Slankeoperasjon Trondheim

Slankeoperasjon hjelper deg med å gå ned i vekt og reduserer risiko for helseproblemer som redusert livskvalitet, diabetes type 2, høyt blodtrykk, hjerte-karsykdommer, søvnapné, smerter i vektbærende ledd, nedsatt fertilitet hos kvinner og tidlig død.

Slankeoperasjon i Trondheim

Overvektsteamet i Trondheim har svært lang erfaring. Teamet består av pasientkoordinator Janicke Solberg og de internasjonalt anerkjente kirurgene Ronald Mårvik og Gjermund Johnsen.

Kirurgene har bred kompetanse og svært lang erfaring, både fra det offentlige og det private helsevesen. Dette sikrer deg trygg behandling.

Selve fedmeoperasjonen gjennomføres på Volvat Stokkan i Trondheim sentrum.

Gratis rådgivning om slankeoperasjon i Trondheim

Vi tilbyr gratis og helt uforpliktende rådgivning om slankeoperasjon. På denne måten kan du finne ut om slankeoperasjon kan være noe for deg. Ta kontakt med oss på 468 51 004 for gratis rådgivning.

For bestilling av gratis rådgivning eller ved spørsmål om slankeoperasjonstilbudet i Trondheim, ta kontakt med pasientkoordinator Janicke Solberg på mobil; 468 51 004, eller benytt kontaktskjemaet nedenfor.

Behandling av fedme

Behandling av fedme og sykelig fedme har som mål å gi deg bedre livskvalitet, samt å redusere plager og risiko for sykdommer. Overvektskirurgi er den mest avanserte og effektive behandlingen mot overvekt, men forutsetter at du også mottar hjelp til varig endring av livsstil.

Slankeoperasjon er et effektivt tiltak for varig vektreduksjon

Forskning gjennom mange år har sammenlignet grupper av sterkt overvektige pasienter som har gjennomført slankeoperasjon med de som ikke har fått slike operasjoner.

Resultatet av forskningen viser at dette er et av de mest effektive tiltakene for å gå varig ned i vekt. Dette ser vi også hos våre pasienter, som ofte har forsøkt ”alt” før de kommer til oss.

Tverrfaglig oppfølging etter slankeoperasjon

En slankeoperasjon (overvektskirurgi) bør sees på som hjelp på veien videre, men det er også viktig å legge om livsstilen slik at du unngår å gjenoppta ditt gamle levemønster.

Vi vet at denne type behandling er noe man gjerne tenker på i lang tid før man bestemmer seg.  Både før og etter operasjonen tilbyr Volvat Stokkan ulike eksperter som blant annet ernæringsfysiolog, psykolog og fysioterapeut. De hjelper deg med forberedelser til operasjonen og hvordan du kan takle det nye livet etter operasjonen.

Fedme, helse og følgesykdommer

Ved overvekt (BMI på over 30) kan man gradvis utvikle symptomer og komplikasjoner i form av andre sykdommer. Eksempler på slike følgesykdommer er type 2-diabetes, høyt blodtrykk, høye kolesterolverdier, visse kreftformer og søvnapné.

Prøv vår BMI-kalkulator på overvektkirurgi.no

 • Pris for Gastric Sleeve: Kr. 98 000,-
 • Pris for Gastric Bypass: Kr. 118 000,-
 • Operasjoner utføres både i Bergen og Trondheim
 • For vurderingstime i Stavanger, ring 55 11 20 00 for å avtale tid

Les mer om slankeoperasjon på overvektskirurgi.no

Med en slankeoperasjon hos Volvat vil sterkt overvektige kunne oppnå varige forbedringer av helsesituasjon og livskvalitet.

At du lykkes etter din slankeoperasjon, er det aller viktigste for oss.

Slankeoperasjon er den mest avanserte og effektive behandlingen mot overvekt, men krever også vilje hos deg til varig endring av kosthold. Volvat har de ressursene som trengs for å hjelpe deg på denne veien.

Hva er slankeoperasjon?

