Fysioterapeut

Fysioterapeut

Våre erfarne fysioterapeuter hjelper deg med forebygging og behandling av dine muskel – og skjelettplager, aktiv rehabilitering ved smertetilstander og ved skader og etter kirurgiske inngrep.

Fusioterapeutene jobber tverrfaglig med allmennleger og andre spesialister i Volvat.

Vi har kort ventetid!