Føflekk Oslo

Føflekker er noe de aller fleste mennesker har, og er i seg selv ikke farlige. En typisk føflekk vil være en brunlig flekk på huden som kan oppstå stort sett over hele kroppen. Føflekker kan enten være medfødte, eller de kan utvikle seg i løpet av livet.

De aller fleste føflekker er ufarlige, og er kun fargede flekker av hud. I noen tilfeller kan de derimot utvikle seg til et utgangspunkt for kreft. Dette gjelder spesielt ved overdreven soling uten solkrem og god nok beskyttelse.

Sjekk føflekkene dine

En føflekk eller fregne bør sjekkes hvis den har symptomer som indikerer at den kan være farlig og inneholde kreft. Oppsøk hudlege og sjekk føflekkene dine dersom føflekken:

 • Vokser
 • Endrer farge (spesielt om den blir svart)
 • Klør
 • Blør
 • Danner sår

Les mer om andre kjennetegn og symptomer på potensielt farlige føflekker 

Hvorfor får vi føflekker?

Føflekker oppstår ved at stoffet melanin – som gir huden pigmenter (brunfarge) ved soling – samler seg opp i større mengder, og gir brune flekker på huden.

Føflekkene kan også endres med tiden, spesielt ved hormonelle endringer slik som i puberteten og ungdomsårene, og også gjennom graviditet. Noen ganger vokser det hår på føflekkene, og andre ganger kan de endre seg også i form av størrelse, fasong og farge. I enkelte tilfeller kan føflekker også blekne og forsvinne helt.

Hvor er det vanlig å ha føflekker?

Føflekker oppstår gjerne spesielt på områder på kroppen som eksponeres for mye sol, og du kan nok se at du får flere føflekker jo mer du er ute i solen. Du kan likevel også få føflekker på områder som er mer gjemt, og ikke nødvendigvis eksponeres for sol, slik som mellom tærne, under neglene, i hodebunnen eller armhulen, og på kjønnsorganene.  

Hvor mange føflekker er normalt?

Det kan være svært individuelt hvor mange føflekker man har, og antallet vil variere fra person til person. Likevel vil de fleste som regel ha i underkant av 50 føflekker på kroppen, og det regnes gjerne som normalt å ha et sted mellom 10 og 40 føflekker. Disse vil ofte komme etter hvert som man blir eldre og frem til man fyller 50 år.

Dersom du har svært mange føflekker på kroppen (over 50), anbefaler vi å sjekke huden oftere, og dra til legen for en kontroll én gang i året. Dette er fordi personer med mange føflekker har større risiko for å utvikle føflekkreft. Ved Volvat Majorstuen i Oslo tilbyr vi føflekkskanning med IntelliStudio DermaGraphix. Dette er en fotofinder-maskin som grundig og effektivt skanner hele kroppen og tar digitale bilder og nærbilder av enkelte suspekte føflekker. 

Ulike typer føflekker

Vi kan som regel skille mellom tre ulike typer føflekker, avhengig av om det er føflekker man er født med eller ikke, og om de kategoriseres som store eller små.

Vanlige føflekker

Dette er en normal føflekk, som utgjør en liten vekst på huden din, enten rosa, lyse-brun eller mørke-brun. Denne typen føflekk har normalt en tydelig kant rundt området som skiller den fra resten av huden rundt, og vil normalt ha en oval eller rund form, ikke større enn ca. 6 millimeter i diameter. 

Medfødte føflekker

Medfødte føflekker, eller nevi, er føflekker som er til stede ved fødselen. Slike, medfødteføflekker forekommer hos omtrent én av 100 personer, og har en større sannsynlighet for å utvikle seg til føflekkreft, enn føflekker som dukker opp etter fødselen.

Dysplastiske føflekker

Dette er føflekker som generelt er større enn gjennomsnittet, større enn 6mm i diameter, og eruregelmessig i form. De har en tendens til å ha ujevn pigmentering med mørkebrune sentre og lysere, irregulære kanter. Slike føflekker kan være forstadium til føflekkreft. Føflekker som viser tegn til endring, bør fjernes kirurgisk.

Personer med ti eller flere dysplastiske føflekker, har 12 ganger større sannsynlighet for å utvikle føflekkreft. Eventuelle endringer i en føflekk bør derfor sjekkes av en hudlege for å foreta en føflekksjekk og vurdering av om det kan forekomme kreft i føflekken.

Ondartede og godartede føflekker

I de tilfellene hvor føflekker utvikler seg til å bli kreft, eller melanoma, defineres de somondartete føflekker. Føflekkreft er den mest alvorlige typen hudkreft, og kan være livstruende,med mindre den blir behandlet. Dersom føflekkreften oppdages tidlig, vil sannsynligheten for en effektiv og vellykket behandling være stor.

