Fjerning av polypper

Ønsker du å fjerne polypper?

Bestill konsultasjon hos en av våre ØNH-spesialister for vurdering og behandling.