Røntgenundersøkelser

Ved røntgen-avdelingen utføres i tillegg til vanlige ultralyd- og CT-undersøkelser, også MR-undersøkelser med helt nytt og moderne utstyr.

Disse undersøkelsene utføres hos radiograf eller røntgenlege. Tolkning av undersøkelsen utføres av røntgenlege, som så gir beskjed til den lege som har rekvirert undersøkelsen.

Ultralyd

Ultralyd abdomen: god fremstilling av bukorganene utenom magetarm-kanalen.
Les mer om ultralyd her

CT-undersøkelser

CT abdomen: god fremstilling av bukorganer utenom magetarm-kanalen. Kan suppleres med kontrast for å bedre fremstillingen ytterligere.
Les mer om CT-undersøkelser her

MR-undersøkelser

MR tynntarm: spesialundersøkelse av tynntarm
MRCP: spesialundersøkelse av lever/galleveier/bukspyttkjertel
Les mer om MR her

 

Time hos
oss