Slyngeoperasjon

Slyngeoperasjon blir utført på kvinner som har stressinkontinens, som betyr urinlekkasje ved for eksempel hosting, nysing og fysisk aktivitet.

Under inngrepet plasserer vi et bånd av kunststoff (prolen) under urinrøret som skal gi varig støtte resten av livet. Ca. 80-90% av alle som får gjennomført en slyngeoperasjon blir kvitt sin stressinkontinens. Har du i tillegg problemer med urinlekkasje ved sterk trang (tranglekkasje/urgeinkontinens), kan operasjonen gjøre dette bedre. Likevel kan tranglekkasjen bli verre, og noen kan få tranglekkasje etter inngrepet. 

Du vil få lokalbedøvelse under operasjonen, i tillegg til smertestillende og avslappende medikament. Du er våken under inngrepet slik at du kan samarbeide med oss, for eksempel om vi ber deg om å hoste på kommando. I noen tilfeller kan det være utfordrende å stramme båndet slik at det blir rett for deg. Dersom båndet blir for stramt, eller det oppstår en forbigående hevelse rundt urinrøret, kan det bli vanskelig for deg å late vannet. Da kan det i sjeldne tilfeller bli nødvendig å slakke båndet med et lite ekstra inngrep neste dag.

Det mest vanlige er at slyngen blir lagt opp på hver side av urinrøret, mellom blæren og skambeinet (TVT). Da er det en liten risiko for å lage hull i urinblæren. Underveis vil vi derfor se inn i urinblæren (Cystoskopi) for å oppdage evt. hull, og plassere  slyngen korrekt. Et slikt hull vil gro så lenge blæren blir avlastet med et kateter i 7-10 dager. En sjelden gang kan det oppstå infeksjon etter inngrepet. For å forebygge urinveisinfeksjon får du medisin som du skal bruke i fem døgn etter operasjonen.

Det er viktig at du får late vannet etter operasjonen, og at blæren blir godt tømt (slik at du ikke har for mye resturin i blæren). Dette blir kontrollert enten ved ultralyd eller ved at vi fører et engangskateter inn i blæren etter at du selv har latt vannet. Dette medfører ikke smerter. Du kan reise hjem når resturinen er under 100 ml. Noen ganger blir ikke vannlatingen helt normalisert første døgnet, og da må du overnatte på sykehuset. Urinstrålen blir ofte lett redusert etter en slyngeoperasjon. De fleste opplever at en later vannet saktere enn før. Det er viktig å ta seg god tid ved vannlating slik at blæren blir helt tømt. Du kan oppleve å måtte late vannet flere ganger etter hverandre, spesielt på morgenen den første tiden etter inngrepet. Du må forvente å ha noen smerter etter inngrepet, men paracetamol skal hjelpe. Dersom du trenger sterkere smertestillende kan du få resept med deg før du reiser hjem fra sykehuset. Noen opplever å få feber den første kvelden og natten etter operasjonen. Vi anbefaler at du regulerer aktivitetsnivået ut i fra hva du klarer å gjøre, og at du ikke går over smertegrensen. Vær forsiktig de første ukene, og unngå tunge løft i fire uker. Du må også unngå å ha samleie i fire uker etter inngrepet. Du får med deg sykmelding for 14 dager, og husk at du som nyoperert trenger ro og hvile. Som følge av operasjonen får du to små sår i huden over skambeinet (symfysen), og et lite sår i fremre skjedevegg. Stingene blir sydd med materiale som løser seg opp av seg selv. Oppå sårene vil vi legge gjennomsiktige  plastbandasjer. Disse trenger du ikke å skifte selv om de blir våte, men de skal skiftes dersom du har blødd gjennom. Dersom bandasjene ikke har falt av tidligere, kan du fjerne de to uker etter inngrepet.

Du kan dusje etter et døgn, men karbad og basseng bør du unngå til sårene har grodd. Vi gjør oppmerksomme på at om du røyker kan du bli uvel dersom du røyker like etter inngrepet, og vi anbefaler derfor at du venter med å røyke til du er kommet hjem. Dersom urinlekkasjen ikke er betydelig bedre 6 mnd etter inngrepet ber vi deg om å ta kontakt med oss for en kontrolltime.

Etter operasjonen må du ta kontakt med lege dersom:

  • du ikke klarer å late vannet på mange timer.
  • du har feber over 38 grader som ikke normaliserer seg innen to dager.
  • du blør fra såret, dvs at du blør så mye at det kommer gjennom bandasjen flere ganger om dagen.

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.