Føflekksjekk - forebygging av føflekkreft Tromsø

Føflekkontrollen er en komplett sjekk av føflekker hos erfarne hudleger, hvor alle føflekker i ansiktet og på kropp blir grundig undersøkt. Vi er opptatt av å stille riktig og presis diagnose, og gi rask tilbakemelding på føflekksjekken.

Forebyggende sjekk av føflekker

En føflekksjekk er en forebyggende undersøkelse. Hos oss finner du en av landets største hudavdelinger, med dyktige og erfarne hudleger utdannet og trent i å oppdage hudkreft. Hovedfokuset er kvalitet i arbeidet, og våre hudleger har både kunnskapen og bredden som kreves for å stille riktig diagnose.

De fleste former for hudkreft kan behandles, spesielt der kreften oppdages tidlig. Derfor er en føflekksjekk så viktig. Vi har nesten ingen ventetid, og du trenger ikke henvisning for å bestille time. Hos oss er du garantert en effektiv og omsorgsfull sjekk og behandling.

Vi gjør alltid en generell vurdering av alle typer flekker på huden vi skal undersøke. Deretter undersøkes føflekker svært nøye, for å vurdere om det er nødvendig å fjerne dem av medisinske grunner. Vi anbefaler alle med føflekker føflekksjekk, spesielt de som opplever merkbare føflekk- og hudforandringer, endringer som gir plager, blødninger eller sive. Det er bedre å sjekke seg én gang for mye, enn en gang for lite.

Dette skjer på føflekksjekken

Føflekksjekken starter med et møte med hudlege, hvor du forteller om din hudhelse og identifiserer eventuelle bekymringer og avdekker om det finnes føflekker som er ømme eller oppleves som unormale eller nye. Deretter kan vi utføre en nøye sjekk av alle flekker og lete etter flekker som kan være kreftfremkallende.

En føflekksjekk kan ta opptil 30 minutter, avhengig av hudtype, antall føflekker og andre flekker som skal sees på. Dersom vi ikke finner noe mistenkelig, så vil ikke undersøkelsen ta mer enn 15 minutter.

Tre hovedtyper hudkreft

Det er tre hovedtyper hudkreft: basalcellekreft, plateepitelkreft og melanom (føflekkreft). Selv om alle hovedtypene har ulike kjennetegn og utseende, er likevel det vanligste signalet om kreft generelle hudforandringer og størrelsesforandringer på føflekker.

Fokus på forebygging og tidlig undersøkelse

En stor gruppe av våre pasienter kommer til oss på grunn av føflekkforandringer og solskader. Oppmerksomhet rundt hudkreft og forebygging av dette er et svært viktig tema for Volvat. Derfor har vi i flere år vært aktive bidragsytere i Euromelanomdagen (Hudkreftdagen). Kampanjen legger opp til at prisen for en føflekk-undersøkelse skal være tilsvarende egenandelen man ville betalt i det offentlige, men at man altså blir undersøkt av en erfaren Volvat-hudlege.

Norge er i verdenstoppen når det gjelder forekomst av føflekkreft, og på topp i Europa når det gjelder dødelighet av sykdommen. Føflekkreft er den kreftformen som øker mest i Norge.

Volvat-hudlegene er opptatt av at hudkreft skal oppdages tidlig. De fleste tilfeller av hudkreft kan unngås ved mindre eksponering for stråling fra sol og solarium, bruk av dekkende klær og tilstrekkelig solkrem. Og dersom man oppdager hudkreften tidlig, har man gode utsikter for å bli frisk. Det forutsetter at man er flink til å beskytte seg mot solen, og til å følge med på føflekkene sine. Oppsøk alltid legehjelp om du er bekymret for føflekker, sår som ikke gror eller solskadet hud.

Riktig diagnose og behandling

Undersøkelser av hud og føflekker er krevende. Møter man en lite erfaren lege så kan resultatet i værste fall bli feil diagnose og behandling. Våre hudleger har et bestemt mønster som de systematisk følger når de studerer huden. Dette gjør de for å være sikker på å stille riktig diagnose, fordi en flekk på huden kan noen ganger være noe annet enn en solskade, som det kan se ut som ved første øyekast.

