Utredning av hudkreft

Den alvorligste formen er føflekkreft (melanom), men den vanligste er basaliom (godartet hudkreft).

I tillegg finnes en del andre former. Vi behandler alle typer hudkreft, etter anerkjente og utprøvde metoder. Vi har lang erfaring med fotodynamisk terapi (PDT).

Ta hudsjekken – slik gjør du det

Symptomer på hudkreft

Kreftsvulstene oppstår vanligvis i ansiktet og andre steder på kroppen der huden ikke er beskyttet av klær.

De vanligste symptomene på basalcelle– og plateepitelkreft er:

 • sår i huden som blør lett og ikke gror

 • rødlig hudfortykkelse med kløe/ubehag

 • misfargede knuter i huden som vokser

 • eksemlignende utslett med skorper som faller av og dannes på nytt

De nevnte symptomene kan være tegn på kreft, men de kan også være tegn på andre tilstander. Kreftforeningens råd er at dersom symptomene varer over tre uker bør du kontakte lege.

Føflekkreft

Føflekkreft kan oppstå overalt på kroppen. Endrede solvaner er den viktigste årsaken til økningen i antall tilfeller av føflekkreft.

​Årsaker og forebygging

De viktigste årsakene til både basalcelle- og plateepitelkreft er:

 • eksponering for sol, vær og vind (for eksempel hos mennesker som arbeider mye utendørs)

 • lys hudtype som blir lett solbrent

 • langvarig bruk av medikamenter som demper immunforsvaret (for eksempel etter organtransplantasjon)

 • arsenikk, røntgenstråler, kroniske irritasjonstilstander samt de arvelige tilstandene Gorlins syndrom og Xeroderma Pigmentosum

Forekomsten øker med alder.​​

 

Blek hud bør smøres godt

Sørg for å smøre huden din - og ikke bare skiene - før du legger ut på fjelltur. Drar du til Syden, må du være ekstra nøye med å beskytte vinterhuden.

​Undersøkelse og diagnose

Ved mistanke om basalcelle- eller plateepitelkreft vil hudområdet bli nøye undersøkt. Dersom kreft mistenkes skjæres hudområdet bort for å undersøkes i mikroskop. I tillegg gjøres en undersøkelse av nærliggende lymfeknuter. Er det mistanke om spredning, vil du bli utredet videre.

Møte med legen

Det kan være lurt å forberede seg til møtet med legen. Her er noen nyttige tips:

 • Tenk igjennom hva du ønsker å få ut av samtalen.

 • Skriv ned på forhånd det du lurer på.

 • Ta med deg noen - det er lett å glemme mye av det som blir sagt.

 • Oppsummer det dere har snakket om før du går fra legen. Da kan evt misforståelser korrigeres.

 • Snakk gjerne med noen om samtalen etterpå.

Behandling

Hudkreft behandles med kirurgi, strålebehandling og fotodynamisk behandling (PDT). Disse metodene har som mål å helbrede. Metode velges ut i fra hudkreftens beliggenhet, størrelse og eventuelle andre sykdommer som kan påvirke behandlingen. Dette vil behandlende lege informere om.

Basalcellekreft behandles først og fremst med kirurgi, ved at området med kreftceller skjæres bort. Inngrepet gjøres vanligvis i lokal bedøvelse. Den videre behandlingen er fotodynamisk behandling (PDT), stråling, frysing med flytende nitrogen eller varmebehandling med avskrapning.

Varmebehandling med avskrapning skjer ved at det syke vevet skrapes vekk. Overflaten brennes med en glødetråd for å stoppe blødningen og sikre at alle kreftceller er ødelagt.

Krembehandling er også en behandlingsform som kan benyttes ved overfladisk basalcellekreft. Kremen stimulerer immunforsvaret i huden og angriper og ødelegger kreftcellene. Den danske organisasjonen Kræftens Bekæmpelse har mer informasjon om avskrapning og krembehandling.

Plateepitelkreft behandles også med kirurgi, ved at området med kreftceller skjæres bort. I de fleste tilfeller kan dette gjøres i lokalbedøvelse. Strålebehandling brukes også i behandling av plateepitelkreft.

Etter behandling

Basalcellekreft kontrolleres vanligvis 6 til 8 uker etter behandling. Videre oppfølging vurderes individuelt. Basalcellekreft oppstår ofte på nytt i nærheten, eller på andre steder i huden.

Plateepitelkreft, hvor svulsten har blitt fjernet, bør kontrolleres etter 3, 6 og 12 måneder, og deretter én gang i året i 5 år. Ved kontroll undersøkes det behandlede området for eventuelle nye svulster. Lymfeknutene som sitter i nærheten blir også undersøkt. Kontrollen kan gjøres av fastlegen.

Time hos
oss