SASI (Sleeve bypass)

SASI (Sleeve bypass) er en relativt ny operasjon for sykelig overvekt, som har vist lovende resultater så langt. Den er i slektskap med både gastric sleeve og gastric bypass. Volvat tilbyr denne operasjonen på våre sykehus i Bergen (Ulriksdal) og i Trondheim (Stokkan).

sasi-overvekt.jpg

Hvem passer Sleeve Bypass for?

SASI (Sleeve Bypass) er spesielt egnet for pasienter med høy BMI, eller hvor det tidligere har vært gjort gastric sleeve og uønsket vektoppgang har tilkommet. Den har i tillegg vist god effekt på pasienter med fedmerelaterte sykdommer som f.eks. diabetes type 2 (metabolsk syndrom). 

Overvekt og fedme skal vanligvis håndteres med endring i livsstil og økt aktivitet. Kirurgi er en mulighet for egnede pasienter som mislykkes med konservativ vektreduksjon.

Hvordan utføres en Sleeve Bypass-operasjon?

SASI er en kirurgisk prosedyre som hjelper overvektige personer med å komme ned i vekt ved å redusere størrelsen på magesekken og samtidig redusere kapasiteten for opptak av næring i tarmsystemet. Operasjonen utføres med kikkhullskirugi og pasienten i narkose. 

Under inngrepet reduseres først magesekken i størrelsesorden 75%. Denne delen av operasjonen gir gunstig effekt i ettertid på problemer med overspising og hormonutskillelse som regulerer appetitt. Deretter løftes tynntarmen i avstand av 250 - 300 cm fra tykktarmen, opp mot magesekken og det lages en skjøt, hvor næring kan passere igjennom.

Positive effekter av Sleeve Bypass

Operasjonsmetoden gir samlet sett problemer med inntak av større mengder mat, samt at næringsopptaket reduseres. Ved at en del av maten passerer raskt over i tynntarmen skjer det også endringer i hormonbalansen i kroppen. Dette gir igjen på sikt en god og ønsket vektreduksjon. En antar at en liten andel av maten som forlater magesekken tar den normale veien, og dette er sett på som gunstig ved at det gir mindre risiko for mangeltilstander.

Andre positive effekter man ser er at livsstilssykdommer relatert til overvekt, som bl.a. diabetes type 2, høyt blodtrykk og søvnapnè bedres eller forsvinner, noe som gir en helsemessig gevinst. En erfarer ofte også bedring av problemer med halsbrann og sure oppstøt pga. syre dersom slike plager foreligger i forkant av operasjonen.

Etter en Sleeve Bypass-operasjon

Drikke kan en ta til seg allerede samme dag som operasjonen er gjennomført. Det vil være nødvendig at man tar til seg kun flytende næring den første uken etter operasjonen. Du vil bli fulgt opp nøye rundt kost og drikke i tiden etter operasjonen, slik at du lettere kan oppnå ønsket vektreduksjon. 

Ingen operasjon er uten risiko, men den ansees samlet sett liten (1-3 %). Komplikasjoner som kan oppstå er blødning og lekkasje først og fremst, men risiko er som sagt liten og kirurgens og resten av teamets erfaring og kompetanse er din trygghet. Vi kan allikevel ikke fjerne all risiko ved en operasjon. 

Bivirkninger til operasjonen vil kunne være risiko for gallerefluks opp i spiserøret, løs mage eller magesår (gjerne grunnet samtidig røyking eller bruk av betennelseshemmende midler av typen NSAID). 

Oppfølging etter operasjon

I de studiene som finnes kommer denne operasjonsmetoden godt ut med tanke på effekt og eventuelle komplikasjoner. Det er allikevel et behov for oppfølging på linje med annen fedmekirurgi, da en ser enkelte som opplever mangeltilstander, hvis en ikke tar tilskudd som forordnet og kanskje trengs det justeringer individuelt. Dette krever oppfølging av lege og ernæringsfysiolog eller spesialsykepleier samt blodprøver. Dette har vi satt i system hos oss i Volvat. Oppfølging på 5 år anbefales, da metoden enda ikke kan vise til så mange langtidsresultater, men den virker absolutt lovende ut ifra de erfaringer en har gjort så langt. I tillegg gir det en økt trygghet for deg.

At du lykkes etter din slankeoperasjon er det aller viktigste for oss

Slankeoperasjon er den mest avanserte og effektive behandlingen mot fedme, men krever også vilje og motivasjon hos deg til varig endring av kosthold og livsstil. Volvat har de ressursene som trengs for å hjelpe deg på denne veien.

Gratis konsultasjon om slankeoperasjon

Bestill en uforpliktende og gratis vurderingstime på nett, eller ring oss på 94000760 i Bergen eller 46851004 i Trondheim for en uformell prat om slankeoperasjon.

I samtalen med oss snakker vi bl.a. sammen om hva en slankeoperasjon innebærer. Vi vil også gi deg gratis rådgivning og hjelp ut i fra din situasjon og motivasjon. Vi svarer på alle spørsmål du har.

Legg igjen navn og nummer for å bli oppringt

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.