Ultralyd av abdomen/bukaorta

Ultralyd av abdomen/bukaorta

Hva er abdominalt aortaaneurisme?

Abdominalt aortaaneurisme er en utposing på hovedpulsåren (aorta) i magen. Aorta er hovedarterien som forsyner kroppen med blod. 

Risikoen er høyere for:

  • Menn. De har fire til seks ganger høyere risiko for å få abdominalt aortaaneurisme enn kvinner.

  • Eldre. Disse aneurismene er uvanlig hos mennesker under 55 år. Risikoen øker med alderen. Opp til 10 av 100 menn i alderen 65 til 79 år har abdominalt aortaaneurisme.

  • Røykere. Risikoen for å ha et abdominalt aortaaneurisme øker jo lenger du har røkt.

  • Mennesker med slektninger med aneurismer, det vil si ett eller flere nære familiemedlemmer med aortaaneurisme.

Abdominale aortaaneurismer har en tendens til å bli større over tid. De fleste vokser sakte, men noen øker i størrelse ganske plutselig.

Hvis et aneurisme er lite når det oppdages kan det være at det aldri vokser seg stort nok til å forårsake problemer.

Store aneurismer kan derimot være farlige, siden arterieveggen blir satt på strekk. Dersom veggen i aorta blir svært svak, kan den briste og forårsake massiv indre blødning. Dette er dødelig for rundt 90 av 100 personer.

Siden eldre menn har høyere risiko for å få abdominalt aortaaneurisme, anbefales det i noen land å undersøke menn mellom 65 og 75 år. I andre land undersøkes kun menn i samme aldersgruppe som røyker.

Et aneurisme er ansett som stor hvis det er

  • Over 5,5 cm i diameter for menn
  • Over 5,0 cm i diameter for kvinner

Hvis aneurismet er lite og ikke forårsaker noen symptomer er det liten risiko for at det brister, og legen vil anbefale observasjon i stedet for operasjon.

Hvis aneurismet er stort, forårsaker symptomer eller vokser raskt (diameterøkning på over 10 mm pr år) vil du sannsynligvis bli anbefalt kirurgi.

Observasjon

Under observasjon er det vanlig med ultralydundersøkelse for å sjekke størrelsen på aneurismet og veksthastigheten.

Hvor ofte du blir scannet avhenger av hvor stort aneurismet er. Dersom aneurismet er veldig lite, trenger du kanskje ultralyd bare hvert andre eller tredje år, men hvis det er større, kan legen anbefale ultralyd hver sjette eller tolvte måned.

Når du er under observasjon, er det viktig med:

  • Røykeslutt. Røyking er knyttet til raskere aneurismevekst. Å slutte å røyke kan bidra til å bremse denne veksten.

  • Dersom blodtrykket er høyt, bør det senkes med blodtrykkssenkende legemidler.

  • Det er vanlig å snek blodtrykket med statiner.

Vanligvis har de med aneurysme i bukaorta ingen symptomer. Ved en viss størrelse øker faren for at aneurysmet sprekker og pasienten forblør momentant.

Informasjonen er hentet fra helsenorge.no