Depresjon

Volvats psykologer og psykiatere har lang erfaring med å behandle depresjon med anerkjente metoder. Det er ingen ventetid og du trenger ikke henvisning.


depresjon

Alle opplever perioder med nedstemthet, tristhet, manglende energi og kanskje en følelse av at tilværelsen er meningsløs. Dette er normalt. Når disse følelsene vedvarer og det fører til at du ikke fungerer tilfredsstillende i hverdagen, kan terapi hos psykolog eller psykiater være nødvendig. Gjennom behandling hos en av Volvats psykologer eller psykiatere kan du raskere oppleve bedring og økt livskvalitet.

 

Bestill time hos psykolog:

 • Oslo Majorstuen: tlf. 22 95 75 00
 • Oslo Nationaltheatret: tlf. 23 68 25 00
 • Bergen: tlf. 55 11 20 00
 • Fredrikstad: tlf. 69 30 23 00
 • Hamar: tlf. 62 55 35 50

 

Depresjon er en psykisk lidelse som varierer i styrke, fra mild depresjon til alvorlig depresjon. Den gir både kroppslige og psykiske symptomer. Utmattelse, smerter, negativ tenkning, følelse av håpløshet er vanlige kjennetegn ved depresjon. Hos tre av fire ledsages depresjonen av angst.

Kjennetegn på depresjon

 • Har du de siste par uker kjent deg nedfor, deprimert og ofte følt at alt var håpløst?
 • Har du de siste par uker ofte følt at du ikke interesserer deg for eller gleder deg over det du gjør?

Hvis du svarer ja på disse spørsmålene, blir det neste spørsmålet:

Ønsker du hjelp for å komme deg ut av depresjonen?

Andre kjennetegn på depresjon er: 

 • Svekket konsentrasjon
 • Redusert selvfølelse og selvtillit
 • Skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse
 • Negative og pessimistiske tanker om fremtiden
 • Initiativløshet og beslutningsvegring
 • Tanker og planer om selvmord
 • Søvnforstyrrelser
 • Redusert eller økt appetitt
 • Nedsatt seksuell interesse
 • Angst, rastløshet og uro
 • Irritabilitet og temperamentsutbrudd

Arbeidsfravær, sykmelding og uførhet

Verdens helseorganisasjon har slått fast at depresjon er en av de ledende årsaker til sykdom i verden. Lidelsen er en av de viktigste grunnene til arbeidsfravær, sykmelding og uførhet. I tillegg til dårlig livskvalitet hos den som er rammet, er det også omfattende økonomiske og samfunnsmessige omkostninger ved depresjon.

Veien ut av depresjon

Både behandling hos psykolog/psykiater og medikamentell behandling med antidepressiver kan være til god hjelp ved depresjon. Vi tilrettelegger et behandlingsopplegg som er tilpasset deg og din situasjon og vil gi råd om tiltak du kan gjøre selv.

Volvat tilbyr behandling hos psykolog og/eller psykiater i Oslo, Bergen, Fredrikstad og Hamar.

 

Bestill time hos psykolog:

 • Oslo Majorstuen: tlf. 22 95 75 00
 • Oslo Nationaltheatret: tlf. 23 68 25 00
 • Bergen: tlf. 55 11 20 00
 • Fredrikstad: tlf. 69 30 23 00
 • Hamar: tlf. 62 55 35 50

 Det er ingen ventetid, og du trenger ikke henvisning.

Gå tilbake til forsiden

De vanligste lidelsene vi behandler

 • Depresjon
 • Sosial angst
 • Panikkangst
 • Tvangslidelse (OCD)
 • Generalisert angstlidelse (GAD)
 • Hypokondri – helseangst
 • Spesifikk fobi
 • Traumatiseringstilstand – posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
 • Bipolar lidelse (manisk –depressiv lidelse)
 • ADHD
 • Spiseforstyrrelse