PRP-behandling (blodplateberiket plasma)

PRP-behandling, PRP-terapi, plasmaterapi, plasmabehandling, Draculaterapi, vampyrbehandling. Kjært barn har mange navn, men prinsippet i behandlingene er det samme. PRP står for Platelet Rich Plasma, altså blodplateberiket plasma.

Etterspørselen etter å fornye huden gjennom naturbaserte metoder er økende. Ved PRP-behandling brukes dine egne celler, dvs. ditt eget blodplatekonsentrat. Behandlingen stimulerer DNA-reparasjonen, leger arr og gir glød til en tørr og gusten hud.

Resultatet vil synes etter 3-4 uker. Antallet behandlinger kommer an på utgangspunktet i huden og indikasjonen for behandling. Metoden egner seg særlig godt for det delikate området rundt øynene og munnen, i panne, kinn, hals, brystparti og hender. PRP- terapi kan kombineres med fillere i behandling av rynker og linjer.

Vår lege, Toril Strøm Tingstad, er opplært i Dracula PRP Therapy TM i London hos Dr. Daniel Sister, som er en av pionerene innen PRP-behandling og utvikleren av Dracula PRP Therapy TM. Hos Volvat Stokkan kombinerer vi PRP-behandling med Dermastamp for ytterligere effekt.

Behandlingen utføres ved at en tar en liten blodprøve fra en vene i armen. Blodprøven sentrifugeres sånn at en får skilt ut de røde blodcellene og står igjen med konsentrert plasma. Plasmaet injiseres så til ansiktstsknokler, muskulatur og hud med små, tynne nåler. Behandlingen avsluttes med at en behandler huden med Dermastamp, et stempel med 6 små nåler som lager små hull i huden hvor en kan sluse ned plasma.

En er noe rød etter behandling og kan oppleve enkelte blå merker og noe hevelse. Vi anbefaler å sove med hodet litt høyt de første to nettene etter behandling. Dette for å redusere hevelsen.

En skal ikke berøre behandlet område de fire første timene etter behandling. En kan gjennomføre normalt stell av huden samme kveld, men bør unngå bruk av slipekremer eller kraftige syrer.

Hva med komplikasjoner og bivirkninger?

Da en bruker pasientens eget plasma i behandlingen er det få bivirkninger knyttet til behandlingen.

Hevelse, blåmerker og rødhet må en regne med i etterkant av behandlingen.

Andre bivirkninger er:

 • Hodepine
 • Smerte på behandlet område
 • Blodtrykksfall
 • Sekundær infeksjon1:50 000

Når skal PRP-behandling ikke utføres?

Ved:

 • Kreft
 • Kjemoterapi
 • Aktuell stråleterapi
 • Trombocytopeni (lav konsentrasjon av blodplater)
 • Hypofibrinogenemi (blødere, von Willebrand sykdom)
 • Hemodynamsik instabilitet (hjertesvikt)
 • Blodforgiftning
 • Porfyri (stoffskiftesykdom)
 • Ustabil diabetes
 • Allergi mot kirurgisk stål
 • Isotretinoin siste 6 mndr.
 • Graviditet

Relative kontraindikasjoner (Behandling kan utføres dersom lege tillater det):

 • Blodsykdommer og blodplateabnormaliteter
 • Antikoagulerende behandling (blå merker)
 • Aspirin, tran, naturprodukter som medfører økt blødningstendens
 • Bruk av NSAIDs de siste 48 timer (Ibux, Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac etc.)
 • Kortikosteroidinjeksjon eller systemiske kortikosteroider de siste to uker
 • Feber eller bruk av antibiotika
 • Pågående hudinfeksjon, eller utslett på behandlingssted eller hvor blodprøve tas
 • Sykehistore med infeksjoner med pseudomonas, enterokokker eller klebsiella

Volvat Medisinske Senter Stokkan understreker at PRP-terapi som kosmetisk prosedyre er en eksperimentell behandlingsmetode hvor resultatene i kliniske studier enda er sprikende.