Skader og lidelser i kneet

Kne

Har du skader eller plager i kneet? Vi har lang erfaring og meget god faglig ekspertise i behandling av ulike knelidelser.

Mange sliter med skader og lidelser i kneet som kan være vanskelig å diagnostisere da ulike knelidelser og -skader ofte har de samme symptomene som smerter, hevelse, stivhet, redusert strekkevne, følelse av svikt og glipp i kneet. 

Husk å ta med bilder fra røntgen/CT/MR til timen

Eller oppgi referansenummer (delingskode) ved bestilling. Dersom du ikke har bilder eller de er eldre enn 1 år, kontakt oss på telefon for bestilling av time.

Behandlinger av knelidelser

Flere ulike tilstander i kneet kan gi flere av de samme symptomer og en MR-, røntgen- eller artroskopisk-undersøkelse kan være nødvendig for å finne den riktige årsaken til plagene - derfor er en grundig undersøkelse  det aller viktgiste.

Meniskskade

Meniskskader gir smerter i kneet, hevelse, i noen tilfeller redusert strekkeevne av kneet og ofte klikk og smell ved bøying av kneleddet. Noen ganger låser kneet seg. En meniskskade gror ikke av seg selv. Når plagene er store, anbefales kirurgisk behandling. Som oftest kan meniskskader behandles ved å fjerne den ødelagte delen meniskenbrusken, men ved store meniskskader hos unge mennesker, kan det være aktuelt å sy skaden. Hos pasienter med slitasje i leddet med meniskskade i tillegg, er det sjeldent nødvendig med operasjon.

Bruskskade

Det kan forekomme skader av leddbrusk i kneleddet, og årsaker til disse kan i mange tilfeller være vanskelige å kartlegge. Bruskskader i kne gir symptomer som smerter og hevelse, og løse biter (frie legemer) kan også forekomme. Leddbrusk har liten eller ingen evne til spontan reparasjon. Ved kirurgiske inngrep kan man gå inn og rense opp i leddet, fjerne frie legemer og stimulere brusken til å reparere skaden selv. De fleste som får slik kirurgisk behandling av bruskskader får lindring av sine symptomer, selv om kneleddet sjelden normaliseres fullstendig. Bruskskaden kan også stanses ved såkalt PRP-injeksjon.

Korsbåndsskade

En fremre korsbåndsskade er en akutt og stor kneskade. Den inntreffer når leddbånd i kneleddet rives av i forbindelse med en akutt vridning. Diagnosen stilles sikrest ved å teste stabiliteten av kneet ved en klinisk undersøkelse. En MR-undersøkelse kan også være til hjelp. Ved korsbåndsskade vil noen pasienter oppleve at kneet svikter og "glipper" og at funksjonen i kneleddet er nedsatt. Hos unge mennesker med fremre korsbåndsskade som opplever hyppige glipp og svikt i kneet, og som ikke klarer å opprettholde sin aktivitet på grunn av skaden, utfører man en rekonstruksjon av den eller de korsbånd som er røket.

Slitasjegikt i kne (artrose)

Som følge av tidligere kneskader kan noen utvikle slitasjegikt i kneleddet. Dette gir smerter, hevelse, innskrenket bevegelighet og redusert funksjon. Tilstanden kan påvises ved MR- eller røntgenundersøkelser. 

I utgangspunktet behandles artrose konservativt, med treningsterapi og/eller injeksjoner.  Det kan være aktuelt med både injeksjoner med platerikt plasma (PRP) og Hyaluronsyre. Langtkommen atrose med feilstilling og vesentlige smerter behandles med opprettingsoperasjoner hos yngre pasienter eller proteser. 

Se også www.aktivmedatrose.no for informasjon om opptrening ved slitasje. 

Slimposebetennelse i kne (bursitt)

Slimposebetennelser i og rundt kneleddet gir smerter og hevelse, og ofte varm og rød hud i området. Betennelsene kan oppstå som følge av lokal irritasjon som trykk, press eller slag. Slimposebetennelser i kne behandles som regel med ikke-kirurgiske metoder, men kirurgi kan bli aktuelt ved kroniske tilstander.