Ultralyd hovedpulsåren i magen (aorta)

Hva er en utposing på hovedpulsåren i magen (abdominalt aortaaneurisme)?

Abdominalt aortaaneurisme er en utposing på hovedpulsåren (aorta) i magen. Aorta er hovedarterien som forsyner kroppen med blod, og løper fra hjertet gjennom mindten av brystet og magen.

Hovedpulsåren (aorta) er det største blodkaret i kroppen. En svekkelse av abdominal aortaaneurisme kan forårsake livstruende blødning. Avhengig av størrelsen på utposingen, hvor raskt den vokser og når tilstanden oppdages, varierer behandlingen fra våken operasjon til akuttoperasjon.

Ultralyd abdomen / bukaorta

Våre spesialister i indremedisin tilbyr grundig undersøkelse og vurdering av mageseksjonen ved mistanke om aneurisme eller ved stadfestet aneurisme som er under observasjon. Vi utfører både en klinisk undersøkelse av magen samt ultralyd av abdomen / bukaorta.

I enkelte tilfeller kan vi kjenne utposingen ved en klinisk undersøkelse. For å kunne stadfeste om det foreligger et aneurisme, eller følge med på utvikling og vekst av utposingen, er det nødvendig å måle diameteren i åren. Dette gjør vi ved hjelp av en ultralydundersøkelse av hovedpulsåren. Du trenger ikke henvisning.

Time hos indremedisiner

Under en konsultasjon vil indremedisiner gå gjennom aktuell problemstilling og utføre en kort somatisk undersøkelse. Deretter blir det foretatt en ultralydundersøkelse av de abdominale organene, med unntak av mage-tarm-kanalen og det gynekologiske.

Legen tar deretter stilling til hva plagene dine kan skyldes og anbefaler en behandlingsplan. Du kan også få en henvisning til videre undersøkelse ved behov, som gastroskopi, koloskopi, gynekologisk undersøkelse, gastrokirurg etc.

Konsultasjonen varer i 25 minutter.

Symptomer

Abdominale aortaaneurismer vokser som oftest sakte uten merkbare plager eller symptomer. Dette gjør dem vanskelige å oppdage. Enkelte kan oppleve dyp, konstant smerte i mageområdet eller ved siden av magen, ryggsmerter og/eller en puls i nærhenten av navlen. Smertne er forårsaket av press på nærliggende organ eller vekst av utposingen som gir strekk i åreveggen.

Vanligvis oppdages utposingen (aorta) ved en tilfeldighet, for eksempel ved MR, CT eller røntgenundersøkelser for andre tilstander. 

Vi anbefaler alle menn fra 65 år og oppover å screene seg for utposing på hovedpulsåren i magen. En ultralydundersøkelse av hovedpulsåren vil kunne sjekke størrelsen på aneurismet og eventuell veksthastighet.

Risikofaktorer

Det er flere faktorer som spiller en rolle i utviklingen av utposning på hovedpulsåren. De vanligste årsakene er åreforkalkning, røyking, høyt blodtrykk, infeksjon i aorta, ved sjeldne bindevevssykdommer og arvelige faktorer. Slike risikofaktorer fører til at åreveggen i hovedpulsåren skades, svekkes, og gir etter. Slik oppstår det en lokal utposning. 

Risikoen er høyere for:

  • Menn. De har fire til seks ganger høyere risiko for å få utposing på hovedpulsåren i magen (abdominalt aortaaneurisme) enn kvinner.

  • Eldre. Disse aneurismene er uvanlig hos mennesker under 55 år. Risikoen øker med alderen. Opp til 10 av 100 menn i alderen 65 til 79 år har abdominalt aortaaneurisme.

  • Røykere. Risikoen for å ha et abdominalt aortaaneurisme øker jo lenger du har røkt.

  • Mennesker med slektninger med aneurismer, det vil si ett eller flere nære familiemedlemmer med aortaaneurisme.

Abdominale aortaaneurismer har en tendens til å bli større over tid. De fleste utpsoinger vokser sakte, men noen øker i størrelse ganske plutselig.

Hvis et aneurisme er lite når det oppdages kan det være at det aldri vokser seg stort nok til å forårsake problemer.

Store aneurismer kan derimot være farlige, siden arterieveggen blir satt på strekk. Dersom veggen i aorta blir svært svak, kan den briste og forårsake massiv indre blødning. Dette er dødelig for rundt 90 av 100 personer.

Siden eldre menn har høyere risiko for å få abdominalt aortaaneurisme, anbefales det i noen land å undersøke menn mellom 65 og 75 år. I andre land undersøkes kun menn i samme aldersgruppe som røyker.

Et aneurisme er ansett som stor hvis det er

  • Over 5,5 cm i diameter for menn
  • Over 5,0 cm i diameter for kvinner

Hvis aneurismet er lite og ikke forårsaker noen symptomer er det liten risiko for at det brister, og vi vil anbefale observasjon i stedet for operasjon.

Hvis aneurismet er stort, forårsaker symptomer eller vokser raskt (diameterøkning på over 10 mm pr år) vil du sannsynligvis bli anbefalt kirurgi.

Observasjon

Under observasjon er det vanlig med ultralydundersøkelse for å sjekke størrelsen på aneurismet og veksthastigheten.

Hvor ofte du blir scannet avhenger av hvor stort aneurismet er. Dersom aneurismet er veldig lite, trenger du kanskje ultralyd bare hvert andre eller tredje år, men hvis det er større, kan lege anbefale ultralyd hver sjette eller tolvte måned.

Når du er under observasjon, er det viktig med:

  • Røykeslutt. Røyking er knyttet til raskere aneurismevekst. Å slutte å røyke kan bidra til å bremse denne veksten

  • Dersom blodtrykket er høyt, bør det senkes med blodtrykkssenkende legemidler

  • Det er vanlig å senke kolesterolet med statiner

Vanligvis har de med aneurysme i bukaorta ingen symptomer. Ved en viss størrelse øker faren for at aneurysmet sprekker og pasienten forblør momentant.

Noe av informasjonen er hentet fra helsenorge.no

Ultralyd hovedpulsåren i magen m/klinisk vurdering

3 130,-

Priseksempel fra Oslo, tilleggskostnader kan påløpe

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.