Rehabilitering: Langtidseffekt og ettervirkninger av korona (Covid-19)

Ved ettervirkninger av korona kan du få rehabilitering på Volvat. Vi utreder, følger opp og hjelper mennesker som opplever senskader og langtidseffekter av korona (covid-19).

Korona (covid-19) ettervirkninger

De fleste som blir smittet av korona (COVID-19) opplever en forbedring av symptomer innen få uker.

Likevel er det mange, både blant de som ble så syke at de ble innlagt på sykehus og de som så vidt opplevde koronasykdom, som fortsetter å ha langvarie symptomer og ettervirkninger av korona lenge etter at infeksjonen er over (Lang-COVID).

Noen langvarige symptomer kan være milde som hoste og hodepine, mens andre er mer alvorlige som hjernetåke, eller brain fog) og utmattelse. Disse er blant de hyppigste langtidseffektene av COVID, i tillegg til slitenhet, slapphet etter aktivitet eller anstrengelse samt kogintiv dysfunksjon.

Rehabilitering etter korona

Volvat tilbyr alle som sliter med ettervirkninger og senskader etter korona (Post-COVID Syndrom) behandling som tar sikte på å bedre livskvaliteten, gi forståelse for og håndtere langtidseffekter av sykdommen og hjelpe deg så raskt som mulig tilbake til hverdagen.

All legehjelp under ett tak

Vi har erfarne leger og spesialister fra ulike medisinske felt, alt fra psykologer, nevrologer, lungespesialister fysioterapeuter, ernæringsfysiologer m.fl., som jobber med langtidseffekt og ettervirkninger av korona - alt under samme tak.

Dersom du opplever lang-COVID og senvirkninger etter COVID-19, kan vi hjelpe deg.

Alle kan få hjelp etter korona

Alle kan oppleve korona ettervirkninger, også yngre mennesker og andre med ellers god helse.

Selv om man har hatt mild koronasykdom og håndtert symptomer og konsekvenser av sykdommen uproblematisk hjemme, kan man likevel oppleve langvarige effekter av korona.

Noen kan til og med kjenne på at korona-symptomene forverres med tid, kanskje rundt to-tre uker etter selve COVID-19 infeksjonen, og kan fortsette i opptil 2 år.

Eldre mennesker, og de som har vært svært syke, er mer følsomme for infeksjoner og bør søke hjelp dersom de opplever senskader eller langtidseffekt av korona.

Lang Covid

Pasienter som har vedvarende korona-symptomer (symptomer som varer lenger enn noen få måneder) kalles «Lang Covid». Begrepet beskriver effekten av korona, som fortsetter i flere uker eller måneder etter den første SARS-CoV-2-virus sykdommen.

Andre begreper for «Lang Covid» inkluderer "kronisk Covid-19", «post-akutt Covid», «Covid med lang hale», «Covid med lang avstand» og «post-Covid syndrom». Leger bruker også begrepet «post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection,» eller «PASC.»

I den innledende (akutte) fasen av korona kan alvorlig COVID-19 forårsake lungebetennelse og respirasjonssvikt. Dette kan resultere i permanete skader og arrdannelser i lungene.

Covid-19 er ikke bare en lungesykdom. Den kan forårsake andre livsforandrende komplikasjoner. Spesielt fordi det kan øke risikoen for blodpropp, kan det føre til dyp venetrombose, hjerteinfarkt og hjerneslag.

Det er mindre vanlig å få betennelse i hjertemuskel og forstyrrelser i hjerterytmen, for eksempel hjerteflimmer. Arterieflimmer eller andre hjerteskader er vel og merke ikke spesifikt for koronaviruset, og også kjent for å skje i alvorlig influensa.

3 Covid-19-faser

Leger og spesialister lærer stadig noe nytt om coronavirusene, sykdomsforløp, senskader og ettervirkninger av korona.

