Volvat Orbita øyelegesenter

Volvat har utvidet øyelegetilbudet

Volvat-gruppen har lenge planlagt å utvide sin allerede brede behandlingsportefølje med en styrking av tilbudet innen øyelegetjenester. Dette er nå realisert gjennom overtakelsen av ORBITA Øyelegesenter AS i Oslo og Drammen.

Vårt nye tilbud innen øyehelse er Volvat Orbita Øyelegesenter.

 

 

 

 

ORBITA øyelegesenter AS startet sin virksomhet i 2013 og tilbyr tjenester til private, selvbetalende pasienter, forsikringskunder og offentlige helseforetak.

Øyelegespesialistene som jobber ved ORBITA øyelegesenter har sin spesialistutdanning fra ett eller flere av de store offentlige norske sykehusene, og de fleste av legene har til daglig fast stilling ved et av disse ved siden av sin virksomhet hos ORBITA.

Samlet sett har ORBITA kompetanse til å tilby utredning, behandling og kirurgiske inngrep knyttet til alle øyemedisinske tilstander.

Og som hos Volvat for øvrig tilbys time for utredning med kort ventetid.

ORBITA Øyelegesenter vil inntil videre fortsette sin virksomhet i egne lokaler i Grensen 18 i Oslo, under navnet VOLVAT ORBITA ØYELEGESENTER, men vil på sikt fases inn som en del av Volvats totaltilbud.

Vi ønsker ORBITA hjertelig velkommen til Volvat-gruppen og gleder oss til fortsettelsen!

Les mer om ORBITAS tjenester og behandlere her

Timebestilling

Eller ring oss på 477 79 222

Du finner oss her:

Oslo:

Drammen:

Volvat Orbita øyelegesenter

Våre tjenester