Grundig lungesjekk

En lungesjekk tar sikte på å oppdage eventuell lungesykdom eller avdekke begynnende forandringer i lungene som kan gi sykdom på sikt. Ved mistanke om fremtidig sykdom blir observasjoner og symptomer kartlagt, slik at forebyggende behandling kan starte så raskt som mulig.

Lungesjekk

Er du plaget med tung pust, langvarig hoste eller andre luftveisproblemer, som f.eks. piping i brystet, hoste med slim, eller luftveisplager eller nedsatt lungefunksjon etter korona sykdom (Covid-19)? Ved bekymring eller mistanke om lungesykdom anbefaler vi lungesjekk hos en lungelege.

Våre lungespesialister utfører lungeundersøkelser for å avdekke om du har en forhøyet risiko for lungesykdommer. Har du alt påbegynnende sykdom, så vil en lungesjekk kunne påvise dette. 

Lungeundersøkelse hos erfarne lungeleger

Volvat er opptatt av å utvikle sine tjenester for å kunne møte ulike behov hos pasientene, og har det medisinske utstyret og kompetansen som kreves for å yte best service overfor våre pasienter.

Lungeutredning

Målet med en lungesjekk (lungeundersøkelser) er å oppdage eventuelle lungesykdommer. Vi ser også etter begynnende forandringer eller symptomer som bør kartlegges, slik at du kan starte forebyggende behandling.

Vi hjelper deg med å få en vurdering av dine plager. Vi har kort ventetid, og du trenger ikke henvisning for å besøke oss.

Utredning av luftveiene

Vi har utstyr til å utføre det meste av ulike lungefunksjonsutredninger, som spirometri (måling av pustekapasitet ved inn og utpust), gassdiffusjons-tester (ser på lungenes evne til å utveksle gasser) og Metacholi-test (for å måle graden av luftveienes overfølsomhet).

Vi har også mer avansert utstyr, bodybox, for måling av blant annet total lungekapasitet, luftveismotstand, og andre målinger. Slike undersøkelser er blant annet høyst aktuelle for personer som har fått beskjed om at de har redusert lungekapasitet av sin fastlege. Med bodybox har vi mulighet til å se om lungefunksjonen virkelig er redusert, eller om det er andre årsaker, og den gir god og detaljert informasjon.

Allergi

En del idrettsfolk opplever at de får tung pust når de trener på gressbaner og ønsker en utredning for allergi og astma. Vi tilbyr prikktester for de vanligste forekomne luftbårne allergi tilstander, som bjørk, gress, og pelsdyr etc.

Flyreiser

Hos Volvat har vi ekspertisen til både å utrede og behandle ulike lungesykdommer. En del KOLS-pasienter sliter med pusten i forbindelse med flyreiser. Mange med moderat eller alvorlig KOLS reiser ofte til varmere strøk og opplever at de enten blir dårlige under flyreisen eller med en gang de kommer frem. Her på Volvat kan vi utføre tester på aktuelle KOLS-pasienter, og finne ut om du vil trenge oksygen eller ikke under flyreiser.

Snorkeutredning

Lungeavdelingen tilbyr også snorkeutredninger med tanke på søvnapnè. Vi kan påvise om pasienten har pustestopp eller reduksjon av pust mens de sover. I tillegg til at ens bedre halvdel kanskje har observert pustestopp og høylytt snorking er det også en del andre tilleggssymptomer som påfallende trøtthet, hodepine, konsentrasjonsvansker. Søvnapnè kan være årsak til høyt blodtrykk og hjerteproblemer, og etter en utredning og en eventuelt stadfestet diagnose vil Volvat også kunne tilby behandling som er tilpasset den enkelte pasient, enten det gjelder livsstilsendringer eller annen behandling.

Vanlige lungeundersøkelser

Spirometri er en rask og enkel lungetest, og en måte å kartlegge lungefunksjonen din på. Den er ofte brukt for å undersøke og utrede astma- og KOLS-pasienter – som har redusert lungekapasitet grunnet trange luftveier.  

Gassdiffusjontest: Test av lungenes evne til å utveksle gasser fra luft til blodårer. Brukes ofte til å gradere emfysemtilstander. 

Lungefunksjonsmåling med bodybox (helkroppspletysmografi): kartlegger lungevolumene mer detaljert. Det kan hjelpe på diagnostisering om årsaken til reduserte lungefunksjonsverdier.  

Ulike røntgenundersøkelser som Computertomografi (CT) med og uten kontrast 

Anstrengelsestester for å sjekke om belastning kan medføre tap i lungefunksjonsverdier 

Irritasjonstester/Metacholin-test: brukes til å si noe om evt. grad av irritabilitet i luftveier ved for eksempel langvarig hoste. 

Allergitest: Ved mistanke om allergi kan vi gjøre en prikktest. Det gjøres ved at allergener fra for eksempel hund, katt, midd, mugg eller pollen “prikkes” inn i huden for å se om du reagerer. 

Alt under ett tak

Hos oss finner du alt under ett tak. Supplert med kardiologer, røntgenavdeling, indremedisiner, psykologer, ernæringsfysiologer og eget laboratorium har vi mulighet for å henvise deg videre der det trengs.

Bestill time hos lungelege eller kontakt oss: 

Volvat Majorstuen: 22 95 75 00

Volvat Åsane: 55 11 20 45

Volvat Moss: 69 30 23 00

Konsultasjon

3 440,-

Priseksempel fra Stavanger, tilleggskostnader kan påløpe

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.