Derfor brukes et dermatoskop for å undersøke hudflekker og føflekker, for å sikre riktig diagnostisering og for kunne å gi den riktige behandlingen. Noen ganger tar vi bilder av en føflekk eller et område på huden, slik at vi kan overvåke området over tid for å se etter endringer i hudoverflaten eller i utseende. Du får umiddelbar behandling hvis det trengs.

Hudspesialistene vurderer om det er nødvendig å fjerne noen av medisinske grunner. Mindre, opphevede føflekker, spesielt i ansiktet, kan ofte fjernes med en enkel "shave"-metode i hudens overflate med godt kosmetisk resultat. Ellers anbefaler vi normalt ikke å fjerne føflekker utelukkende av kosmetiske grunner, på grunn av risiko for arrdannelse.

Ved mistanke om føflekkreft

Ved avvik og mistanke om føflekkreft eller annen form for hudkreft kreves det testing. Da vil du få beskjed om dette med en gang. For å teste hud- eller føflekken, vil hudlegen enten ta en liten biopsi (prøve) av den, eller kirurgisk fjerne området helt, mens du er i lokalbedøvelse. Denne typen mindre operasjoner kan vi utføre umiddelbart under selve føflekksjekken. Det er vanligvis ikke behov for at dette gjøres på et sykehus.

Etter at hud- eller føflekken er fjernet, sendes den til laboratorium for testing. Vanligvis vil du få svar på prøven etter 1-4 dager.

Ved funn av hudkreft i tidlig stadium vil kreften være kurert når hudflekken er fjernet.

Andre ikke-kirurgiske behandlinger kan være kremer, strålebehandling eller lysterapi. Dette avhenger av hvilken type hudkreft du har.

Hva skjer etter føflekksjekken?

Avhengig av risikonivået for å utvikle hudkreft, anbefaler vi regelmessig oppfølging av hud- og føflekker. Hyppigheten for oppfølging kan variere fra noen få måneder til annen hvert år. For pasienter som nettopp har hatt føflekkreft, anbefaler vi føflekkontroll hver tredje til sjette måned. Ved gode prognoser er det tilstrekkelig med årlige føflekksjekker.

Dersom det er ønskelig, sender vi deg en påminnelse om oppfølging av føflekker. Vi kan også eventuelt kalle deg inn til en ny føflekksjekk. Gi beskjed til hudlegen hva du ønsker.

Årlig føflekksjekk anbefales til alle som:

 • Har hatt hud- eller føflekkreft eller andre hudlesjoner tidligere
 • Har slektning som har hatt føflekkreft
 • Har svært mange føflekker og/eller atypiske føflekker
 • Har hatt stort forbruk av solarium
 • Har vært regelmessig eksponert for sol gjennom fritidsaktiviteter eller jobb
 • Er organtransplantatmottaker

Tilbakevendende føflekkreft

Føflekkreft kan vende tilbake, selv om du har vært igjennom vellykket behandling. Sjansen for at kreft vender tilbake, avhenger av føflekkenes stadium. De som har hatt melanom, eller føflekkreft, har større sannsynlighet til å utvikle et annet melanom. Melanomet kan vende tilbake til samme sted, eller et annet sted på kroppen i lang tid etter første behandling. Årsaken til dette er at det er ingen garanti for at kan finne alle kreftcellene i en kropp, og når disse vokser til en svulst, kaller vi det en tilbakevendelse.

Føflekkreft (melanom) kan klassifiseres i fire stadier:

 • 1 og 2: involverer kun huden
 • 3: føflekkreft med spredning fra hud til lymfeknuter
 • 4: føflekkreft med spredning fra hud til andre organer

Sannsynligheten for tilbakevendelse varierer mellom stadier. Jo lengre ut i kreftforløpet, jo høyere risiko for tilbakefall.

Samme gjelder den andre enden av skalaen, det er mindre sannsynlig at føflekkreft vender tilbake på et tidlig stadium. Jo tidligere kreften oppdages, jo større sannsynlighet er det for å bli helt frisk igjen.