En slankeoperasjon endrer anatomien i fordøyelseskanalen. På den måten begrenses mengden mat du kan spise og fordøye. I tillegg endres hormonproduksjonen, slik at forbrenningen øker. I tiden etter operasjonen vil vekten vanligvis gå kraftig ned. For å lykkes med vektnedgang og vektstabilisering på lang sikt er det imidlertid viktig å legge om livsstilen og få gode rutiner på kosthold og regelmessig fysisk aktivitet.

Gastrisk sleeve og gastrisk bypass

Volvat tilbyr i hovedsak to forskjellige typer inngrep, gastric sleeve og gastric bypass. Ved en gastric bypass vil store deler av magesekken og deler av tynntarmen kobles av for å endre næringsopptaket ditt. Ved en gastric sleeve fjernes 85 % av magesekken, og pasientene går dermed raskt ned i vekt.

Det er ikke slik at den ene operasjonsformen er bedre enn den andre, og kirurgen vil ut ifra en medisinsk vurdering velge den operasjonen som gir best resultat i hvert enkelt tilfelle.

Hvorfor slankeoperasjon?

Mange opplever fedmekirurgi som det siste og mest drastiske tiltak for å oppnå varig vektreduksjon. Vi møter pasienter som har slitt med overvekt og fedme i mange år. Ulike behandlinger og dietter har vært forsøkt uten at man har klart å holde på et varig vekttap. Mange opplever at man raskt går opp i vekt igjen etter en slankekur, og da gjerne pluss noen kilo ekstra.

Store internasjonale studier har vist at de som opereres for sykelig fedme lever lenger, blir helt kvitt eller betydelig bedre av sine tilleggssykdommer, og de fleste har bedre livskvalitet enn tilsvarende ikke-opererte pasienter.

Fordeler med overvektskirurgi

 • Betydelig vekttap: de fleste pasienter mister raskt vekt og fortsetter med dette i 18 til 24 måneder etter operasjonen.
 • Bedre kontroll på type 2 diabetes, der en del enkelte personer faktisk oppnår en fullstendig tilbakegang av diabetessymptomene.
 • Lavere kolesterol
 • Lavere blodtrykk
 • Mindre søvnapne (avbrutt søvn)
 • Mindre leddsmerter
 • Bedre bevegelighet
 • Forbedret fertilitet (kvinner)
 • Forbedret livskvalitet
 • Økt levealder 

Hvem kan slankeopereres?

Vi vet at det er en rekke forhold som disponerer for utvikling av fedme. Matinntak, måltidshyppighet, arv, muligheter til å drive fysisk aktivitet, hvordan kroppen responderer på fysisk aktivitet, stress, sykdom, skader, medikamenter og depresjon, for å nevne noen.

BMI er et av kriteriene som avgjør om du kan slankeopereres. Bruk vår BMI-kalkulator for å se om slankeoperasjon kan være noe for deg.

Har du en BMI mellom 30 og 35, vil det gjøres en individuell vurdering om operasjon er aktuelt. Volvats eksperter kan under konsultasjonen svare på alle spørsmål du har om din overvekt og hvilken behandling som egner seg best for deg.

Det er viktig å være klar over at kirurgi alene ikke er tilstrekkelig til å oppnå et varig vekttap. Det viktigste er å endre levevaner, noe som bl.a. innebærer endret kosthold og økt fysisk aktivitet. Vårt behandlingskonsept bygger derfor på en kombinasjon av kirurgisk behandling, endring i levevaner og langvarig oppfølging.

Pris på slankeoperasjon ved Volvat Overvektskirurgi i Bergen og Trondheim

 • Gastric Sleeve: Kr. 98 000,-
 • Gastric Bypass: Kr. 118 000,-

Første konsultasjon er gratis. Prisen inkluderer 5 års oppfølging etter operasjon.

Før operasjonen

Den første samtalen har du med pasientkoordinator som er ekspert på forebygging og behandling av overvekt og fedme. Dette er en utdypende samtale hvor du får informasjon om operasjonen, tiden etterpå og råd om livsstilsendring. Deretter vil du snakke med en av kirurgene, som vil vurdere om operasjon kan utføres. Før operasjonen møter du også anestesilegen som vurderer risiko ved narkosen under operasjonen. Han sjekker samtidig svarene på blodprøver som er tatt. Anestesilegen foretar den endelige godkjennelsen for operasjon. Du får sammen med timebrevet tilsendt faktura. 5 års oppfølging er alltid inkludert i prisen hos oss.

