Endometriose

Ved symptomer på endometriose eller mistanke om at du har endometriose, ta kontakt med våre gynekologer. Hos oss møter du erfarne eksperter innen kvinnehelse som utreder, diagnostiserer og behandler endometriose.  

Hos Volvat er vi opptatt av å lytte til pasienten. Vi gjør vårt ytterste for å hjelpe hver enkelt kvinne på veien mot rett diagnose og behandling for sine plager. Vi har flere spesialister på ulike områder av kvinnehelse under samme tak, og samarbeider tett for å hjelpe hver pasient.

Hva er endometriose? 

Dette er endometriose:

 • Endometriose er en medisinsk tilstand der vev som finnes i slimhinnen i livmoren, begynner å vokse utenfor livmorhulen. Vanligvis forekommer endometriose i bekkenorganene
 • Legen kan finne endometriose på eggstokkene, egglederne, rundt livmoren, bukhulen, bukhinnen og i alvrolige tilfeller på endetarmen og urinblæren
 • Det viktigste symptomene på endometriose er smerte. Tilstanden kan føre til sterke smerter under menstruasjon, smerter ved samleie (dyspareuni) og kroniske bekkenplager
 • Smertens intensitet er ikke nødvendigvis knyttet direkte til omfanget av endometriosevevet
 • Det antas at smertesignalene i sentralnervesystemet knyttet til endometriose kan være komplekse. Det er også mulig at selve sentralnervesystemet spiller en rolle i opprinnelsen til smertene.
 • Endometriose finnes hos kvinner i fruktbar alder og oppstår som oftest ikke før puberteten. Endometriose forsvinner vanligvis etter overgangsalderen
 • Når endometriosevev finnes inne i muskelvevet i livmoren, kalles det adenomyose. Det er imidlertid sjeldent å finne endometriosevev i andre fjerntliggende organer
 • Ved endometriose kan du blant annet oppleve kroniske smerter, ukontrollerte blødninger og vanskeligheter med å bli gravid
 • Det er viktig å merke seg at endometriose kan variere i alvorlighetsgrad og symptomer fra person til person

Ved mistnake om endometriose, ta kontakt med lege. Tidlig diagnose og riktig behandling kan bidra til å håndtere symptomene og forbedre livskvaliteten til kvinner med endometriose.

Endometriose utredning og behandling på Volvat

I gjennomsnitt tar det 7 år for en kvinne å få diagnosen endometriose i Norge. Dette blant annet fordi endometriose er en kronisk sykdom som gir en rekke diffuse symptomer og påvirker hele kvinnekroppen.

Kvinner må derfor ofte gjennom mange undersøkelser og feildiagnoser før man oppdager roten til problemet. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Hos Volvat tar vi sikte på et effektivt behandlingsløp for å avdekke og behandle endometriose eller andre gynekologiske sykdommer som kan være årsak til smerte og ubehag.

I grove trekk består vårt behandlingsløp av 3 steg samt oppfølging:

 1. Konsultasjon hos gynekolog: pasient og gynekolog prater sammen for å kartlegge symptombildet. Endometriose kan oppstå i alle aldre, og ofte er symptomene knyttet mot «vanlige» menstruasjonssmerter. Ved mistanke om at ubehaget er større enn normalt, er konsultasjon et viktig første steg i prosessen.
 2. Gynekologisk undersøkelse og MR: ved neste time utfører vi en gynekologisk undersøkelse inkludert ultralyd. I noen tilfeller kan endometriose avdekkes ved en slik undersøkelse. Er gynekologen i tvil utfører vi en MR-undersøkelse som i noen tilfeller kan oppdage endometriose. Begge disse undersøkelsene kan også avdekke andre årsaker til at pasienten opplever symptomer.
 3. Kikkhullsoperasjon: dersom vi har avdekket endometriose som kan behandles ved kikkhullsoperasjon vil vi utføre en operasjon for å fjerne vevet. Dersom vi ikke har funnet tegn til endometriose ved gynekologisk undersøkelse eller MR, men likevel mistenker endometriose kan vi utføre diagnostisk kikkhullsoperasjon. Dette er den eneste sikre metoden for å diagnostisere endometriose. 

