Assistert befruktning Trondheim

Assistert befruktning, eller prøverørsbehandling, er et behandlingstilbud til ufrivillig barnløse og utgjør en del av tilbudet i den offentlige og private helsetjenesten i Norge. Omtrent 5 % av barn som fødes i Norge hvert år har blitt til ved assistert befruktning.

Hva er assistert befruktning?

Begrepet assistert befruktning er forbundet med infertilitet og ufrivillig barnløshet. Assistert befruktning er en fellesbetegnelse på fertilitetsbehandlinger som involverer prøverørsbehandling eller inseminering med donorsperm/egen sperm, eller andre metoder som kan hjelpe deg med å få barn. Dette inkluderer:

Vi tilbyr fertilitetsutredning både hos våre gynekologer på Volvat, og på fertilitetsklinikkene Spiren i Trondheim og Fertilitetssenteret i Oslo. 

Infertilitet og kunstig befruktning

Infertilitet innebærer at man ikke lykkes med graviditet etter å ha hatt ubeskyttede, regelmessige samleier i ett år eller mer. På verdensbasis viser forskningsstudier at omtrent 8-12 % av par opplever fruktbarhetsproblemer.

1 av 6 har problemer med å bli gravid

I Norge opplever gjennomsnittlig 1 av 6 par problemer med å bli gravide. Infertilitet kan skyldes underliggende problemer hos enten mannen, kvinnen eller begge:

 • Ca. én tredjedel skyldes kvinnelig infertilitet
 • Ca. én tredjedel skyldes mannlig infertilitet
 • Ca. én tredjedel av tilfellene skyldes infertilitet hos både mannen og kvinnen

I noen tilfeller finner man ikke en forklarlig årsak til infertilitet. Dette betegnes ofte som uforklarlig eller «unexplained» infertilitet.

Fertilitetssjekk etter 6 måneder

Dersom man ikke blir gravid etter å ha prøvd i seks måneder, anbefaler vi at du oppsøker legehjelp for en fertilitetssjekk. Våre gynekologer kan hjelpe deg med fertilitetsutredning på alle våre lokasjoner, men IVF-behandlingen kan kun utføres på fertilitetsklinikkene i Trondheim eller Oslo. 

Hos Volvat utfører vi full fertilitetsutredning for både kvinner og menn, og hjelper dere med veiledning og henviser videre til assistert befruktning, dersom dette skulle være nødvendig. Vi krever ingen henvisning fra lege for timebestilling hos oss. 

Årsaker til infertilitet

Det er flere årsaker som kan medføre til infertilitet hos kvinner og menn, og behov for assistert befruktning.

Mulige årsaker hos kvinner kan være:

 • Problemer med eggløsning som kan skyldes forstyrrelse i hormonreguleringen
 • PCOS (Polycystisk ovariesyndrom) en tilstand med mange eggposer som ofte medfører sjeldne eggløsninger og uregelmessige menstruasjonssykluser
 • Skade på eggledere, som kan oppstå etter infeksjoner som klamydia eller etter operasjoner i magen, for eksempel ved blindtarmbetennelse
 • Problemer med livmor som kan være muskelknuter, skillevegg i livmoren eller sammenvoksinger inne i livmorhulen
 • Endometriose oppstår når slimhinnevev vokser utenfor livmoren i andre organer – det kan ofte påvirke funksjonen til eggstokkene, livmoren og egglederne
 • Behandling som skader i eggcellene, som for eksempel ved enkelte typer cellegift
 • Redusert fertilitet som følge av kvinnens alder. Med økende alder reduseres antall egg og kvaliteten på eggene

Mulige årsaker til infertilitet hos menn kan være:

 • Nedsatt eller ikke-eksisterende spermieproduksjon, som kan være forårsaket av genetiske tilstander eller infeksjon i testiklene eller bitestiklene
 • Avløpshinder i sædleder, som kan komme etter operasjon, infeksjon eller sterilisering der sædstrengene er kuttet
 • Nedsatt evne til ereksjon eller utløsning
 • Legemidler og anabole steroider
 • Testikkelkreft
 • Behandling som skader spermieproduksjonen, slik som enkelte typer cellegift

Andre faktorer som kan forårsake infertilitet er bruk av røyk og alkohol, som har vist seg å ha en negativ innvirkning på fertiliteten til både kvinner og menn. I tillegg er overvekt et økende problem blant begge kjønn, som også kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Det finnes også medisiner som kan føre til infertilitet.

