Ofte stilte spørsmål om slankeoperasjon

Hvilken slankeoperasjon passer best for meg?

Volvat tilbyr i hovedsak to forskjellige typer inngrep, gastric sleeve og gastric bypass. I Bergen utfører vi også sleeve-bypass.

Ved en gastric bypass vil store deler av magesekken og deler av tynntarmen kobles av for å endre næringsopptaket ditt. Ved en gastric sleeve fjernes 85 % av magesekken, og pasientene går dermed raskt ned i vekt.

Det er ikke slik at den ene operasjonsformen er bedre enn den andre, og kirurgen vil ut ifra en medisinsk vurdering velge den operasjons som gir best resultat i hvert enkelt tilfelle.

Lurer du på om du kan få slankeoperasjon?

Vi tilbyr gratis og uforpliktende rådgiving for alle i hele landet. Fyll ut kontaktskjemaet under, så tar vi kontakt med deg. 

Hva skjer med pårørende når en i familien velger å la seg slankeoperere?

I en prosess hvor man vurderer å få utført en slankeoperasjon, bruker man mye tid på å finne ut hva dette dreier seg om.

 • Hvilke operasjonsmetoder finnes?
 • Hvilken metode passer for meg?
 • Oppfyller jeg kravene for en slik operasjon?
 • Hvilket sykehus skal jeg velge?
 • Hvordan utføres operasjonen?
 • Hvilke forberedelser må jeg gjøre?
 • Hvordan blir tiden etter slankeoperasjon?
 • Hvilken oppfølging får jeg?
 • Hvor kan jeg lese om andres erfaring?
 • Hvordan blir livet videre og hvordan berører dette mine nærmeste?

Alle som gjennomgår et slikt inngrep har pårørende, det være seg mor, far, søsken, ektefelle, barn og venner. Det valget man er i ferd med å ta berører mange som står en nær og som vil en vel.

Vi opplever ofte at pårørende har mange spørsmål. Ved Volvat er pårørende hjertelig velkommen til å bli med på konsultasjonene. Ofte kan de pårørende være bekymret og kanskje skeptiske. Når vi ikke har kunnskap nok og vi ikke har kontroll, kan ting virke skremmende. At det skal skje noe alvorlig med en vi har kjær, er noe av det verste vi kan oppleve. Det er derfor viktig at pårørende som blir involvert også blir hørt og får komme med sine spørsmål, sine bekymringer og sine tanker.

Vurderer du operasjon og har en bekymret pårørende kan det være lurt å ta vedkommende med på konsultasjonen med kirurgen.

Husk at dine nærmeste pårørende vil bli viktige støttespillere for deg etter operasjonen.

Må hele familien legge om kostholdet?

Etter utført slankeoperasjon er det viktig at den opererte gjør endringer i vaner og uvaner der det trengs. Den første tiden etter operasjonen må den opererte ta en del hensyn i forhold til kostholdet. Her snakker vi om flytende og moset mat.

Flytende mat kan være helt normale supper som resten av familien kan spise, samt havresuppe og smoothier som alle kan like.

Moset mat er normal sunn kost med ekstra fokus på proteiner som moses med stavmikser eller i blender.

Etter hvert som tiden går, vil den opererte kunne spise mer tilnærmet normalt i forhold til type mat, men med modererte måltidsstørrelser. Noen pasienter kan også oppleve at enkelte matvarer ikke tåles eller likes like godt lenger, og må i så tilfelle ta hensyn til dette.

Kostholdet som anbefales etter slankeoperasjon følger de samme anbefalinger gitt av Helsedirektoratet til hele den norske befolkningen. Det er derfor ingenting som tilsier at resten av familien må gjøre endringer, men det kan jo være en fin anledning til å innføre nye gode vaner for å ha et mer helsebringende kosthold for alle.

Det er en stor fordel om familien er positivt innstilt til operasjonen og alt som følger med, slik at den opererte får gode støttespillere. Da er det større sannsynlighet for at operasjonen vil gi et godt og varig resultat.

