Utredning og behandling av diabetes

Utredning av diabetes (mellitius)

Generell indremedisiner undersøker om du har diabetes og utreder hvilken type diabetes du i tilfellet har

Det gjøres en full klinisk undersøkelse inklusiv om det foreligger tegn til komplikasjoner, som hudforandringer eller nerveforstyrrelser (polynevropati og autonom nevropati). Det tas dessuten prøver mtp om nyreskade foreligger. Viktig er også kartleggingen  om andre kardiovaskulære risikofaktorer er til stede, som høyt blodtrykk, høyt kolesterol, overvekt, røyking.

Indremedisiner behandler og følger opp pasienter med diabetes type 2.  Kostholdsråd utgjør en sentral del av informasjonen om sykdommen. Legen starter/tar stilling til den medikamentelle behandlingen og vurderer effekten ved senere kontroller.