Fekal mikrobiota transplantasjon (FMT)

Bruk av antibiotika er en vanlig årsak til plager fra tarmen og kan forårsake fremvekst av bakterien clostridium difficile som gir diaré og en potensielt alvorlig sykdom. Denne lar seg effektivt behandle med fekal transplantasjon (fekal mikrobiotisk transplantasjon), en metode der frisk bakterieflora tilsettes den tarmen.

Samme behandlingsprinsipp er under utprøving ved andre sykdommer i tarm (inflammatoriske tarmsykdommer, irritabel tarm).

Pasientinformasjon vedr fekal microbiota transplantasjon (FMT) hos pasienter med Irritabel tarm (IBS) ved Volvat medisinske senter, Majorstuen

Det er mye vi ikke vet hva angår tarmbakterier og FMT. Rasjonalet for behandlingen er å bytte ut pasientens tarmflora med en presumptivt mer gunstig tarmflora, for på denne måten oppnå symptombedring/helsemessig gevinst.

Per i dag er behandlingen å oppfatte som utprøvende. Det er utført studier på FMT ved IBS i ulike land der effekten av behandlingen har vært varierende.

Aktuelle pasienter

Pasienter som ønsker å forsøke FMT ved IBS, bestiller time til konsultasjon hos indremedisiner eller gastroenterolog ved Volvat Medisinske Senter, Majorstuen.

Henvisning fra lege er en fordel. Kostråd mot IBS bør være forsøkt på forhånd, gjerne i regi av ernæringsfysiolog. Om pasienten skal henvises til FMT, tar pasient og legen stilling til i fellesskap.

Vi behandler ikke pasienter som behandles med immunsvekkende medisiner

Hva kan man forvente av behandlingen?

Effekten av FMT er ikke lett å forutse hos den enkelte. Ut fra egne data synes det som om ca 2/3 responderer positivt på behandlingen. Av de som responderer, er det ikke nødvendigvis slik at alle symptomer blir borte, men i det minste at de opplever behandlingen som symptomreduserende. Mange synes i tillegg å tolerere ulike matvarer bedre enn tidligere etter FMT.

Av de som responderer er det dessverre en del som synes å tape effekten etter en stund. Årsaken til dette vet vi ikke. Flere av de som mister responsen etterhvert synes å ha nytte av fornyet behandling, men for denne gruppen kan det synes som at det er vanskelig å oppnå varig effekt.

Hva består behandlingen av?

I prinsippet kan FMT gis på forskjellig vis. Ved Volvat gis slik behandling ved koloskopi da dette i våre hender har gitt best effekt.

Som donormateriale bruker vi Bactari. Bactari er avføring fra selektert frisk giver som er grundig testet.

Selve behandlingen tar ikke lenger tid enn en vanlig koloskopi (ca 30 min).

Bivirkninger

Det er vanlig at magen blir urolig i forløpet av behandlingen. Dette gjelder særlig første uke. Diare, forstoppelse, luftplager, mageknip og kvalme er vanlig, men som regel tolererbart og forbigående.

Priser per oktober 2022

  • Vurderingskonsultasjon 3500,-
  • Fekal mikrobiotikatransplantasjon 26400,-
  • Kontroll/oppfølging etter behandlingen takseres etter Volvats vanlige takster

Tillegg ved evt bruk av sedasjon ved koloskopi, fra kr. 1500-1700

Konsultasjon

2 365,-

Priseksempel fra Stavanger, tilleggskostnader kan påløpe

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.