Hvor lang tid tar operasjonen?

Hvor lang tid en operasjon tar varierer fra pasient til pasient, men gjennomsnittlig operasjonstid er på ca 45-60 minutter enten det er en gastric sleeve eller en gastric bypass. Hos enkelte pasienter også under 30 minutter.

God erfaring med kikkhullskirurgi over mange år har gjort at vi kan utføre disse prosedyrene raskt og trygt. Pasientens sikkerhet vil alltid komme i første rekke, men uansett tidsbruk kan man aldri 100% garantere mot komplikasjoner.

Vi vil alltid være til stede på – eller i nærheten av sykehuset inntil du er reiseklar.

Hvor lenge ligger jeg på sykehuset?

Det første døgnet etter operasjonen blir du nøye observert på postoperativ avdeling. Du våkner raskt etter operasjonen, men vil være nokså trøtt i en periode pga smertestillende medikamenter. Det er likevel viktig at du så tidlig som mulig etter operasjonen er oppe og står/går. Liggetid varierer mellom de ulike sykehusene, men det er vanlig praksis at man reiser hjem 1 til 2 døgn etter operasjonen dersom man bor i nærhet til sykehuset.

Er det ventetid på slankeoperasjon hos Volvat?

Vi opererer hele året og har svært kort ventetid. Fra konsultasjon til operasjon går det ca. 4 uker, forutsatt at man rekker å utrede tilstrekkelig, gjennomføre preoperative samtaler, få svar på blodprøver og for pasienten å gjennomføre nødvendig preoperativ diett.

Hva om noe går galt?

Alvorlige komplikasjoner oppstår sjeldent ved kikkhullskirurgi. Men som ved andre kirurgiske inngrep kan ulike problemer og komplikasjoner likevel oppstå. Faren for komplikasjoner reduseres etter hvert som tiden går og en uke etter operasjonen anses faren å være svært liten. Siden vi kjenner til hvilke komplikasjoner som kan oppstå, gjør vi vårt ytterste for å redusere sjansene for at de oppstår. De hyppigste komplikasjonene er:

 • Blødninger: Alvorlige blødninger som krever blodoverføring er svært uvanlig (færre enn 1 %).

 • Blodpropp: På grunn av økt risiko for blodpropp ved kirurgiske inngrep får alle som opereres blodfortynnende sprøyte.

 • Lekkasje fra magesekken eller tarmskjøter (ved bypass): Lekkasjer er sjeldne og opptrer hos færre enn 2 % av pasientene.

 • Infeksjoner: Alle kirurgiske inngrep medfører en økt risiko for infeksjoner, som lette sårinfeksjoner, urinveisinfeksjon eller lungebetennelse

 • Tarmslyng: Under inngrepet gjør kirurgene tiltak for å redusere mulighetene for tarmslyng senere i livet. Muligheten for tarmslyng er dog litt høyere for en gastric bypass-operert person. Er man GBP-operert er det derfor viktig at man alltid tar magesmerter, kvalme og oppkast på alvor, og kontakter lege ved tvil.

Du får grundig informasjon om dette fra kirurgen før du bestemmer deg for om du ønsker å gjennomføre en operasjon. Når du reiser hjem etter operasjonen får du med deg et telefonnummer hvor du tar kontakt dersom du skulle bli dårlig.

Kan jeg bli gravid etter en slankeoperasjon?

Du anbefales ikke å bli gravid i løpet av dem 1,5-2 første år etter operasjonen. Kroppen er i denne perioden i en slags ”nedbrytningsfase”, og graviditet i denne perioden kan i verste fall påvirke fosteret på en uheldig måte. Sikre prevensjonsmetoder må brukes ettersom vektnedgangen kan medføre at noen kvinner blir lettere gravide enn tidligere. Etter de første to årene kan graviditet planlegges. Du har krav på ekstra oppfølging fra jordmor og/eller lege under svangerskapet. Ta derfor kontakt med fastlege og helst pasientkoordinator ved det sykehuset du ble operert slik at vi får hjulpet deg.

