Administrasjon

 • Malin Lilienberg Gillrup Sykepleier
   

  Malin kommer fra Skåne i Sverige og er sykepleier siden 1992. Hun har arbeidet på kirurgiskavdeling i mange år for Capio St Gøranssjukhus i Stockholm. Utdannet seg til smertesykepleier og jobbet med akuttsmerte på anestesien i noen år. Har også flere års erfaring som bedriftssykepleier.

  De siste 10 årene har hun jobbet som daglig leder for flere spesialist-legemottak i Sverige. Sidan januar 2019 jobber Malin for Volvat-ORBITA øyelegesenter som administrativ sykepleier.

 • Elisabeth M. Ringsby Sekretær og adm. koordinator
   

  Elisabeth jobber som legesekretær. Hun har 14 års erfaring som administrasjonssekretær, både i helsesektoren og i servicebransjen.

  Elisabeth stortrives med å hjelpe andre og gjør sitt beste for at du skal få et behagelig møte med Volvat-ORBITA øyelegesenter.

 • Linn Løvseth Legesekretær
   

  Linn er medisinsk sekretær. Hun ble uteksaminert fra Treider fagskole i 2015, og har tidligere tatt kurs i blant annet psykologi. Fra tidligere av har hun 14 års erfaring fra kundeservice i ulike bransjer.

  Linn synes det er veldig meningsfullt og givende å hjelpe andre mennesker, og vil alltid møte deg med et smil.

 • Line Martinsen Legesekretær
   

  Line er utdannet vernepleier fra Høgskolen i Østfold. Hun har i ti år vært miljøarbeider og miljøterapeut i helsevesenet, og har også tre års erfaring innen administrasjon.

  Line gjør alt hun kan for at besøket hos Volvat-ORBITA skal bli en positiv opplevelse.

 • Sihana Sabani Legesekretær
   

  Sihana ble uteksaminert og autorisert legesekretær i mars 2006. Hun har 12 års erfaring innen legekontor.

  Trives med å jobbe med mennesker og hjelpe dem. Møter deg med et smil og gjør sitt beste for pasienter og kollegaer rundt deg.

 • Camilla Kromann Schæffer Legesekretær
   

  Camilla jobber som legesekretær. Hun har 18 års erfaring innen helsefag og administrasjon, og har også tidligere vært klinikkleder.

  De siste 7 årene har hun jobbet innen øyefeltet, både i privat og offentlig sektor, og hun trives med å hjelpe andre mennesker.

  Camilla møter deg med et smil og tar godt vare på deg frem til ditt møte med øyelegen.

 • Toril Simonsen Medisinsk sekretær
   

  Toril er utdannet medisinsk sekretær fra Treider og har Bachelor i idrett og folkehelse fra Høgskolen i Oslo.

  Toril har 14 års erfaring fra administrasjon i servicebransjen og 4 år som serviceleder.

  Toril er til stede for deg og møter deg med et åpent smil.

 • Wenche Kristin Bjørnarøy Helsesekretær
   

  Wenche er autorisert helsesekretær med lang erfaring fra øyefaget. Hun har siden 2002 jobbet i øyelegepraksis ved Nesttun, i Bergen.

  Fra 2019 jobber hun ved Volvat i Laguneparken.

 • Anne Sofie Solvang Reigstad Helsesekretær
   

  Annes Sofie er autorisert helsesekretær med lang erfaring fra øyefaget. Hun jobbet ved Øyeavdelingen på Haukeland i 28 år og har siden 2014 jobbet i øyelegepraksis ved Nesttun, i Bergen.

  Fra 2019 jobber hun ved Volvat i Laguneparken.

 • Stein Sogge Daglig leder
   

  Stein er daglig leder i Volvat-ORBITA øyelegesenter.

  Han ble uteksaminert optiker fra Kongsberg ingeniørhøyskole i 2000 og har en Executive MBA fra BI i samarbeid med Nanyang (Singapore), EI (Madrid) og Berkeley (California) fra 2011.

  Siden 2001 har Stein jobbet som daglig leder og markedsansvarlig i optikk- og øyelegebransjen.