Det beskrives generelt tre stadier av koronasykdom:

 • Akutt Covid-19 refererer til symptomer som varer opptil 4 uker etter at en person er smittet. De fleste med mild Covid-19 har ikke symptomer utover dette stadiet, men noen har det.
 • Pågående symptomatisk Covid-19 refererer til symptomer som fortsetter i 4 til 12 uker etter å ha blitt smittet. Mennesker som blir alvorlig syke i det akutte stadiet, har større sannsynlighet for å ha pågående symptomer.
 • Post-Covid-19 refererer til symptomer som fortsetter utover 12 uker etter å ha blitt smittet. Dette er mer vanlig hos personer som ble kritisk syke, noe som betyr at de ble lagt inn på en intensivavdeling ("ICU"), ble satt i ventilator (pustemaskin) eller fikk andre typer pustehjelp.

Lang Covid: Symptomer etter korona

Symptomer på Covid-19 etter korona skyldes at kroppens respons på viruset fortsetter utover den opprinnelige sykdommen. Lang Covid er derfor ikke smittsomt. Hvilke symptomer man har, varierer fra pasient til pasient.

Noen symptomer har likevel større sannsynlighet for å vare lengre enn et par uker:

 • Uttalt tretthet / utmattelse (fatigue)
 • Hukommelsessvikt
 • Hjernetåke (brain fog)
 • Tung pust, dyspné og pusteproblemer
 • Ubehag i brystet
 • Hoste
 • Hodepine og migrene

Andre fysiske symptomer som kan fortsette utover et par uker er bl.a. problemer med luktesansen, tap av smak, hodepine, rennende nese, leddsmerter eller muskelsmerter, problemer med å sove eller spise, svette og diaré.

Noen har også pågående psykologiske symptomer knytt til angst, depresjoner og problemer med å tenke klart, fokusere og/eller huske.

Bli kvitt symptomer etter korona

Det er foreløpig ingen mulighet å forutsi hvor lang restitusjonstid det er etter Lang Covid. Restitusjon vil være avhengig av alder, generell helse og hvor alvorlige Covid-19-symptomer vedkommende har hatt.

Dette vil variere fra person til person, og det er først under behandling man kan forstå hva enhver pasient medisinsk vil respondere positivt på.

Erfaring fra andre virus antyder at de fleste symptomer skal kunne avta i løpet av tre måneder, mens f.eks. tretthet kan vare opptil seks måneder.

Sykdom knytt til kognitiv funksjon, angst, depresjon og posttraumatiske stresslidelser vil vanligvis gradvis forbedres eller forsvinne helt.

Når bør man oppsøke lege?

Dersom du har hatt Covid-19 og fortsetter å ha plagsomme symptomer (som hjernetåke (brain fog), plutselig mistet hukommelse, alvorlig tretthet eller ubehag i brystet eller kortpustethet) i mer eller mindre økende grad i 2 til 3 uker etter sykdom, anbefaler vi at du kontakter lege. Vær oppmerksom på at noe tretthet er vanlig, og kan vedvare i noen uker.

Du bør også ta kontakt med lege om du begynner å føle deg verre eller utvikle nye symptomer. Senskader kan vedvare i opptil 2 år etter koronasykdom.

Avhengig av hvilke symptomer pasienten har, er det nødvendig med ulike tester og undersøkelser. På denne måten kan vi lettere få en forståelse for hva som forårsaker symptomene og avgjøre om du trenger noe behandling eller full rehabilitering. Er du usikker på om du burde oppsøke lege, ta kontakt!

Etter undersøkelse

Etter prøvetaking og vurdering av lege, kan det være nødvendig å ta flere tester, anbefale enkelte eller flere behandlingsformer. Dette er avhenge av hvordan symptomene dine påvirker livet ditt. Symptomer kan komme og gå. Noen ganger kan man føle seg bedre enn andre ganger. Dette kan bety at man trenger forskjellige former for behandling til ulike tidspunkt.