Blir jeg fulgt opp etterpå?

I Volvat får man oppfølging i 5 år etter en slankeoperasjon. Du blir oppringt fra sykehuset hyppig den første tiden. Du kan i tillegg ta kontakt selv ved behov. Du får også tilbud om gruppeoppfølging. Det er viktig at du sier fra til pasientkoordinator dersom du selv føler behov for samtaler i årene etter operasjonen.

Vi anbefaler at du bestiller deg time hos fastlegen noen dager etter operasjonen. Har du diabetes/sukkersyke kan det være lurt å bestille time hos fastlege tidlig for kontroll av blodsukker og eventuell justering av diabetesmedisin. Hos noen pasienter skjer endringer i sukkerverdien i blodet svært raskt etter operasjonen. Det er viktig at du allerede tidlig etablerer kontakt med din lege for jevnlig oppfølging. Han/hun er en viktig samarbeidspartner i den livslange oppfølging du trenger etter denne type kirurgi. Oppfølgingen vil dreie seg om å følge med blodverdiene dine for å unngå mangelsykdommer. I tillegg vil du under oppfølgingen få hjelp til å opprettholde de endringene av levevaner som må gjennomføres for at vekttapet skal vedvare.

Må jeg ha spesialkost etter operasjon for overvekt?

Etter gastrisk sleeve reseksjon er magesekken blitt smalere (ligner et rør) og i den første tiden vil hevelser i slimhinnene gjøre passasjen ekstra trang. Derfor skal du de 2 første ukene kun innta flytende kost. I uke 3 og 4 spiser du moset mat (puré-kost), deretter myk mat (mat som lar seg gjennomtygge ordentlig), for så gradvis overgang til vanlig mat. Det er meningen at du skal kunne spise normal, sunn mat etter en del uker, men mengden vil for alltid være mindre enn det du er vant til fra før. Enkelte matsorter kan bli varig vanskelig å håndtere, men det venner man seg til.

Etter en gastrisk bypass operasjon rommer magesekken den første tiden så lite som 1-2 spiseskjeer mat. Den vesle magesekken er heller ikke i stand til å elte maten på samme måte som en normal magesekk. Dermed må du velge mat som er lettfordøyelig, og tygge maten veldig godt. Det er viktig at maten skal være grøtkonsistens eller tynnere før man svelger de første 2-4 ukene. De første 2-4 ukene etter operasjonen vil du ha en gradvis overgang fra flytende og moset lettfordøyelig mat til fast føde. På sikt vil du kunne spise helt vanlig mat.

Volvat vil til enhver tid gi deg oppdaterte anbefalinger angående vitamintilskudd. Det er viktig med blodprøvekontroller hos fastlege.

Kan jeg bli overvektig igjen etter en slankeoperasjon?

En slankeoperasjon er et svært godt verktøy for å klare å opprettholde vekttapet resten av livet. Man får plass til en veldig liten mengde mat, sulthormoner reduseres og metthetshormoner økes. Det er likevel viktig å være klar over at kirurgi alene ikke er tilstrekkelig til å oppnå et varig vekttap. Det viktigste er å endre levevaner, noe som bl.a. innebærer endret kosthold og økt fysisk aktivitet. Vårt behandlingskonsept bygger derfor på en kombinasjon av kirurgisk behandling, endring i levevaner og langvarig oppfølging.

Er det aldersgrense på operasjon med gastric sleeve eller bypass?

Aldersgrensen er 18 år. Vi har ingen øvre aldersgrense, men gjør en individuell vurdering av pasienter over 60 år.

Her kan du lese mer om gastric sleeve

Her kan du lese mer om gastric bypass

Kan jeg få operasjon for overvekten hvis min BMI er under 35?

Det er mulig å få slankeoperasjon om du har en BMI under 35. BMI under 35. Det er blitt mer vanlig å gi tilbud til en som har en BMI mellom 30 og 35, spesielt hvis du har Diabetes type 2, høyt blodtrykk eller andre helserelaterte utfordringer. Her må hver enkelt vurderes. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Sjekk din BMI med Volvats BMI-kalkulator

Er det en bestemt diett jeg må følge før operasjonen?

