Koloskopi

Koloskopi er undersøkelse av endetarm, tykktarm og nedre del av tynntarm.

Undersøkelsen foretas med et koloskop, som er et mykt og fleksibelt rør med et kamera i den ene enden. Koloskopet innføres gjennom endetarmen og føres helt frem til blindtarm og nedre del av tynntarmen. Bildet fra kameraet overføres til en TV-skjerm, der innsiden av tarmen kan inspiseres grundig. Man kan eksempelvis enkelt se om slimhinnene er betente, om det foreligger sår, polypper eller svulster.

Ved behov tas vevsprøver fra slimhinnen for mikroskopisk analyse. Man kan også gjøre mindre inngrep, som for eksempel å fjerne polypper.

En forutsetning for en vellykket undersøkelse er at tykktarmen på forhånd er ren. Det er derfor viktig å følge våre instruksjoner for forberedelse.

Hvert år diagnostiseres rundt 4000 tilfeller av tykktarmskreft i Norge. Hyppigheten er økende både blant menn og kvinner. 60 % overlever, men dette er avhengig av hvor tidlig diagnosen stilles.

Ved koloskopi kan man fjerne polypper før de utvikler seg til kreftsvulster og således forebygge kreftutvikling i tarmen.

Ved Volvat anbefaler vi våre kunder og pasienter over 50 år å la seg undersøke med koloskopi

Aldersgrense: 18 år - men ring oss for avtale vedr. mindreårige pasienter.

VIKTIG: informasjon om forberedelser til undersøkelse

Symptomskjema før undersøkelse hos gastroenterolog - fylles ut og medbringes til undersøkelsen:

Forberedelse til koloskopi eller sigmoidoskopi

Les hele instruksjonen nøye!

Tømningsmiddel: PICOPREP © kjøpes på apotek. Reseptfritt.

Dersom du har hjertesvikt, nyresvikt eller epilepsi, skal du ta kontakt med gastro-lab (Oslo: 22 95 76 21 / Fredrikstad: 69 30 23 00) for vurdering av tømmemiddel.

Ved undersøkelse mellom kl 08.00 og 15.00

  • Ta første pose med Picoprep kl.18 dagen før undersøkelsen. Drikk deretter inntil 2 liter klar væske fordelt på flere timer.
  • Ta andre pose med Picoprep 4-6 timer før tidspunktet for undersøkelsen. Drikk deretter inntil 2 liter klar væske fordelt på flere timer.

Ved undersøkelse kl 16 og senere

  • Ta første pose med Picoprep kl 07.00 undersøkelsesdagen. Drikk deretter inntil 2 liter klar væske fordelt på flere timer.
  • Ta andre pose 4-6 timer før tidspunktet for undersøkelsen. Drikk deretter inntil 2 liter klar væske fordelt på flere timer.

 

De siste 5 dagene før undersøkelsen bør du unngå: jerntabletter, linfrø, druer og annen mat som inneholder hele korn/frø.

Dagen før undersøkelsen og samme dag

Dagen før undersøkelsen og samme dag må du bare innta flytende føde i form av klare væsker.

Klar væske er: vann, sportsdrikk, brus, klar buljong, juice uten fruktkjøtt, saft, avsilt klar suppe, svart kaffe og te. Unngå melk, solbær- og blåbærsaft.

Den væsken du drikker utenom tømmemiddelet er også med på og skylle tarmen, derfor er det viktig å drikke rikelig både dagen før og undersøkelsesdagen.

VIKTIG!

Hvis du bruker blodfortynnende midler må du stoppe med disse før undersøkelsen.

Hvis du i løpet av de siste 6 månedene har vært innlagt eller arbeidet ved helseinstitusjon utenfor Norden, eller ved helseinstitusjon i eller utenfor Norden med utbrudd av MRSA, så ber vi deg si fra om dette. Grunnen er at du uten å være klar over det kan ha fått med det MRSA-bakterien, som det må tas spesielt hensyn til før oppstart av undersøkelsen.

Bilkjøring i tilknytning til undersøkelsen

Dersom du får sedasjon (smertestillende eller beroligende) i forbindelse med  undersøkelsen, kan du ikke kjøre bil resten av dagen.

Ring oss for avtale tlf. 22 95 76 21 (Oslo) tlf. 69 30 23 00 (Fredrikstad)

 

In English:

Preparation-for-colonoscopy-or-sigmoidoeoskopi-160616.rtf