Nyrelege

Nyreleger jobber spesielt med utredning og behandling av høyt blodtrykk, i tillegg til arvelige og ervervede nyresykdommer

Om nyresykdommer

Kroppen er en kompleks organisme som er avhengig av at alle funksjoner i kroppen fungerer godt i forhold til hverandre. Nyrene opprettholder likevekten i kroppen og sørger for at salter, væske og pH er i balanse. De skyller ut avfallsstoffer, produserer hormoner og er ansvarlige for blodtrykksreguleringen.

Sykdommer i nyrene kan gi høyt blodtrykk, svekke kroppens evne til å skille ut avfallsstoffer, overskuddsvæske og opprettholdelse av likevekten. Dessverre gir nyresykdommer ofte ikke symptomer før nyrefunksjonen er nesten tapt og/eller blodtrykket er svært høyt. Forhøyet blodtrykk kan ha flere årsaker og bør utredes.

Ved endestadiet av nyresykdom (nyresvikt) vil kroppen være avhengig av dialyse eller et nytt organ (nyretransplantasjon).

Nyreleger jobber spesielt med utredning og behandling av høyt blodtrykk, i tillegg til arvelige og ervervede nyresykdommer. Får man påvist forhøyede nyreprøver (blant annet kreatinin), spor av blod eller proteiner i urinen, eller hevelser (vannansamling) i kroppen, kan dette være tegn på nyresykdom og bør utredes.

Svært mange sykdommer i kroppens organer påvirker og påvirkes av nyrene. Mange pasienter med hjerte-/karsykdommer, leversvikt, overvekt og diabetes vil ha/få nyresykdom i løpet av livet.

Høyt blodtrykk i svangerskap øker risikoen for svangerskapsforgiftning, og disse kvinnene bør følges tett av nyrelege gjennom svangerskapet i tillegg til gynekolog.

Utredning av nyresykdommer innebærer som oftest urin- og blodprøver, og ultralyd av nyrene. Det kan også være nødvendig med biopsi (vevsprøve) av nyren.

Konsultasjon

3 830,-

Priseksempel fra Oslo, tilleggskostnader kan påløpe

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.