EILO

EILO er en underdiagnostisert sykdom som rammer aktive mennesker. Dersom du sliter med akutte pustevansker under harde fysiske anstrengelser, kan vi hjelpe med EILO-utredning og behandling.

Hva er EILO? 

EILO er en forkortelse for Exercise Induced laryngeal Obstruction. Dette betyr anstrengelsesutløst pustebesvær som oppstår i strupen. Mange som plages av EILO opplever akutte pustevansker ved tøffe fysiske anstrengelser fordi strupen lukker seg helt eller delvis. Men i motsetning til astma, opphører symptomene raskt når man stanser og pusten får roet seg.

Symptomer på EILO

Vanlige symptomer ved EILO kan være:

 • Akutte problemer med å puste inn, spesielt under hard fysisk aktivitet
 • Forsnevring/snøring i halsen
 • Klemmende og trykkende følelse i halsen og brystet
 • Unormalt tungt å trekke inn nok luft – åndenød, må stanse aktiviteten
 • Hvese- og pipelyder som følge av forsnevring av luftveiene
 • Stivhet i kroppen (nummenhet)
 • Svimmelhet, kvalme, hodepine, besvimelse
 • Ingen effekt av astma medisiner
 • Plagene går normalt over i løpet av fem minutter

EILO diagnose

Du kan være trygg på at vi tar dine plager på alvor gjennom en nøye utredelse av ved vår ØNH-avdeling. Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorien din med symptomer på EILO som f.eks. akutte problemer med å puste inn ved fysisk aktivitet.

EILO utredning

Vi vil også utføre en CLE-test, «continous larynx examination», hvor vi fører et tynt kamerarør ned i strupen gjennom nesen. Legen får dermed en oversikt av strupen gjennom kameraet, og kan følge med på bevegelsene som oppstår når pasienten begynner å gå/løpe på en tredemølle. Legen kan bekrefte diagnosen dersom flere plager oppstår i kombinasjon med at strupen trekker seg sammen.

EILO behandling

Riktig diagnostisering og en bekreftelse på hva som er galt kan ofte være tilstrekkelig for å føle seg bedre. Tilstanden kan behandles med blant annet avspenningsøvelser i strupemuskulaturen og riktig pusteteknikk.

Behandling av EILO

Ett av triksene pasienten lærer ved rett pusteteknikk er å slappe av i halsen når de puster. De lærer å åpne brystkassen, puste med magen og ikke anstrenge strupen. Og de lærer å kjenne igjen hvilken følelse i halsen som gir åpning og lukking. Dette er noe som krever tid, individuell behandling og veiledning.

Pasienter henvises derfor til logoped som har strupeåpnende øvelser som spesialitet. 

Hos mindre enn 10% oppnår man imidlertid ikke en forbedring med disse tiltakene. Da kan det være aktuelt med et operativt inngrep i øvre del av strupen.

Prognose

Tilstanden kan være svært plagsom i hverdagen og kan oppleves som skremmende for mange. Det er viktig å påpeke at tilstanden er ufarlig. Erfaringsbasert data tyder på at plagene avtar med tid.

Hva skjer ved EILO?

Normalt bidrar muskler i struperegionen til å utvide strupen og holde stemmebåndene åpne ved hard fysisk belastning med maksimal pusting.

Ved EILO skjer det uhensiktsmessige bevegelser i strupen og stemmebåndene, som da hindrer luftstrømmen ved at strupen lukker seg helt eller delvis når man anstrenger seg fysisk.

Det er under innpustingen man merker symptomene, og for noen kan snøringen i halsen og åndenøden bli så ubehagelig at det utløser kvelningsfornemmelse og panikk.

Dersom du stanser den fysiske anstrengelsen, vil det hele roe seg og pusten blir normal, vanligvis i løpet av 1-5 minutter. Symptomene er ofte verst når man anstrenger seg maksimalt. Selv om tilstanden kan oppleves skremmende, er den ikke farlig.

Årsaker til EILO

EILO oppstår som oftest i forbindelse med fysiske anstrengelser som intervalltrening, konkurranser, hard trening og høy puls.

Særlig utsatte grupper er utøvere innen vinter- og ballidretter og svømming. Dette er fordi idrettsutøvere puster enorme mengder luft inn og ut gjennom pusterøret under aktivitet, som krever utvidelse av luftveier for optimal luftstrøm.

Årsakene til EILO er ikke helt klare, men noen av teoriene går ut på at en smalere strupe øker risikoen, endring av nerve- og muskelfunksjon og økt mengde stresshormoner under den kraftige anstrengelsen.