Greit å vite om endometriose operasjon (laparoskopi/kikkhullsoperasjon):

 • Foregår under narkose
 • Små kutt inn i kroppen
 • Minimale arr
 • Benyttes diagnostisk, men operasjon skjer i samme prosess dersom funn oppdages

Dersom vev oppdages vil det fjernes under operasjonen. Hvis diagnosen avkreftes ved kikkhull, vil vi hjelpe deg videre for å finne rett diagnose og behandling for dine plager. Du kan lese mer om hvordan kikkhullsoperasjon foregår her.                  

I noen tilfeller vil det være nødvendig med en annen form for operasjon eller behandling, dette vil da avklares i forkant.

Oppfølging: ved for eksempel hormonspiral som behandling eller annet.

Under hele prosessen vil alternative behandlinger vurderes, og alternative tilstander vil behandles dersom de oppdages. Selv om vi utreder for endometriose er vi observante for andre sykdommer som kan føre til et tilsvarende symptombilde som pasienten opplever.

Endometriose og adenomyose-symptomer

Endometriose kan forårsake en rekke symptomer som kan variere i alvorlighetsgrad og hyppighet fra person til person. De vanligste symptomene på endometriose er bekkensmerter eller sterke menstruasjonssmerter, med lite effekt av smertestillende medisiner. Andre vanlige symptomer er: 

 • Smerter før og under menstruasjon (dysmenoré): Dette er det vanligste symptomet på endometriose og kan variere fra mild til kraftige. Smertene kan begynne før menstruasjon og strekke seg over flere dager inn i en menstruasjonsperiode. De kan være i nedre del av magen, korsryggen eller begge deler, og kan også stråle ut til lår og rumpe.
 • Smerter ved eggløsning: Kan strekke seg over flere dager samt stråle ut i andre deler av kroppen
 • Smerter under sex eller etter samleie (dyspareunia): Endometriose kan forårsake smerter eller ubehad under sex, ofte på grunn av tilstedeværelse av endometrievevsvekster på eller nær reproduksjonsorganene.
 • Smerter ved avføring kan være vanlig ved endometriose i for eksempel tarm.
 • Smertefull eller hyppig vannlating ved endometriose på urinblæren: Endometriose kan gi smerter eller ubehag når du tisser, spesielt under menstruasjon.
 • Barnløshet: Endometriose er en vanlig årsak til infertilitet og barnløshet
 • Bekkensmerter: Endometriose kan forårsake kroniske eller periodiske bekkensmerter. Hvor kraftige bekkensmertene er varierer fra person til person.
 • Tretthet og søvnforstyrrelser: Mange med endometriose opplever kronisk tretthet, muligens på grunn av smerter og andre symptomer
 • Endret appetitt 

I noen tilfeller kan du ha lignende symptomer uten at du nødvendigvis lider av endometriose. Det kan for eksempel være tegn på irritabel tarm eller urinveisinfeksjon. Derfor fokuserer vi på grundig utredning for å gi riktig diagnose og sikre korrekt behandling.  

Mange endometrioseforandringer kan oppstå uten at du opplever symptomer, og mellom 6-10 % av kvinner i fertil alder har symptomer som krever behandling. Hos kvinner som sliter med barnløshet kan endometriose forekomme hyppigere.

Endometriose og adenomyose kan ha lignende symptomer 

Ved endometriose er det vanlig å finne slimhinnevev utenfor livmoren og i nærliggende organer. Når vi finner vevet i livmorens muskellag betegner vi tilstanden som adenomyose. Begge tilstandene kan gi lignende symptomer i form av kraftige menstruasjonssmerter og blødninger.

For å unngå at tilstandene forveksles går vi grundig gjennom symptombildet med pasienten og foretar nødvendige undersøkelser som for eksempel en gynekologisk undersøkelse med ultralyd og mulig MR-undersøkelse.  

Alvorlig endometriose 

Endometriose er ikke farlig i seg selv, men tilstanden kan spre seg til andre organer som kan føre til alvorlige symptomer og komplikasjoner som kan gjøre det svært vanskelig å fungere i hverdagen.  

Dypt infiltrerende tarm-endometriose kan for eksempel kreve kirurgi hvor kirurgen fjernes en del av tarmen. I sjeldne tilfeller kan endometriose spre seg til andre organer som lungene med symptomer som hoste, brystsmerter og vansker med å puste. Dette er svært sjeldne tilstander, likevel er det viktig å huske på at tidlig utredning og diagnostisering kan både redusere plager og forhindre videre utvikling av alvorlig endometriose.  

