Sosial angst

Volvats psykologer har lang erfaring med utredning og behandling av sosial angst. Vi tilbyr anerkjente behandlingsmetoder og gir hjelp ved livskriser og hverdagsutfordringer.


Misliker du å holde taler, holde foredrag på jobben eller gå i selskaper der du ikke kjenner noen? Dette er mye mer vanlig enn du tror; 70% misliker å holde taler og vi kjenner igjen nervøsiteten når vi tar det første skrittet inn i et selskap med fremmede.

Bestill time hos psykolog (kort ventetid):

 • Oslo Majorstuen: tlf. 22 95 75 00
 • Oslo Nationaltheatret: tlf. 23 68 25 00
 • Bergen: tlf. 55 11 20 00
 • Fredrikstad: tlf. 69 30 23 00
 • Hamar: tlf. 62 55 35 50

Men når blir dette en sosial fobi som trenger psykologbehandling?

Sosial angst eller sosial fobi er frykt for å bli negativt vurdert i sosiale situasjoner. Man frykter situasjoner hvor man risikerer å bli utsatt for andres menneskers kritiske blikk, i en så sterk grad at det hindrer livsutfoldelsen. Man er redd for å bli bedømt som svak, dum eller nervøs og følelse av skam blir lett mobilisert og det er denne følelsen man gjør mye for å unngå.

Mange unngår derfor steder eller situasjoner som vekker denne følelsen. Dermed opprettholdes angsten og dette blir ofte det største hinderet for daglig fungering.

Sikringsstrategier for å skjule/kontrollere symptomene kan også bli et stort problem og vanskelig å bli kvitt;  eks. si minst mulig, unngå øyenkontakt, plassere seg i utkanten av forsamlingen etc.

Eksempler på vanskelige situasjoner er å snakke i større forsamlinger, holde tale, gå på fest hvor det er ukjente, dusje etter trening, spise i andres påsyn etc. Andre er igjen veldig redde for at andre skal se de er nervøse, at de skjelver på hendende, rødmer, svetter eller synes at de er uinteressante eller kjedelige.

Hvorfor oppstår sosial angst?

Sosial angst er mer arvelig enn antatt og henger sammen med unnvikende personlighetstrekk, dvs. disse trekkene gjør at man oftere unngår situasjoner man opplever som skumle enn andre. De som har denne sårbarheten har også lavere terskel for å reagere negativt på miljømessige påkjenninger som mobbing, det å miste jobben, bli avvist av bekjente/venner etc.

Så hvis man har unnvikende personlighetstrekk, har man høy risiko for å oppleve sosial angst i perioder, selv om man har hatt en trygg og god oppvekst.

Hva kan man gjøre?

Man kan sammen med psykolog/behandler lære å  trosse tendensen til unngåelse, men først bli bevisst på og trene på hvordan man tankemessig, oppmerksomhetsmessig og atferdsmessig kan forholde seg i sosiale situasjoner uten å bli så nervøs og selvkritisk.

Eksponering og mengdetrening vil ofte forsterke vanskene når det gjelder sosial fobi hvis en ikke først har fått bedre innsikt i å takle sine egne reaksjoner og situasjonen.

Bestill time hos psykolog:

 • Oslo Majorstuen: tlf. 22 95 75 00
 • Oslo Nationaltheatret: tlf. 23 68 25 00
 • Bergen: tlf. 55 11 20 00
 • Fredrikstad: tlf. 69 30 23 00
 • Hamar: tlf. 62 55 35 50

De vanligste lidelsene vi behandler

 • Depresjon
 • Sosial angst
 • Panikkangst
 • Tvangslidelse (OCD)
 • Generalisert angstlidelse (GAD)
 • Hypokondri – helseangst
 • Spesifikk fobi
 • Traumatiseringstilstand – posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
 • Bipolar lidelse (manisk –depressiv lidelse)
 • ADHD
 • Spiseforstyrrelse
 • Gå tilbake til forsiden