Bruk av medisiner før slankeoperasjon

Blodfortynnende medisin bør stoppes 5 dager før operasjonen. Dersom du bruker slike medisiner er det viktig at du opplyser om dette ved de innledende konsultasjonene. Urtemedisiner som Johannesurt, Ginkgo biloba, hvitløk etc., bør stoppes, da disse tynner ut blodet.

Vi anbefaler at pasienter som skal opereres i narkose slutter med p-piller senest 14 dager før operasjonen. Bruk av andre faste medisiner skal være diskutert og avklart med kirurgen i god tid før operasjonen.

Alkohol, snus og røyk før slankeoperasjon

Alkohol tynner ut blodet og gjør vevet mer lettblødende. Alkohol skal derfor ikke inntas i større mengder den siste uken og de siste 48 timer før operasjonen skal man være helt avholdende.

Du skal ikke røyke eller bruke snus senest 3 uker før til 2 uker etter operasjonen. Røyk og snus nedsetter blodets evne til å transportere oksygen til vevet og forsinker dermed sårhelingen. Det kan gi større fare for komplikasjoner etter operasjonen.

Diett før slankeoperasjon

Før operasjonen må du stå på en diett som består av 1000 kcal pr døgn. Dietten er i stedet for dine vanlige måltider. Hensikten er å krympe leveren og oppnå mest mulig vektreduksjon før operasjonen. Dette vil gjøre det lettere å gjennomføre inngrepet noe som minsker risikoen for komplikasjoner. Du skal starte med dietten 1-3 uker før operasjonen og fortsette frem til operasjonsdagen. Antall uker avtales individuelt.

Under operasjonen

God erfaring med kikkhullskirurgi over mange år har gjort at vi kan utføre disse prosedyrene raskt og trygt. Operasjonen utføres av et team erfarne kirurger, operasjonssykepleiere og anestesilege. Det stikkes en nål inn i bukhulen, og deretter føres små rør gjennom bukveggen. Gjennom disse rørene føres instrumentene og operasjonen kan utføres. Et av rørene har et kamera slik at kirurgene kan se inngrepet på en skjerm. Hvor lang tid en operasjon tar varierer fra pasient til pasient, men gjennomsnittlig operasjonstid er på ca. 45-60 minutter, enten det er en gastric sleeve eller en gastric bypass.

Etter operasjonen

Etter operasjonen følges du opp av fagteamet. Det første døgnet etter operasjonen blir du nøye observert på postoperativ avdeling. Du våkner raskt etter operasjonen, men vil være nokså trøtt i en periode pga. smertestillende medikamenter. Det er likevel viktig at du så tidlig som mulig etter operasjonen er oppe og står/går. Liggetid varierer mellom de ulike sykehusene, men det er vanlig praksis at man reiser hjem 1 til 2 døgn etter operasjonen dersom man bor i nærheten av sykehuset. Detaljert informasjon om oppfølgingen får du av din klinikk.

Volvat veileder deg etter operasjonen med lette øvelser for å forebygge visse komplikasjoner og hjelpe deg raskere tilbake til et normalt liv. Du vil lære pusteøvelser og øvelser for å bedre blodsirkulasjonen.

Tiden etter en slankeoperasjon

I tiden etter operasjonen vil vekten vanligvis gå kraftig ned. For å lykkes med vektnedgang og vektstabilisering er det imidlertid viktig å legge om livsstilen og få gode rutiner på kosthold og regelmessig fysisk aktivitet. Det er viktig å kartlegge spisemønster, måltidsmønster og livsmønster generelt, for å kunne jobbe med og forberede seg på at mat ikke lenger er en mulighet for trøst.