Utredning av endometriose

For å få en diagnose av endometriose, må du først gjennomgå en gynekologisk undersøkelse. Noen ganger kan vi diagnostisere tilstanden ved en gynekologisk undersøkelse og ultralyd. Ultralyd kan da påvise endometriosecyster eller –knuter, men kan også vise andre årsaker til smertene du opplever. Vi vil undersøke livmoren, eggstokkene, og andre bekkenorganer for å se etter tegn på endometriosevev.

I tillegg vil vi be om smerte- og sykehistorie. Dette vil kunne gi oss videre informasjon om mulige indikasjoner på endometriose, og kan hjelpe oss når vi skal bedømme om du har endometriose.

Den eneste måten å stille sikker diagnose på endometriose er laparoskopi og vevsprøve (biopsi), som sendes til mikroskopisk analysering. Laparoskopi er en kirurgisk prosess (kikkhulsoperasjon) der vi bruker et laparoskop (et tynt instrument med et lite kamera) for å se inn i bukhulen. Under denne prosedyren kan vi også fjerne eventuelle endometriosevev.

En eventuell MR-undersøkelse vil være aktuell som kartlegging før laparoskopi. MR eller ultralyd kan avdekke endometriosevev. Denne undersøkelsen er også egnet for å påvise endometriose mellom skjede og endetarm, og kan også bekrefte en annen tilstand med lignende symptomer, som for eksempel adenomyose.  

Utredning av endometriose med laparoskopi

Laparoskopi kan hjelpe med å diagnostisere endometriose. Det er en kirurgisk undersøkelse som utføres i narkose. Gynekologen lager da et snitt i buken rett ved navlen og fyller buken med kullsyregass slik at magen spiles ut. Deretter fører han et tynt rør (laparoskopet) gjennom snittet i navlen som tilkobles et kamera, slik at bildet overføres til en TV- skjerm. Slik kan legen inspisere bukhulen og spesielt underlivsorganene, blindtarm, tarmer, lever og se etter mulige årsaker til plagene dine.  

Endometriose operasjon med laparoskopi

Gynekologen kan fjerne eventuelle sammenvoksinger, cyster og muskelknuter han finner ved å lage 1-3 ytterligere 0,5-1,5 cm snitt i buken. Dette er fordi gynekologen trenger flere innganger hvor hjelpeinstrumenter føres inn for å kunne utføre operasjonen.  

En sjelden gang kan det være vanskelig å gjennomføre operasjonen med laparoskopi som følge av eventuelle sammenvoksinger i buken, og i det tilfellet blir det nødvendig med en vanlig operasjon ved åpning av bukveggen.

Mer om laparoskopi 

Behandling av endometriose 

Behandlingen av endometriose avhenger av alvorlighetsgraden av tilstanden og symptomene dine. Noen kvinner kan ha lettere symptomatisk endometriose som kan behandles med hormonbehandling, mens andre kan ha mer alvorlig endometriose som krever mer aggressiv behandling.

Hensikten med behandling av endometriose er å redusere smertene og forebygge barnløshet. Våre gynekologer utfører nøye utredning og undersøkelser for å vurdere hvilken behandling som kan fungere best for deg og gjøre det enklere for deg å leve med endometriose.  

Det kan være aktuelt å starte med hormonbehandling i form av p-piller eller hormonspiral for å stanse menstruasjonen og aktiviteten i endometriosevevet. Ofte kan gynekologen anbefale en kombinasjon av smertestillende medisiner og hormonbehandling for å motvirke symptomer.  

Endometriose operasjon

Dersom denne behandlingen ikke har tilstrekkelig effekt, kan det være nødvendig med kirurgi for å fjerne endometriomer og endometriosevev. Kirurgi vil være aktuelt ved store «sjokoladecyster», ved sammenvoksinger i eggstokkene eller ved endometriose i endetarmen eller urinblæren.   

Endometriose er en kronisk tilstand som det dessverre ikke finnes en kur for. Likevel er det mulig å lindre og redusere smerter, og gjøre det enklere for deg å fungere normalt i hverdagen.  

Hysterektomi og endometriose 

En hysterektomi kan være en nødvendig behandling dersom du lider av blødningsforstyrrelser, plagsomme muskelknuter på livmoren eller endometriose.  

Under en hysterektomi blir livmoren eller deler av den fjernet ved hjelp av laparoskopi. Men i noen tilfeller må legen utføre et inngrep ved åpning av bukveggen for å fjerne livmoren, cyster og svulster på eggstokkene.  

