Fekal transplantasjon

Bruk av antibiotika er en vanlig årsak til plager fra tarmen og kan forårsake fremvekst av bakterien clostridium difficile som gir diaré og en potensielt alvorlig sykdom. Denne lar seg effektivt behandle med fekal transplantasjon (fekal mikrobiotisk transplantasjon), en metode der frisk bakterieflora tilsettes den tarmen.

Samme behandlingsprinsipp er under utprøving ved andre sykdommer i tarm (inflammatoriske tarmsykdommer, irritabel tarm).

Pasientinformasjon vedr fekal microbiota transplantasjon (FMT) hos pasienter med Irritabel tarm (IBS)

Det er mye vi ikke vet hva angår tarmbakterier og FMT. Det teoretiske rasjonale for behandlingen er å forsøke å bytte ut pasientens tarmflora med en presumptivt mer gunstig tarmflora, for på denne måten oppnå symptombedring/helsemessig gevinst.

Per i dag er behandlingen å oppfatte som utprøvende. Små studier er imidlertid utført i Norge og andre land og viser en positiv effekt av FMT ved IBS.

Aktuelle pasienter

Pasienter som ønsker å forsøke FMT ved IBS, bestiller time til konsultasjon hos indremedisiner eller gastroenterolog.

De skal til konsultasjonen medbringe kortfattet sykehistorie, samt resultater fra det som er gjort av relevant utredning eller vurdering vedrørende sin tilstand (resultat av eventuelle gastro-/koloskopier, blodprøver, avføringsprøver, evt. annet).

Kostråd mot IBS bør være forsøkt på forhånd, gjerne i regi av ernæringsfysiolog.

Om pasienten skal henvises til FMT, tar pasient og legen stilling til i fellesskap.

Hva kan man forvente av behandlingen?

Effekten av FMT er ikke lett å forutse hos den enkelte. Samlet sett synes det som om ca 2/3 responderer positivt på behandlingen. Dette betyr at 1/3 ikke synes å ha noen effekt. Av de som responderer, er det ikke nødvendigvis slik at alle symptomer blir borte, men i det minste at de opplever behandlingen som symptomreduserende. Mange synes i tillegg å tolerere ulike matvarer bedre enn tidligere etter FMT.

En del pasienter med IBS har følgesymptomer som f.eks. muskel/skjelettplager og slitenhet (fatigue). Effekten av FMT på disse symptomene er usikker.

Av de som responderer er det dessverre en del som synes å tape effekten etter en stund. Årsaken til dette vet vi ikke. Flere av de som mister responsen etterhvert synes å ha nytte av fornyet behandling, men for denne gruppen kan det synes som at det er vanskelig å oppnå varig effekt.

Hva består behandlingen av?

I prinsippet kan FMT gis på forskjellig vis. Pr i dag gir vi ved Volvat slik behandling ved koloskopi.

Som donormateriale bruker vi avføring fra frisk giver som er grundig utredet.

Selve behandlingen tar ikke lenger tid enn en vanlig koloskopi (ca 30 min). Vi anbefaler at pasientene blir værende et par timer etter prosedyren.

Bivirkninger

Det er vanlig at magen blir urolig i forløpet av behandlingen, men som regel tolererbart og forbigående.

Priser januar 2019

 • 1 gangs konsultasjon:
  Kr 2 320,- (medlem)
  Kr 2 900,- (ikke-medlem)

 • Koloskopi med FMT:
  Kr 17 400,- (medlem)
  Kr 18 400,- (ikke-medlem)

 • Rebehandling koloskopi med FMT:
  Kr 14 400,- (medlem)
  Kr 15 400,- (ikke-medlem)