Forebygging av føflekkreft (malignt melanon)

I følge helsenorge.no er føflekkreft (malignt melanom) er en av de vanligste kreftformene blant både kvinner og menn i alderen 25-49 år, og kan oppstå hvor som helst på kroppen. Norge ligger i verdenstoppen i forekomst av føflekkreft og hudkreft. Det er viktig å følge med på egen huden, og dersom du opplever endringer i hud eller rundt føflekker, ta kontakt med lege.

Hvordan følge med på egne føflekker?

Jo bedre kjent du er med kroppen, desto enklere er det å oppdage om det er føflekk- eller hudforandringer du er usikker på.

Det er en god vane å se deg i speilet når du har dusjet. Ta en titt både foran og bak, helst i litt godt lys. Har du en partner, er det lurt å hjelpe hverandre, spesielt med å sjekke på ryggen.

Utsatte områder

Hudkreft utvikles som oftest på områder av kroppen som regelmessig utsettes for sol

 • Hodebunn
 • Alt som «stikker ut» av ansiktet
 • Ørene
 • Lepper
 • Nakke
 • Bryst
 • Armer
 • Ben
 • Overside av hånden

Føflekkreft kan også utvikle seg i pigmentproduserende celler, og kan således dannes i områder av kroppen som så å si aldri får dagslys. Dette inkluderer håndflater, under føttene, slimhinne i munnen, kjønnsorgan og huden under negler på hånd og fot.

Ta vår føflekktest her

Se etter om du har en føflekk som ikke ligner de andre du har. Følg også med hvis en føflekk:

 • vokser eller endrer form
 • endrer farge, spesielt til svart
 • klør eller blør
 • danner et sår som ikke vil gro
Føflekkskanning

Ved å gjennomføre en føflekkundersøkelse med vår nye maskin "IntelliStudio DermaGraphix, får du tatt digitale bilder av hele kroppen og nærbilder av enkelte suspekte føflekker.

Undersøkelsen tilbys ved Volvat i Oslo/Majorstuen.

Denne nye metoden gir en god dokumentasjon, slik at legen vil kunne danne seg et enda bedre grunnlag for å vurdere om du har føflekker som bør fjernes, eller observeres over tid.

 • Bildene lagres slik at legen kan sammenligne nye og gamle bilder ved neste føflekksjekk
 • Bildene vises på en stor skjerm, og kan derved studeres svært nøye

Alle som har føflekker og som ønsker å sjekke disse kan bestille en slik undersøkelse.

Undersøkelsen anbefales spesielt for deg:

 • med mange føflekker og lys hud
 • med en eller flere familiemedlemmer som har hatt føflekkreft og
 • som tidligere har hatt føflekkreft

Du undeøkes først hos hudlege som beslutter omfanget av føflekkskanningen og gir informasjon om videre forløp. Føflekkskanning gjennomføres deretter av sykepleier.

Ønsker du å bestille?

Ta kontakt med medisinsk avdeling på tlf: 23 01 80 63

Undersøkelsen koster kr 2900,-

 

Bestill time på telefon, eller ved å klikke på webtime-bestilling under.
Behandlingstilbudet kan variere noe fra senter til senter.

Volvat tilbyr kontroll og fjerning av føflekker, samt behandling av hudkreft og solskader. Vi har flere hudspesialister samlet under samme tak, og kan dermed få flere vurderinger. Ved behov for å henvise videre, har vi flere andre dyktige spesialister på huset.

Vi har kort ventetid!

Ta vår føflekktest her

Føflekksjekk - forebygging av føflekkreft i Tromsø tilbys på

Time hos
oss

Føflekksjekk hos Volvat

Forebygging

Mange av våre pasienter kommer til oss på grunn av føflekkforandringer og solskader. Oppmerksomhet rundt -og forebygging av hudkreft er en svært viktig hjertesak hos Volvat.

I trygge hender

Føflekkontrollen er en komplett sjekk av føflekker hos erfarne hudleger, hvor alle føflekker i ansiktet og på kropp blir grundig undersøkt. Vi er opptatt av å stille riktig og presis diagnose, og gi rask tilbakemelding på føflekksjekken.

Riktig diagnose

Volvat-hudlegene er opptatt av at hudkreft skal oppdages tidlig. Vår lange erfaring og kompetanse tillater oss å fange opp sykdomstegn raskt, og gi riktig diagnose for effektiv behandling og rekonvalesenstid.