Ultralyd av halskar

Aterosklerose («åreforkalkning») er en generalisert sykdom som rammer en betydelig del av befolkningen.

De fleste vil forbli uten symptomer, men et betydelig antall får symptomer fra arteriene til hjertet (angina pectoris, myokardinfarkt), fra hjernen (TIA, slaganfall) eller fra bena (claudicatio intermittens). Hjerte- og karsykdommer er den sykdomsgruppen som forårsaker flest for tidlige dødsfall.

Risikofaktorer for utvikling av aterosklerose er:

 • Røyking
 • Langvarig blodtrykkssykdom
 • Diabetes
 • Høyt kolesterol
 • Overvekt
 • Familiær disposisjon for hjerte-kar lidelse

Det er viktig å oppdage tidsnok tidlige aterosklerose-manifestasjoner og ved ultralydundersøkelse av halskarene blir det gjort på følgende måter:

 • Framstilling av halpulsårene (arteria carotis) med ultralyd for å avdekke avleiringer (forkalkninger)
  • Ca 30 % av slagtilfeller forårsakes av forkalkninger i åreveggen i halspulsårene. I alt er ca 80 % av slagtilfellene forårsaket av blodpropp.

 • Ultralydundersøkelse av veggtykkelsen i halskarene (intima media-tykkelse = IMT)
  • Det er en tydelig assosiasjon mellom risikofaktorer for aterosklerose og IMT. Ultralydundersøkelse av halskarene, hvor tykkelsen av karveggen blir målt (IMT), er en god metode for å diagnostisere tidlig symptomløs arterieforkalkning.
  • Det foreligger en tett sammenheng mellom IMT og inntreffen av koronar hjertesykdom og slaganfall: for hver økning av IMT i halskarene på 0,1 mm øker hjerteinfarkt-risikoen med 10-15 % og slaganfall-risikoen med 13 til 18 %.
  • IMT korrelerer med omfanget av hjertemuskelfortykkelse i venstre hjertekammer og forhøyet IMT er et tegn på høyt blodtrykk som har vært til stede lenge.
  • IMT er godt egnet til å vurdere progresjonen av aterosklerose under innledet behandling.
  • Kolesterolsenkende og blodtrykksenkende medisiner kan ha en klar positiv innflytelse på IMT.

Tilstedeværelsen av forkalkninger (plakk) i arteria carotis eller IMT høyere enn 75-persentilen for pasienten`s alder, kjønn og rase indikerer forhøyet risiko for koronar hjertekarsykdom og gir grunn til mer aggressiv behandling for å redusere risikoen.


Følgende pasientgrupper kan ha nytte av å få utført ultralydundersøkelse av halskarene inkl IMT:

 • Pasienter med en intermediær risiko ved konvensjonelle risiko-målinger (Shape-, Norrisk-studien), dvs 6%-20% risiko for å få hjerteinfarkt eller koronar hjertedød de neste 10 årene og som ikke har fått påvist koronar hjertesykdom, perifer arteriell insuffisiens, cerebrovaskulær sykdom, Diabetes mellitus eller abdominalt aortaaneurysme).
 • Familieanamnese, hvor nære familiemedlemmer har fått påvist koronar hjertesykdom i tidlig alder (menn < 55 år, kvinner < 65 år)
  år
 • Pasienter som har svimmelhetfølelse, ved hjerneslag/drypp (TIA) eller mistanke om blodåreforklakninger i halspulsårer
 • Pasienter under 60 år med alvorlig abnormalitet i tilknytning til en risiko-faktor (f.eks familiær dyslipidemi), og som ellers ikke ville vært kandidat for ytterligere behandling
 • Kvinner yngre enn 60 år med minst to risikofaktorer

Ultralyd og konsultasjon hos kardiolog

5 350,-

Priseksempel fra Moss, tilleggskostnader kan påløpe

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.