Ulike typer assistert befruktning

Det finnes ulike former for assistert befruktning – vi skiller hovedsakelig mellom befruktning som skjer inne i (inseminasjon) og utenfor (in vitro-fertilisering) kroppen. De forskjellige teknikkene innebærer ulike former for håndtering av egg, sædceller eller embryoer på laboratoriet. Dette vil øke sannsynligheten for en vellykket graviditet.

IVF behandling som assistert befruktning

In vitro-fertilisering (IVF) er den vanligste formen for assistert befruktning, og er en metode der egg og sæd befruktes utenfor kroppen. IVF-behandlingen innebærer en prosess hvor ett eller flere egg hentes fra kvinnes eggstokker, for så å befruktes med sæd i en petriskål og dyrkes i et laboratorium. Etter noen dager, vil et av de befruktete eggene plasseres tilbake i kvinnens livmor, for så å utvikle seg i resten av svangerskapet som ved en vanlig befruktning.

Befruktningen kan gjøres med to ulike metoder. Den vanligste metoden er IVF der noen hundre tusen spermier tilsettes hvert enkelt egg. Den andre metoden kalles ICSI (intracytoplasmatic spermie injection, link), der en enkelt sædcelle injiseres direkte inn i eggcellen. Dette foregår gjennom et mikroskop og brukes i de tilfeller der mannen har nedsatt sædkvalitet, eller hvis standard IVF ikke har ført til befruktning ved tidligere forsøk.

Dersom det ikke finnes spermier i mannens ejakulat eller sædprøve, utfører vi et operativt uttak der spermier hentes direkte fra bitestiklene (PESA) eller testiklene (TESA) ved hjelp av en tynn nål.

Sannsynligheten for å lykkes per behandling med IVF eller ICSI er omtrent 35%. Her er det mange faktorer som spiller inn og det er derfor viktig med individuell rådgivning. Noen vil lykkes på første forsøk, mens andre trenger flere behandlinger for å oppnå graviditet.

Inseminering (IUI) som assisert befruktning

Inseminasjon eller inseminering, er en enkel metode hvor befruktningen skjer inne i kroppen, i motsetning til IVF hvor den skjer utenfor kroppen. Ved en inseminering, føres opprenset sædvæske direkte inn i livmoren med et tynt kateter. På denne måten får sædcellene hjelp et stykke på veien til eggcellen ved tidspunkt for eggløsning.

Inseminering kan gjøres enten med egen sæd, eller med hjelp av donorsæd. For at et par skal kunne bruke mannens egen sæd, må han ha god nok sædkvalitet. Inseminasjon kan også brukes i tilfeller der det er vanskelig eller ikke mulig for et par å gjennomføre samleie.

Dersom det ikke finnes sædceller i mannens sædprøve eller testikler, kan behandling med donorsæd være et godt alternativ. To kvinner som ønsker å få barn sammen og enslige kvinner som ønsker seg barn, vil også trenge behandling med donorsæd.

Donasjon av egg eller sæd

Når det ikke er mulig å bruke egne egg eller sæd, kan et alternativ være å få egg og/eller sæd fra en annen person, en donor. Ved eggdonasjon, vil kvinnen ikke bli barnets genetiske mor, og dersom dere benytter dere av sæddonasjon, vil mannen ikke bli barnets genetiske far. Erfaringer viser at det går fint med familiene som blir laget ved hjelp eggdonasjon og sæddonasjon. Det er viktig å informere barnet tidlig om sin unnfangelse, for å skape trygge rammer rundt egen identitet gjennom oppveksten.

