandlingsalternativer:

  • IVF-behandling: Dette er en form for assistert befruktning som skjer utenfor kroppen, også kalt prøverørsbefruktning. Det innebærer at vi tar ut et egg fra eggstokkene og befrukter eggene med donorsæd. Utviklingene overvåkes noen dager i laboratoriet. Etter 2-5 dager vil ett av de befruktede eggene føres forsiktig tilbake til livmoren ved hjelp av et tynt kateter. Dersom det er flere egg som har utviklet seg, vil disse bli nedfrosset til eventuelle senere forsøk.
  • Inseminasjon: Dette er en skånsom metode der befruktningen skjer inni kroppen. Dagen etter eggløsning møter kvinnen på klinikken for inseminasjon med donorsæd. Et tynt kateter føres forsiktig inn i livmoren og flere millioner spermier frigjøres for å svømme gjennom egglederen for å møte det egget som er i ferd med å løsne fra eggstokken.
  • Nedfrysing av egg: Nedfrysing av egg kan være et godt alternativ om man vet at man ønsker barn senere i livet, men ikke er klar helt ennå. Da kan eggene fryses ned og oppbevares frem til man ønsker å bli gravid. Dette kan være en god form for forsikring og «å stoppe» den biologiske klokken som tikker fort i 30-årene. Generell anbefaling er å fryse eggene før 36 års alderen på grunn av redusert kvalitet hos eldre kvinner. Man vil få individuell rådgivning med tanke på antall egg man eventuelt bør fryse.

Hvor mye koster det å bli gravid alene?

Prisen på en behandling for assistert befruktning vil være den samme for deg som er enslig eller singel som for et par. Det vil hovedsakelig avhenge av hvilken type behandling du får, om det er IVF-behandling, inseminering eller om du velger å fryse ned egg.

Hva koster en IVF- behandling?

Første forsøk med IVF-behandling koster 41 000,- per mars 2023.

Hva koster en inseminasjon?

Inseminasjon med donorsperm eller egen sperm koster 12 000,- per mars 2023.

Hva koster nedfrysing av egg?

Det koster 35 000,- å fryse ned egg per mars 2023.

Hvordan får jeg donorsæd?

I Norge har kvinner eller par som søker assistert befruktning ikke mulighet til å velge donor selv. Behandlende lege vil velge en donor fra en godkjent dansk sædbank, og sørge for å matche med trekk som ligner på deg som skal bli mor. Dette har vist seg å være til det beste for det fremtidige barnet, og du som mottar donorsæd har ikke anledning til å velge donor ut fra andre egenskaper eller etnisiteter. Det er strenge kriterier for å bli godkjent som sæddonor inkludert genetisk testing som gjøres rutinemessig ved danske sædbanker.

Personalet ved Spiren hos Volvat Trondheim, eller Fertilitetssenteret hos Volvat Oslo ordner alt det praktiske med bestilling, import og fortolling av donorstrå.

Hvem vurderer hvem som er egnet for assistert befruktning?

Det vil være en lege hos oss som avgjør om du er egnet for behandling ved assistert befruktning som enslig eller singel. Dette vil bli vurdert i forbindelse med konsultasjon og gjennomgått utredning. Beslutningen blir tatt i henhold til gjeldende norsk lovverk.

Hva koster en konsultasjon?

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.