Krystallsyke

Krystallsyke er en av de vanligste årsakene til svimmelhet, og skyldes forstyrrelser i det indre øret. Sykdommen er ufarlig, men gir ubehagelige symptomer som intens svimmelhet og ufrivillige øyebevegelser.

Krystallsyke

  • Den vanligste formen for svimmelhet
  • Omtrent 3 til 6 av 1000 opplever det
  • Oppstår ofte hos de over 60 år
  • Kan behandles raskt og effektivt ved riktig diagnose

Hva er krystallsyke?

Krystallsyken, også kjent som benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV), er en vanlig sykdom som oppstår i det indre øre hvor korte anfall av svimmelhet blir utløst av enkelte hodebevegelser. Svimmelheten oppstår fordi krystaller, eller otolitter, har løsnet fra øresteinsorganene i det indre øret og kommet inn i væsken som omgir balanseorganene. Dette forårsaker en alvorlig svimmelhet som ofte sammenlignes med følelsen av å sitte i karusell.

Krystallsyke er en forholdsvis vanlig sykdom som rammer omtrent 80 000 nordmenn hvert år. Sykdommen er sjelden hos barn, men svært vanlig hos eldre. Gjennomsnittsalderen for de som rammes av sykdommen er 60 år, og den forekommer noe hyppigere hos kvinner enn hos menn.

Symptomer på krystallsyke

Ved krystallsyke oppstår en plutselig, intens svimmelhet når man bøyer eller snur hodet på en bestemt måte. I tillegg til svimmelhet kan man oppleve ufrivillige øyebevegelser, kvalme og oppkast.

Svimmelheten kan oppstå ved flere situasjoner og bevegelser, men ofte kommer den når man snur seg eller setter seg opp i sengen om morgenen. Noen ganger utløses anfallet av at man beveger hodet opp eller ned, som for eksempel når man bøyer seg ned for å ta på sko. Anfallene har normalt en varighet på 10-30 sekunder, men i enkelte tilfeller kan svimmelheten vare i opptil to minutter. Etter et anfall er det vanlig å føle seg småsvimmel og uvel i en kort periode.

Årsaker til krystallsyke

Det indre øret har små reseptorer, otolitter, som hjelper oss med å oppfatte balanse og orientering. Otolitter er små kalkkrystaller som normalt er plassert i en del av det indre øret som kalles utriculus. Ved krystallsyke kan disse krystallene imidlertid falle ut av utriculus og forflytte seg inn i en annen del av det indre øret som kalles buegangene. Dette gir feil informasjon til hjernen om hodets stilling og bevegelser, og kan føre til episoder av intens svimmelhet når man beveger hodet på en bestemt måte.

Vanligvis er krystallsyke ufarlig, men det kan være plagsomt og forstyrre daglige aktiviteter. Årsaken til hvorfor kalkkrystallene kommer ut av utriculus er man ikke alltid sikker på, men i noen tilfeller kan det være relatert til en hodeskade, virusinfeksjoner, eller aldersrelatert nedbrytning av det indre øret.

Utredning og tidlig diagnose

Våre dyktige øre-nese-hals-spesialister har lang erfaring med utredning og diagnostisering av krystallsyke.

Diagnosen stilles ved hjelp av spesifikke hodemanøvrer som kan fremprovosere et karakteristisk anfall av svimmelhet og ufrivillige øyebevegelser. Den vanligste manøveren kalles Dix-Hallpikes og utføres vanligvis på en undersøkelsesbenk, hvor man skal legge seg ned med hodet vendt mot høyre og venstre. Denne manøveren vil ikke utløse svimmelhet hos friske personer, men kan gi et anfall dersom man har krystallsyke.

I enkelte tilfeller, dersom man ikke er i stand til å gjennomføre manøvrene på undersøkelsesbenk, benyttes en spesiell rotasjonsstol for å fremprovosere de samme anfallene.

Under prosedyren sitter man fastspent med seler i en stol, med hodet og resten av kroppen stabilisert. Stolen kan roteres rundt to akser hvor målet er å få krystallene til å falle ut av buegangen. Undersøkelsen kan utløse forbigående svimmelhet.

Et anfall med svimmelhet og ufrivillige øyebevegelser under hodemanøveren, kombinert med karakteristiske symptomer, er utgangspunkt for å stille diagnosen.

Behandling av krystallsyke

Etter en grundig undersøkelse hvor man har utelukket andre tilstander, og utført testing av de ulike buegangene for å finne den buegangen med de løse krystallene, kan man sette i gang behandling. Behandling av krystallsyke kan utføres ved reposisjonsmanøver – og de vanligste typene er Epleys manøver og Rulle (Barbeque roll).

Målet med behandling er å lede eller flytte krystallene ut av buegangen i øret, slik at man ikke opplever anfall av svimmelhet lenger. Gjennomsnittlig vil det være tilstrekkelig med 2 til 4 påfølgende reposisjonerings-behandling. Ved manglende bedring av tilstanden, vil vi henvise deg videre for ytterligere behandling. Alle sentre har ikke rotasjonsstol som kan brukes både til diagnostikk og behandling, som er grunnen til at det kan bli behov for å henvise videre.

Prognose ved krystallsyke

Krystallsyke er ikke farlig, men kan oppleves svært ubehagelig og ekkelt. For flere skaper frykten for et nytt anfall bekymringer i hverdagen, noe som igjen kan påvirke livskvaliteten negativt.

Etter behandling av krystallsyke blir de aller fleste helt friske. Dersom man har hatt et anfall én gang tidligere og ikke fått behandling, er sannsynligheten 50 % for at man får et nytt anfall. Derfor bør man diagnostiseres tidlig, slik at returen til normalt liv er rask.

Konsultasjon

2 080,-

Priseksempel fra Fredrikstad, tilleggskostnader kan påløpe

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat?

Vi tar imot alle

Både barn og voksne er velkomne til utredning for alle vanlige øre-nese-hals-plager og sykdommer.

Legetime og operasjon

Du blir møtt av erfarne spesialister og kirurger, som tilbyr både konsultasjoner og operasjoner.

Hjelp med hørsel

Vi hjelper deg også med å få utredet hørselssykdommer, samt få henvisning til hørselstest og tilpasning av høreapparat.