Trykkmåling/pH-måling av spiserør

Ved trykk/pH-måling av spiserør måler man surhetsgraden i spiserøret, samt måler trykk/trykkendringer i forbindelse med svelging, samt hvordan maten passerer gjennom spiserøret.

Hvorfor skal jeg ta undersøkelsen?

Dette er en undersøkelse som kan gi nyttig informasjon knyttet til halsbrann (syreproblemer/reflux) og oppgulp, men også ved ulike andre tilstander som gir svelgebesvær.

Undersøkelsen kan også være nyttig i utredningen av uklare brystsmerter.

Undersøkelsen kreves også som forundersøkelse før operasjon mot reflux.

Forberedelse

Du må være fastende ved undersøkelsen, det vil si ikke spise, drikke eller røyke de siste 6 timer før undersøkelsen.

Syrenøytraliserende midler (for eksempel Somac, Nexium, Losec og Omeprazol) må ikke brukes siste 7 dager før undersøkelsen med mindre annet er avtalt. Reseptfrie midler kan brukes (for eksempel Link, Titralac eller Novaluzid) frem til kvelden før undersøkelsen.

Utførelse

Man fører en 2 mm tynn sonde gjennom neseboret og ned i spiserøret. Du bes svelge litt vann for å teste motorikken i spiserøret. Denne delen av undersøkelsen tar 10-15 minutter. Sonden blir deretter liggende et døgn og sender signaler til en opptaker, som så avleses ved hjelp av en datamaskin. (det er fint om du kan ha på deg et belte som opptakeren kan henge på).

Det er viktig at du lever som vanlig hele døgnet undersøkelsen pågår, slik at målingene mest mulig avspeiler tilstanden din.

Etter undersøkelsen er ferdig kan du selv trekke ut sonden, og levere avlesingsutstyret til gastrolab ved Volvat Medisinske Senter. Det er ikke nødvendig å ta noen spesielle hensyn etter undersøkelsen.

Resultat

Du får vanligvis beskjed om resultatet 2 uker etter undersøkelsen

Time hos
oss