Seksjon for psykisk helse - Volvat Nationaltheatret

Seksjon for psykisk helse - Volvat Nationaltheatret

Vi har ingen refusjonsordning med det offentlige. Pasienter kan derfor bestille time til oss direkte uten henvisning, men vi samarbeider ved behov med fastlege eller andre offentlige instanser.

Seksjon for psykisk helse på Volvat Nationaltheatret

Seksjonen består i dag av:

 • Psykologene Andrew Harar og Svein Andreas Ihlen Kjos
 • Psykiater Phelix Blayvas
 • Nevropsykologene Anita Puhr og Anne-Britt Skarbø
 • Organisasjonspsykolog Guri Bollingmo

Diagnoser og metode

De vanligste lidelsene vi behandler

 • Depresjon
 • Sosial angst
 • Panikkangst
 • Tvangslidelse (OCD)
 • Generalisert angstlidelse (GAD)
 • Hypokondri – helseangst
 • Spesifikk fobi
 • Traumer, posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
 • Bipolar lidelse (manisk-depressiv lidelse)
 • ADHD
 • Spiseforstyrrelser
 • Alderspsykiatriske tilstander
 • Rus- og andre avhengighetslidelser.
 • Parterapi
 • Familieterapi
 • Foreldreveiledning og annen pårørendeveiledning

Tidlig hjelp

Forskning tyder på at tidlig hjelp gjør returen til et velfungerende hverdagsliv kortere. Dette gjelder uavhengig av diagnoser.

Tverrfaglighet

I vårt system drar vi veksler på hverandres fagkompetanse.

Vår seksjon for psykisk helse har mulighet til å søke tverrfaglig bistand hos de aller fleste medisinske faggrupper som psykiater, kirurg, gynekolog, kardiolog, nevrolog og fysioterapeut.

Vi jobber selvsagt tett opp mot det offentlige for best mulig ivaretakelse og oppfølging av pasienten.

Ta kontakt dersom du lurer på noe.

Oppsummert har Volvat Nationaltheatrets seksjon for psykisk helse stor faglig bredde og kompetanse til å behandle et bredt spekter av psykiatriske lidelser og vi spiller på lag med andre faggrupper i senteret.

Vi er samtidig ydmyke nok til å si at vi har begrensninger. I de tilfellene bestreber vi oss på å finsikte henvisning til fagkompetanse utenfor senterets vegger.