Eggstokkene kan beholdes hvis de ser normale ut, men de kan også fjernes samtidig som livmoren for å forebygge utvikling av cyster.  

Endometriose arvelig

Det er en viss grad arvelighet ved endometriose, og noen kan være mer utsatt enn andre. Dersom mor eller søster har endometriose har du også syv ganger så stor sannsynlighet for å utvikle den samme tilstanden. Medfødte tilstander i livmoren kan også øke risikoen.  

Endometriose og barnløshet 

Betennelser som endometriomer kan irritere nærliggende vev og skade eggstokkene eller egglederne. Dersom det oppstår betennelser og sammenvoksinger her kan det hindre eggcellene fra å komme frem til livmoren, som kan gjøre det vanskeligere for kvinner å bli gravide. Dette kan resulterer i ufrivillig barnløshet, og endometriose er også forbundet med større risiko for spontanabort.  

Ved en operasjon kan kirurgen fjerne skadet vev og sammenvoksinger som hindrer graviditet. Noen kombinerer også IVF-behandling med operasjon for å øke sjansen for å bli gravide. Dersom du sliter med barnløshet eller har mistanke om endometriose, kan du komme til en av våre dyktige gynekologer for utredning og sammen kan vi finne en behandlingsplan som funker best for deg.  

Endometriose i tarmen 

Endometriose kan også oppstå i tarm-systemet. Vi kan skille mellom overflatisk tarm-endometriose som oppstår på overflaten av tarmveggen, og lesjoner som har vokst dypere inn i tarmveggen, dyp infiltrerende endometriose. Kvinner som lider av dyp tarm-endometriose kan oppleve uspesifikke symptomer som ligner på irritabel tarm (IBS), og kan derfor oppleve at det tar lenger tid å få en riktig diagnose.  

Endometriose i tarmene kan føre til smerter ved avføring, forstoppelse, diaré, oppblåsthet og magesmerter. Det som kan skille disse diagnosene, er at symptomer ved tarm-endometriose ofte kan variere med menstruasjonssyklusen. Dersom du lider av diffuse symptomer i tarmen kan en lege eller gynekolog hjelpe deg med å stille riktig diagnose.

Sjokoladecyster - endometriomer 

Endometriosevevet gjennomgår hormonelt styrte forandringer i løpet av hver menstruasjonssyklus, på samme måte som slimhinnen i livmoren. Som følge av østrogenpåvirkning vokser vevet seg tykkere hver måned, og vil blø samtidig som blødning fra livmoren under menstruasjonen.  

Blodet som dannes i endometriosevevet kan imidlertid ikke utstøtes på samme måte som menstruasjonsblod, noe som kan føre til dannelse av små blodcyster (endometriomer) som også kalles for «sjokoladecyster».  

En slik betennelse kan over tid føre til arrdannelse og sammenvoksinger i bekkenet, som vil påvirke en rekker organer i nærheten. Dette kan oppleves svært smertefullt da vi har mange nerver i bekkenet som kan påvirkes av endometriosevev, som også kan resultere i smerter som stråler ut i lyske, hofte og ben.  

Derfor er det viktig å oppsøke gynekolog for tidlig utredning ved mistanke om endometriose. Slik unngår du at tilstanden forverres og du kan få hjelp med smertelindring.   

Les legens svar på ofte stilte spørsmål om endometriose

Konsultasjon

2 060,-

Priseksempel fra Oslo, tilleggskostnader kan påløpe

Time hos
oss

Hvorfor velge gynekolog hos Volvat?

Ekspert på kvinnehelse

Våre gynekologer har lang erfaring og spesialisering innen kvinnehelse og hjelper deg med alt fra kjønssykdommer til graviditet og overgangsalder. Du kan være sikker på at vi tar deg og dine plager på alvor.

Enestående kompetanse

På en gynekologisk kontroll tilbyr vi undersøkelse av underliv, celleprøve/HPV-prøve, innvendig ultralyd, testing av kjønnssykdommer og mulighet for å sette inn hormonspiral.

Bli sett, hørt og forstått

Hos Volvat kan du være trygg på at du blir mottatt av profesjonelle gynekologer som hjelper deg med nøye veiledning og behandling. Vi har både mannlige og kvinnelige gynekologer tilgjengelig.