Uavhengig av behandling, vil vi kartlegge hva slags hjelp du trenger samt legge opp en behandlingsplan som er spesifikk for deg og dine symptomer. Hovedsakelig består denne av å definere hvilke fokusområder, definere mål, hvordan mestre og oppnå målene, samt hjelp til egenhåndtering av symptomer.

Behandling av vedvarende Covid-19 symptomer

Generelt vil behandlingen tilpasses symptomene du har. Ofte betyr det å kombinere ulike behandlinger.

Avhengig av situasjonen din, kan dette blant annet omfatte:

 • Legemidler for å lindre symptomer som hoste eller smerte
 • Hjerterehabilitering - Dette innebærer å forbedre hjertehelsen din gjennom ting som trening, diettendringer og å slutte å røyke (hvis du røyker)
 • Lungerehabilitering - Dette inkluderer pusteøvelser for å styrke lungene
 • Fysioterapi og ergoterapi - Dette innebærer læringsøvelser, bevegelser og måter å gjøre hverdagslige oppgaver på
 • Behandlinger for angst eller depresjon - Dette kan innebære medisin og/eller rådgivning
 • Øvelser og strategier for å hjelpe med minne og fokus for å bli kvitt hjertetåke (brain fog)

Dersom du har behov for det, kan du også få råd og støtte fra legespesialister om mental helse, fysisk aktivitet, behandling av symptomer og diett.

Få hjelp etter korona

Hvis du har levd med lang-covid i mer enn fire uker, ta kontakt med Volvat eller fastlegen din. Vi vil undersøke symptomene dine, og forsøke å utelukke mulige årsaker som ikke er relatert til korona. Hos oss kan du også utføre nødvendige undersøkelser, om ønskelig.

Er du usikker på om du opplever ettervirkninger etter korona og har lang-covid eller trenger råd om hva du skal gjøre dersom du har levd med symptomer på Covid-19 og langtidseffekter i mer enn fire uker, ta kontakt på chat eller ring oss.

Selvhjelp ved mildere langvarige symptomer etter korona:

Du kan prøve følgende for å hjelpe til med pust og tretthet:

 • Planlegg å utføre viktige oppgaver når du forventer å ha mest energi, vanligvis om morgenen
 • Pass på deg selv slik at du ikke gjør for mye på en gang, og ta pauser gjennom hele dagen hvis du føler deg trøtt
 • Tenk på hvilke oppgaver og aktiviteter som er viktigst hver dag, slik at du ikke bruker mer energi enn du trenger
 • Ikke slutt å gjøre aktiviteter som gjør deg andpusten
 • Forsøk gradvis og øk treningsmengden
 • Er du sliten, prøv å få god hvile
 • Forsøk å forbedre "søvnhygiene" ved å legge deg og stå opp til samme tid hver dag, unngå koffein og alkohol sent på dagen, samt skjermer før sengetid

Gi næring til din mentale helse ved hjernetåke

 • Vær forberedt på at noen dager vil være annerledes enn andre
 • Vær snill med deg selv
 • Hold deg aktiv

Tips til deg som sliter med å huske og tenke klart

 • Ta notater
 • Reduser distraksjoner
 • Lag en klar plan før du nærmere deg et nytt eller et komplisert problem. Del det opp i trinn, og fortsett å sjekk planen mens du følger den

Lindre leddsmerter og/eller muskelsmerter

 • Tøy og strekk ut
 • Tren yoga, pilates, tai chi eller tilsvarende
 • Styrkeøvelser, som å gå i trapper, løfte vekter og bruke motstandsbånd
 • Kontakt lege dersom du ønsker hjelp til å komme i gang

Volvat har erfarne leger, spesialister og fysioterapeuter - alt under samme tak. Dersom du opplever senvirkninger etter Covid-19 kan vi hjelpe deg.

Referanser:

koronaettervirkning.png

Konsultasjon

3 970,-

Priseksempel fra Oslo, tilleggskostnader kan påløpe

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.