Koloskopi

Koloskopi, polypper, tykktarmskreft, mage og tarm, tarmsykdommer, tarmspesialister

Koloskopi er undersøkelse av endetarm, tykktarm og nedre del av tynntarm.

Om koloskopiundersøkelsen

Undersøkelsen foretas med et koloskop, som er et mykt og fleksibelt rør med et kamera i den ene enden. Koloskopet innføres gjennom endetarmen og føres helt frem til blindtarm og nedre del av tynntarmen.

Bildet fra kameraet overføres til en TV-skjerm, der innsiden av tarmen kan inspiseres grundig. Man kan eksempelvis enkelt se om slimhinnene er betente, om det foreligger sår, polypper eller svulster.

Ved behov tas vevsprøver fra slimhinnen for mikroskopisk analyse. Man kan også gjøre mindre inngrep, som for eksempel å fjerne polypper.

Møt opp forberedt

En forutsetning for en vellykket undersøkelse er at tykktarmen på forhånd er ren. Det er derfor viktig å følge instruksjoner for forberedelse.

Stadig flere rammes av tykktarmskreft

Hvert år diagnostiseres rundt 5000 tilfeller av tykktarmskreft i Norge. Hyppigheten er økende både blant menn og kvinner, også i aldersgruppen < 50 år. Nær 70 % overlever, men dette er avhengig av hvor tidlig diagnosen stilles.

Ved koloskopi kan man fjerne polypper før de utvikler seg til kreftsvulster og således forebygge kreftutvikling i tarmen.

Ved Volvat anbefaler vi våre kunder og pasienter over 50 år å la seg undersøke med koloskopi

Viktig: Forberedelser til undersøkelse

Fyll ut og ta med symptomskjema til undersøkelsen

Les og følg instrukser om forberedelser nøye

Avbestilling senest 48 timer før oppsatt tid

Eventuell avbestilling av time til koloskopi må gjøres senest 2 hele virkedager før undersøkelsen.