Informasjon om koronavaksine

Koronavaksiner tilbys kun av den offentlige helsetjenesten

Volvat har per i dag ingen avtale om koronavaksinasjon

For informasjon om covid-19-vaksinasjon i din kommune, gå til nettsiden på fhi.no om: