Utredning og behandling av stoffskifteproblemer

Utredning av stoffskiftesykdom

Av og til kan generelt nedsatt allmenntilstand skyldes stoffskiftesykdom. Vår indremedisiner og allmennleger på Volvat Majorstuen med spesialkompetanse på stoffskiftesykdom kan hjelpe deg med utredning og behandling. Vår indremedisiner jobber også på Volvat Fredrikstad.

Kjertelen produserer bl.a. hormonene tyroksin (T4) og trijodtyronin (T3), som regulerer stoffskiftet. Skjoldbruskkjertelen kontrolleres av hypofysen som regulerer produksjonen av tyroksin ved å stimulere/ikke stimulere skjoldbruskkjertelen ved å utskille mer/mindre av tyreoideastimulerende hormon (TSH).

Av T3 er det aktive hormonet. I perifert vev og i målorganer omdannes (dejoderes) T4 til T3. T3 aktiverer prosessser inne i cellene. Sentrale effekter er regulering av varmeproduksjon og styring av stoffskiftet i cellene. Tyroksin kontrollerer stoffskiftet (metabolismen) i kroppen. Jo mer tyroksin som skilles ut, jo raskere går forbrenningen. Tyroksin inneholder jod. I vår del av verden får vi i oss nok jod gjennom et normalt kosthold, men det finnes områder av verden der kroppens jodtilskudd blir for lite. Det disponerer for struma og for lavt stoffskifte.

Symptomer på lavt og høyt stoffskifte

Symptomer som tretthet, tiltaksløshet, depresjon, konsentrasjonsvansker, vektøkning og frostfølelse kan være tegn på lavt stoffskifte. Opplever du svettetokter, hjertebank, muskelsvakhet, skjelving, vekttap og uro kan dette være symptomer på for høyt stoffskifte.

Lavt stoffskifte skjer ved at skjoldbruskkjertelen produserer for lite av hormonet tyroksin, som gjør at kroppen går på «sparebluss». I motsatt fall, når kroppen produserer for mye tyroksin, går kroppen på «høygir». I begge tilfeller kan du føle deg slapp og sliten. Disse tilstandene kan kreve langvarig oppfølging med kontroller.