ROPA-metoden (receive oocyte from partner): Partnerdonasjon assistert befruktning for to kvinner

For to kvinner som ønsker barn sammen er det mulig å hente egg fra den ene kvinnen og befrukte det med donorsæd, for så å sette ett av de befruktede eggene inn i partners livmor. Denne metoden kalles for ROPA-metoden, eller partnerdonasjon. Ved ROPA-metoden vil den ene kvinnen være barnets genetiske mor, mens partner går gravid og føder barnet. For noen par skaper dette en tettere relasjon til barnet, mens for andre par er ikke ROPA et aktuelt alternativ. Det er viktig at denne behandlingen blir grundig diskutert og vurdert i samråd med behandlede lege.

Hvem kan få assistert befruktning?

I Norge, sier loven at assistert befruktning kan utføres på:

 • enslige kvinner
 • gifte kvinner
 • kvinner som er samboere

Det er en øvre aldersgrense på 46 år, som tilsier at kvinnen ikke kan være eldre enn 46 år ved verken inseminering eller ved prøverørsbefruktning, IVF. Dette regelverket er gjeldende for både offentlige og private klinikker i Norge.

Aldersgrensen for behandling ved de fleste offentlige klinikker er innen kvinnen fyller 39 eller 40 år.

Enslige kvinner, heterofile og lesbiske par som ønsker seg barn sammen, er velkommen til vurdering hos Volvat og fertilitetsbehandling ved Spiren eller Fertilitetssenteret. I parforholdet stilles det krav til stabilitet, og man må derfor være gift eller i et samboerlignende forhold. For å sikre det beste for det fremtidige barnet, stilles det også krav til parets omsorgsevne, og det er krav om å fremvise politiattest for å få godkjent behandling.

Det er også et krav fra helsemyndighetene at det foreligger negative blodprøver på smittsomme sykdommer som hepatitt B/C, HIV og syfilis.

Assistert befruktning

Videre anbefaling om behandling vil variere utfra funnene fra fertilitetsundersøkelsen. Dersom funnene fra fertilitetsundersøkelsen tyder på at det er underliggende tilstander som fører til infertilitet, kan vi hjelpe deg med å finne riktig behandling slik at du kan oppnå ønsket graviditet naturlig dersom det lar seg gjøre.

Dersom det ikke er mulig å oppnå ønsket graviditet naturlig, kan behandlingsløpet fortsette videre på fertilitetsklinikken Spiren hos Volvat i Trondheim, eller Fertilitetssenteret i Oslo for assistert befruktning. Vi tilbyr fertilitetsutredning på flere lokasjoner i Norge og dere velger selv om dere vil starte infertilitetsutredningen på Volvat eller hos fertilitetsklinikkene. Vi tilbyr imidlertid kun IVF-behandling på Spiren eller Fertilitetssenteret.

Du er velkommen til oss for fertilitetssejkk samt fertilitetsutredning og assistert befruktning. Vi har korte ventetider og tar imot pasienter fra hele landet.

Hva koster en konsultasjon?

Assistert befruktning i Trondheim tilbys på

Time hos
oss

Hvorfor velge Volvat Spiren?

Norges største fagmiljø

Volvat Spiren har et av landets mest erfarne miljøer innen fertilitetsbehandling. Kompetansen henger tett sammen med forskning, hvor vi er involvert i internasjonale forskningssamarbeid for å bidra til utviklingen innen assistert befruktning. 

Tilgjengelig der du er

Du er velkommen til oss for fertilitetsutredning og assistert befruktning. Vi er tilgjengelige for deg uansett hvor du er, med mulighet for å starte fertilitetsutredning på ditt nærmeste Volvat-senter. 

Ingen kø, ingen ventetid

Vi har korte ventetider og tar imot pasienter fra hele landet. Du slipper å stå i kø og kan komme i gang med behandling så tidlig som mulig.