Det kan være nødvendig å jobbe med årsakene og det som opprettholder det dårlige forholdet til mat. Det kan være spesielt tøft å oppleve nederlag i forhold til mat etter operasjonen, da dette kan kjennes ut som den siste muligheten for å få til en vektreduksjon. Det kan også komme perioder med nedstemthet etter en operasjon, man har vært sykemeldt en stund, og dermed vært mer isolert fra et vanlig liv. Det er en stor prosess å bli operert, som kan føre til smerter og reaksjoner i etterkant. Hvis man kjenner på et press i forhold til å være fornøyd og glad etter operasjonen, får man fort skyldfølelse fordi man ikke klarer å glede seg mer og være fornøyd. Det er viktig at man ikke kommer i en posisjon i forhold til omverdenen at man må forsvare seg, f.eks. for at man ikke har gått ned mer i vekt.

Det er av stor betydning at vi har støttespillere rundt oss, blant annet hvordan partner og venner forholder seg til dette. Det kan også være vanskelig å forholde seg til andres forventninger og meninger om operasjonen. Det er avgjørende at den som er operert klarer å sette grenser for andres spørsmål og meninger. At vedkommende har tenkt igjennom på forhånd hvem de ønsker å dele dette med, og hva de kan svare på spørsmål som måtte komme fra venner og bekjente.

På lang sikt er overvektskirurgi eller metabolsk kirurgi den mest effektive behandlingen vi har mot sykelig overvekt og overvektsrelaterte sykdommer, som diabetes, hjerte-kar-sykdommer, høyt blodtrykk, søvnapné og for høyt fettinnhold i blodet. I tillegg har overvektskirurgi vist effekt mot utvikling av visse typer kreft og forlenging av liv sammenlignet med ikke-kirurgiske behandlingsmetoder.

Oppfølging etter slankeoperasjon

Vi er landets eneste klinikk som tilbyr 5 års oppfølging etter slankeoperasjon, inkludert i prisen. Du blir oppringt fra sykehuset hyppig den første tiden, og du kan ta kontakt selv ved behov. Du får også tilbud om gruppeoppfølging. Det er viktig at du sier fra til pasientkoordinator dersom du selv føler behov for samtaler i årene etter operasjonen.

Komplikasjoner og bivirkninger etter overvektskirurgi

Alvorlige komplikasjoner oppstår sjeldent ved kikkhullskirurgi. Men som ved andre kirurgiske inngrep kan ulike problemer og komplikasjoner likevel oppstå. Faren for komplikasjoner reduseres etter hvert som tiden går og en uke etter operasjonen anses faren å være svært liten. Siden vi kjenner til hvilke komplikasjoner som kan oppstå, gjør vi vårt ytterste for å redusere sjansene for at de oppstår. De hyppigste komplikasjonene er:

 • Blødninger: Alvorlige blødninger som krever blodoverføring er svært uvanlig (færre enn 1 %).

 • Blodpropp: På grunn av økt risiko for blodpropp ved kirurgiske inngrep får alle som opereres blodfortynnende sprøyte.

 • Lekkasje fra magesekken eller tarmskjøter (ved bypass): Lekkasjer er sjeldne og opptrer hos færre enn 2 % av pasientene.

 • Infeksjoner: Alle kirurgiske inngrep medfører en økt risiko for infeksjoner, som lette sårinfeksjoner, urinveisinfeksjon eller lungebetennelse

 • Tarmslyng: Under inngrepet gjør kirurgene tiltak for å redusere mulighetene for tarmslyng senere i livet. Muligheten for tarmslyng er dog litt høyere for en gastric bypass-operert person. Er man GBP-operert er det derfor viktig at man alltid tar magesmerter, kvalme og oppkast på alvor, og kontakter lege ved tvil.

Du får grundig informasjon om dette fra kirurgen før du bestemmer deg for om du ønsker å gjennomføre en operasjon. Når du reiser hjem etter operasjonen får du med deg et telefonnummer du kan bruke for å ta kontakt ved spørsmål eller om du føler deg dårlig.

Vil du vite mer?

Ring 468 51 004 eller legg igjen navn og nummer, så ringer vi deg!

Slankeoperasjon i Trondheim tilbys på

Time hos
oss