Behandling av kronisk slimhinnebetennelse i munn og på tunge

Har du problemer med stadig betennelse i slimhinnene?

Bestill konsultasjon hos en av våre ØNH-spesialister for vurdering og behandling.

Time hos
oss