Fekal transplantasjon

Bruk av antibiotika er en vanlig årsak til plager fra tarmen og kan forårsake fremvekst av bakterien clostridium difficile som gir diare og en potensielt alvorlig sykdom.

 Denne lar seg effektivt behandle med fekal transplantasjon (fekal mikrobiotisk transplantasjon), en metode der frisk bakterieflora tilsettes den tarmen.

Samme behandlingsprinsipp er under utprøving ved andre sykdommer i tarm (inflammatoriske tarmsykdommer, irritabel tarm).

For disse sykdommene er behandlingen pr i dag å se på som utprøvende.

Behandlingen tilbys ved Volvat Majorstuen.

Ring oss på tlf. 22 95 75 00 for mer informasjon.