Det å være oppmerksom på endringer i føflekker og andre pigmenterte flekker er viktig for å oppdage hudkreft, spesielt ondartet melanom. Det er derfor lurt å være klar over tegn og symptomer som kan indikere føflekkreft (cta – føflekkreft) slik at en potensiell kreft kan oppdages tidlig. På denne måten kan vi iverksette rask behandling og redusere risiko for mulig spredning.  

Føflekker som klør, blør, eller er vonde

Dersom du opplever å ha en eller flere føflekker som enten klør, blør eller som er vond og ubehagelig, er det viktig at du oppsøker en hudlege som kan foreta en hudsjekk, og vurdere om føflekken potensielt kan være farlig og inneholde kreft.

Les mer om føflekkreft og symptomer på føflekkreft her (føflekkreft-artikkel).

Hvordan sjekker man føflekker?

Det kan være lurt å holde et øye med huden og spesielt allerede eksisterende føflekker, samt nye føflekker som dukker opp med tiden. I tillegg er det viktig å kjenne etter om du opplever symptomer på farlige føflekker (cta – farlige og ufarlige føflekker) på kroppen.

Dersom man oppdager unormalheter i huden, nye mørke flekker eller forandringer i eksisterende føflekker, er det viktig å dra for en sjekk av føflekker hos en hudlege. Her vil du få en helhetlig vurdering av føflekker over hele kroppen.

Mer om hvordan en føflekkkontroll og -sjekk foregår hos Volvat

Ved eventuell mistanke om kreft, vil en lege teste huden eller en spesifikk føflekk ved enten å ta en biopsi (prøve), eller kirurgisk fjerne området helt.

Mer om fjerning av føflekker (cta).  

Hvor ofte bør jeg sjekke huden for føflekker?

Huden er det største organet i menneskekroppen, og et av få organer du kan se. Det å være proaktiv når det gjelder å forebygge hudkreft og føflekkreft er viktig for helsen, da det kan redusere risikoen for å utvikle, og spredning av føflekkreft.

Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en lege dersom du oppdager nevnte symptomer på føflekkreft, eller du opplever hudforandringer som virker unormale.  I tillegg anbefaler vi en årlig føflekksjekk til alle som: 

 • Har hatt hud- eller føflekkreft, eller andre hudlesjoner tidligere 
 • Har familiemedlemmer som har hatt føflekkreft
 • Har svært mange føflekker og/eller atypiske føflekker
 • Har hatt stort forbruk av solarium
 • Har vært regelmessig eksponert for sol gjennom fritidsaktiviteter eller jobb
 • Er organtransplantatmottaker 

Dersom du har veldig lys hud, vil du også ha større risiko for å utvikle føflekkreft, og bør derfor være ekstra oppmerksom på mulige hudforandringer, i tillegg til å begrense eksponeringen for sollys og bruke solkrem hver dag.

Det er viktig å påpeke at føflekkreft kan vær livstruende, men at det i de fleste tilfeller vil kunne kureres dersom det oppdages og kan fjernes tidlig. Sjekk derfor huden regelmessig, og ha lav terskel for å oppsøke lege. Tips også gjerne om legekontakt dersom du ser en føflekk hos andre, der du kjenner igjen noen av symptomene på føflekkreft. Ved å foreta hyppigere undersøkelse av føflekkene dine, vil det øke sjansene for tidlig oppdagelse og behandling av både føflekkreft og andre typer hudkreft.

Hos Volvat har vi kort ventetid, og du trenger ingen henvisning for timebestilling. 

Risikofaktorer 

Det kan være lurt å merke seg at noen mennesker er mer utsatt for å utvikle kreft i føflekkene sine enn andre. Faktorer som er forbundet med økt risiko for føflekkrekt innebærer at man har: 

 • Store, medfødte føflekker 
 • Mange føflekker (over 50), eller at føflekkene er atypiske
 • Lys hud, og blondt eller rødlig hår
 • Tidligere behandling for føflekkreft
 • Eksponering for store mengder sollys eller lys fra solarium, spesielt dersom dette har medført solbrenthet
 • To eller flere familiemedlemmer har eller har hatt føflekkreft 

Konsultasjon hos hudlege

2 430,-

Tilleggskostnader kan påløpe

Føflekk: Behandling i Oslo tilbys på

Time hos
oss

Hvorfor velge hudlege hos Volvat?

Riktig behandling for deg

Vårt brede medisinske utvalg av hudbehandlinger tillater oss å skreddersy behandling til hver enkelt pasient.

Anerkjente leger

Hos oss jobber noen av Norges mest anerkjente hudleger, med spisskompetanse innen estetiske og medisinske behandlinger, laserbehandlinger og hudkirurgi.

Alle hudproblemer

Våre erfarne hudleger utreder og behandler både kroniske og akutte hudsykdommer. Vi hjelper deg dersom du plages med alt fra akne og problemhud, til solskader og fjerning av føflekker.