EILO hos voksne

Forskning tyder på at plagene ved EILO avtar med tid, som vil si at du som voksen ikke nødvendigvis vil ha symptomer på EILO. Mange kan vokse tilstanden av seg nå de blir eldre, da bindevevet i luftveiene blir stivere.

EILO hos barn

EILO er veldig vanlig hos barn og unge. Symptomene debuterer ofte mellom 13-18 års alderen, men det kan forekomme hos barn så unge som 5 år.

Mange barn kan ha problemer med å beskrive symptomene sine grundig nok, og lungefunksjonstester kan være en utfordring på barn under skolealder. Dette kan føre til feildiagnostisering og unødvendig bruk av f.eks. astmamedisiner.

Det kan oppstå mye panikk og dramatikk nå barn og unge opplever at de ikke får puste ordentlig. I tillegg kan barn som ikke får riktig behandling utvikle frykt for aktiviteter som utløser pustebesværet som kan føre til redusert sosialisering og inaktivitet.

Derfor er grundig utredning viktig for å stille riktig diagnose og kunne gi målrettet behandling.

Antakelig store mørketall

Forskere i Norge og andre land tror mange med EILO får feil diagnose eller ingen diagnose i det hele tatt. I land som har undersøkt hvor mange som har EILO, viser tallene mellom 5-7,5% av befolkningen, men man tror det er store mørketall.

Ofte stilte spørsmål om EILO

Har jeg EILO?

Dersom du opplever akutt pustebesvær ved hard fysisk anstrengelse, som går over noen minutter etter at du stopper aktiviteten, kan det være tegn på EILO. Du bør oppsøke en lege for utredning og eventuell behandling.

Er EILO farlig?

EILO er en ufarlig tilstand, selv om det kan oppleves svært plagsomt eller skremmende for mange når man først får pustebesvær. Som regel vil symptomene avta dersom du stanser den fysiske anstrengelsen, vanligvis i løpet av 1-5 minutter.

Hva er anstrengelsesastma?

Anstrengelsesutløst astma oppstår etter større anstrengelser, og kjennetegnes ved hvesende pust, tetthet i brystet, problemer med å puste ut. Symptomene oppstår som regel gradvis etter anstrengelsen. Denne formen for astma skiller seg fra vanlig astma ved at pusteproblemene oppstår i etterkant av større anstrengelser.

Mange toppidrettsutøvere rammes av anstrengelsesastma og særlig skiløpere er utsatt på grunn av kald luft. Dette er fordi vi som regel puster gjennom munnen ved hard fysisk aktivitet, som fører til økt avkjøling av luftveiene. Dette kan irritere slimhinnen og resultere i at luftveiene trekker seg sammen, slik at det blir vanskeligere å puste. Når vi puster gjennom nesen derimot, blir luften renset og varmet opp.

Tilstanden kan forebygges med astmamedisiner.

Astma eller EILO?

Det er ikke uvanlig at man forveksler EILO med astma – mange opplever at de blir feildiagnostisert med anstrengelsesutløst astma.

Man kan skille mellom EILO og astma slik:

 • EILO – akutt pustebesvær ved anstrengelse, men hurtig bedring etter endt anstrengelse. Problemer med å puste inn.
 • Astma – gradvis pustebesvær etter anstrengelse, og gradvis bedring. Problemer med å puste ut.

Behandling for EILO hos Volvat

Dersom du sliter med akutte pustevansker under harde fysiske anstrengelser, kan vi hjelpe deg. Utredningen består av en konsultasjon med anamnese for å bekrefte og/eller utelukke andre diagnoser, samt en CLE-test for verifisering når EILO er sannsynlig tilstand/diagnose.

Pris EILO-utredning/tredemølle-test

Konsultasjon: fra 2 080,-

Merk at prisen vil variere avhengig av lengden på konsultasjonen. Selv under den innledende konsultasjon kan det bli aktuelt med en lengre samtale, da særlig for de pasientene hvor det ikke er relevant med tredemølle-test og til foreldre med små barn med pusteproblemer.

Pris for utredning og tredemølle-test er 13 710,-

Konsultasjon

2 180,-

Priseksempel fra Hamar, tilleggskostnader kan påløpe

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat?

Vi tar imot alle

Både barn og voksne er velkomne til utredning for alle vanlige øre-nese-hals-plager og sykdommer.

Legetime og operasjon

Du blir møtt av erfarne spesialister og kirurger, som tilbyr både konsultasjoner og operasjoner.

Hjelp med hørsel

Vi hjelper deg også med å få utredet hørselssykdommer, samt få henvisning til hørselstest og tilpasning av høreapparat.