Ja, alle som skal slankeopereres hos oss må gjennomføre en lavkaloridiett avhengig av din BMI 1-3 uker før operasjon. Informasjon om hva denne dietten går ut på, finner du i våre informasjonshefter.

Denne dietten medfører at leveren «skrumper» (avfettes), det bedrer arbeidsforholdene til kirurgen og muligheten for komplikasjoner som blødning og lekkasje blir mindre. Det er viktig at du følger denne dietten, setter i gang prosessen med å følge et opplegg og innarbeider nye rutiner i forhold til hva du spiser.

Må jeg ta blodprøver før operasjonen?

Ja, det er viktig for oss at vi gjør en skikkelig vurdering/ utredning før du får en slankeoperasjon hos oss.

Vi vil ta en rekke blodprøver for bl.a å sikre oss at det ikke er andre årsaker (hormonelle) til at du er overvektig. Man kan også oppdage andre ting ved blodprøver som f.eks vitamin/ jern mangel eller et blodsukker som trengs justeres før en operasjon.

Noen av disse prøvene tar det litt tid å få analysert, derfor trenger vi litt tid mellom utredning og operasjon. Blodprøvene må tas fastende og de kan tas enten hos oss eller hos fastlegen.

Foregår operasjonen i narkose?

Ja, for en slik operasjon må du ha narkose. Narkosen vi bruker gir deg en fantastisk søvn. Medisinene går fort ut av kroppen igjen, så du våkner fort og den gir lite kvalme.

I løpet av den første timen etter operasjon vil vi at du skal være i gang med å sitte på sengekanten og gå litt. Dette er viktig for å forebygge komplikasjoner som f.eks blodpropp og lungebetennelse.

Hva er egentlig forskjellen på fettsuging, bukplastikk og overvektskirurgi?

Overvektskirurgi, fettsuging og bukplastikk er tre vidt forskjellige operasjonsmetoder og inngrep.

Slankeoperasjon er for mennesker med betydelig overvekt som ønsker et større vekttap. Du kan få tilbud om en slik operasjon hvis du har en BMI over 35, eller mellom 30 og 35 hvis du har spesielle helseplager. Dette er en operasjon som endrer anatomien i fordøyelseskanalen og reduserer magens størrelse. På den måten begrenses mengden mat du kan spise. I tillegg endres hormonproduksjonen, slik at forbrenningen øker.

Den første tiden etter operasjonen vil vekten vanligvis gå kraftig ned, men for å lykkes med vektnedgang og vektstabilisering på lang sikt må du legge om livsstilen, få gode rutiner på kosthold og regelmessig fysisk aktivitet.

Fettsuging er aktuelt for normalvektige som har uønskede lokale fettansamlinger, for eksempel på utsiden av lårene. Inngrepet benyttes for å korrigere kroppens konturer, ikke ved betydelig overvekt. Lokale fettansamlinger som samles på ulike kroppsdeler kan være vanskelig å slanke eller trene bort og kan gi en uharmonisk kroppsfigur. Fettsuging er en effektiv måte å fjerne disse fettansamlingene på. Fettsuging er en kirurgisk behandlingsteknikk for normalvektige mennesker med lokaliserte fettansamlinger. Det er altså ikke en slankemetode.

Ved operasjonen bukplastikk fjernes overflødig hud på magen. Heller ikke dette er en slankemetode.

Gratis konsultasjon om slankeoperasjon

Bestill en uforpliktende og gratis vurderingstime på nett, eller ring oss på 94000760 i Bergen eller 46851004 i Trondheim for en uformell prat om slankeoperasjon.

I samtalen med oss snakker vi bl.a. sammen om hva en slankeoperasjon innebærer. Vi vil også gi deg gratis rådgivning og hjelp ut i fra din situasjon og motivasjon. Vi svarer på alle spørsmål du har.

Legg igjen navn og nummer for å bli oppringt

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.