5 års oppfølging etter slankeoperasjon

Som eneste overvektsklinikk i landet tilbyr Volvat 5 års oppfølging inkludert i prisen, etter slankeoperasjon. Våre ekspertteam sørger for at du føler deg ivaretatt fra første konsultasjon, til flere år etter din operasjon. Slik sikrer vi at du har de aller beste forutsetningene for å lykkes med ditt nye, lettere liv.

Det er en utbredt oppfatning at fedme skyldes at man inntar mer energi enn man forbruker. Vektreduksjon oppnås om man spiser mindre og mosjonerer mer. Denne typen ”sannheter” bidrar gjerne til at den som har fedme føler seg ekstra mislykket. Mange av våre pasienter sier at det har tatt dem tid å komme til oss, fordi det kan oppleves som skambelagt å måtte ty til operasjon for å gå ned i vekt. De har fått høre at de bare må spise mindre og gå ut og trene. Så enkelt er det ikke for alle, og dette vet våre ekspertteam alt om. Vi mener at dersom du ønsker du investere i egen helse, så er det å gå ned i vekt, og da sannsynligvis med en operasjon, det beste du kan gjøre.

Vi vet at fedmeproblemet er svært komplekst, både med tanke på årsak og behandling. Det er en rekke forhold som disponerer for utvikling av fedme. Matinntak, måltidshyppighet, arv, muligheter til å drive fysisk aktivitet, hvordan kroppen responderer på fysisk aktivitet, stress, sykdom, skader, medikamenter og depresjon for å nevne noen.

Mange opplever fedmekirurgi som det siste og mest drastiske tiltak for å oppnå varig vektreduksjon. Vi møter pasienter som har slitt med overvekt og fedme i mange år. Ulike behandlinger og dietter har vært forsøkt uten at man har klart å holde på et varig vekttap. Mange opplever at man raskt går opp i vekt igjen etter en slankekur, og da gjerne pluss noen kilo ekstra.

Hjelp til livsstilsendring

Det er viktig å være klar over at kirurgi alene ikke er tilstrekkelig til å oppnå et varig vekttap. Det viktigste er å endre levevaner, noe som bl.a. innebærer endret kosthold og økt fysisk aktivitet. Vårt behandlingskonsept bygger derfor på en kombinasjon av kirurgisk behandling, endring i levevaner og langvarig oppfølging.

Hos oss får du 5 års oppfølging etter slankeoperasjon, uten å betale noe ekstra. Det betyr at vi er der og støtter deg både før, under og etter operasjonen. Vår oppfølging er grundig, med fokus både på fysiske og psykiske sider av den store livsstilsendringen som en slankeoperasjon innebærer. Oppfølgingen skreddersys etter dine behov, slik at du får et behandlingsløp tilpasset akkurat deg og dine utfordringer og behov. Vårt tverrfaglige team hjelper deg med å nå dine mål, og er tilgjengelige for deg når du måtte ha behov for råd og veiledning.

Din trygghet ved slankeoperasjon

Både Volvat Stokkan (Trondheim) og Volvat Ulriksdal (Bergen) er fullt operative sykehus med anestesiavdeling, flere operasjonsstuer og oppvåkningsavdelinger. Etter operasjonen blir du tett fulgt opp av oss, helt til du er i stand til å reise hjem. Vi vil da ha hyppig kontakt de første ukene, og når du måtte trenge det. Senere avtaler vi et oppfølgingsløp som passer deg og din situasjon.