Opereres det for mange pasienter med meniskskade i Norge?

07.05.2014

Artroskopi er blitt vanlig i Norge, og kneledds artroskopi er nok det vanligste inngrepet ved ortopediske avdelinger.

Den siste tiden har det vært publisert ytringer i pressen der man kan få inntrykk av at all artroskopi for kneleddslidelser er uten effekt. Det er kun trening som gjelder.

Det er viktig å ha et mer nyansert blikk på problemet meniskskader og knesmerter.
I en nylig publisert artikkel fra Finland har man vurdert effekten av artroskopi og fjerning av en del av den slitte menisken med bare artroskopiundersøkelse. Dette er pasienter uten kjent skade som får påvist en rift i menisken ved MR undersøkelse. De har åpenbart kontaktet lege på grunn av knesmerter. MR undersøkelsen viste ikke slitasje i selve leddet.

Halvparten av pasientene fikk fjernet den ødelagte-slitte delen av menisken, den andre gruppen ble bare artroskopert uten at man gjorde noe med menisken. Man tittet altså inn i kneet, så forandringene i menisken, men gjorden intet med denne skaden. Overraskende nok var det ingen forskjell mellom de to gruppene 12 måneder etter operasjonen.
Man skal da være klar over at dette er en utvalgt gruppe pasienter. Det tok også forskningsgruppen 6 år å gjennomføre studien på 146 pasienter!

Der pasienten opplever en smerte og hevelse etter en skade med vridning av kneet, stiller saken seg annerledes. Disse pasientene har i stor grad nytte av artroskopisk kirurgi, så sant de ikke har mye slitasje i leddet ellers.
Vi har i flere år vært klar over disse forskjellene og har innrettet behandlingen etter dette. Man er altså avhengig av en nøyaktig sykehistorie før man går videre med undersøkelser og behandling hos den enkelte pasient. De gangene man avslår artroskopi hos pasienter med påvist meniskskade er det altså ikke av vrangvilje, men fordi man mener at et inngrep er unødvendig fordi det er uten effekt.

Dersom klinisk undersøkelse og røntgen – MR-undersøkelser viser slitasje i brusken i tillegg til meniskforandringer, kan injeksjonsbehandling med Hyaluronsyre eller platerikt plasma (PRP se egen info) være hensiktsmessig for å redusere smerte og hevelse.