Utfyllende informasjon om hemoroide-operasjon


Ytre hemorroider kommer frem som ”kul” ved endetarmen. Disse kan gi smerter, kløe og blødning.

Indre hemorroider er utvidelse og betennelse i vener inn i endetarmen. (Figur)

Indre hemorroider kan gi samme symptomer og graderes etter om og hvor mye de kommer ut av endetarmen.


Indre hemorroider graderes i 4. grupper (Goligher´s klassifikasjon. (Figur).
Grad 1) Kan gi symptomer men kommer ikke ut i endetarmsåpningen
Grad 2) Kommer ut i endetarmsåpning ved press men går spontant inn igjen
Grad 3) Kommer ut og må dyttes inn igjen
Grad 4) Kommer ut av endetarmen og går ikke inn


Forberedelser før operasjonen

Dagen før operasjonen skal du spise lett og helst innta mest mulig flytende kost.
Det er viktig at du tømmer tarmen før operasjonen. Du skal ta et klyster/klyx kvelden før operasjonen og et på morgenen operasjonsdagen (Ikke Toilax). Dette får du kjøpt på apotekene.

Operasjonen

Det er i utgangspunktet to operasjonsmetoder. Valg av operasjonsmetode gjøres ut fra en klinisk vurdering. Hvilken operasjonsmetode som anvendes skal du diskutere på forhånd med din kirurg.

Kirurgisk fjerning av hemorroider (Milligan-Morgan)

Dette har vært den mest benyttede operasjonsmetoden ved ytre hemorroider og ved grad 3-4 ved indre hemorroider. Operasjonen innebærer at hemorroiden skjæres bort opp til blodtilførende årer, hvor man setter et sting. Dette fører til et sår i endetarmen som gror i løpet av ca 2 uker.
Du må forvente noe smerter etter inngrepet. Disse vil gradvis bli bedre. Bruk anbefalt smertestillende.

"Stenge” blodtilførsel til hemorroide (HAL-RAR)

Den andre metoden går ut på å “stenge” blodtilførsel til hemorroider samt opphenging av hemorroider som kommer ut av endetarmen. Ved operasjonen brukes spesielt utstyr, et skop med ultralyd doppler som finner blodtilførende kar, slik at disse kan stenges med et sting. (Figur) Trådene er plassert opp i endetarmen hvor man er lite smertepåvirket.  Etter HAL-RAR–operasjon blir det umiddelbart merkbare forandringer, (litt avhengig av situasjonen før operasjon), men full effekt av operasjonen forventes over første 4-6 ukene.  HAL-RAR metoden er mer skånsom en kirurgisk fjerning hva gjelder smerter - smertene etter operasjon varer også kortere. Du må forvente noe smerter etter inngrepet. Disse vil gradvis bli bedre. Bruk anbefalt smertestillende.

Komplikasjoner

Alle kirurgiske inngrep kan føre til komplikasjoner og disse inngrepene er intet unntak.
Blødning kan forekomme. Det er normalt med noe blod fra endetarmen etter slike inngrep men ved større blødninger må du ta kontakt med kirurgen. Dette er relativt sjelden men kan i verste fall føre til ny operasjon.
Infeksjon kan oppstå ved alle kirurgiske inngrep, men relativt sjeldent etter hemorroide-operasjoner. Pasientene kan forvente smerter og ubehag med gradvis forbedring  inn til  7 - 10 dager. Hvis du opplever forverring på 3-5 dag, så kan det være tegn på infeksjon. Ta i så fall kontakt med kirurgen.
Urin retensjon (problemer med vannlatning) forekommer hos en del pasienter umiddelbart etter operasjonen. Urin retensjon kan også oppstå som en følge av bedøvelsen du har fått. Dette er sjeldent et problem som varer mer enn 24-48 timene. Hvis dette oppstår etter at du kommer hjem må du ta kontakt med klinikken.
Forstoppelse er ikke uvanlig når det blir smertefullt å gå på toalett.
En sjelden gang kan inngrep i endetarmsåpningen føre til trang endetarm.

Etter operasjonen

Du får smerter etter operasjonen. Det varierer veldig fra person til person hvordan smerter oppleves. For de fleste virker Paracet og Ibux godt, men det kan også bli aktuelt å sende med deg resept på sterkere medikamenter som Pinex Forte. Vær oppmerksom på at Pinex forte også inneholder paracetamol og daglig dose må ikke overstiges. Pinex forte inneholder også kodein som virker forstoppende og kan derfor føre til problemer av den grunn. I noen tilfeller er det også grunnlag for å skrive ut resept på bedøvelses salve som kan brukes ved behov, spesielt i forbindelse med toalett besøk.
For å minske smerter ved toalett besøk, samt for å minske risiko for forstoppelse, anbefales bruk av Laktulose eller Duphalac mikstur for å beholde avføringen myk. Vanlig dose er 10-20 ml, 1-3 ganger daglig. Dosering skal være slik at konsistens av avføring er myk.
Har du sår etter inngrepet (Milligan-Morgan), er det viktig med god hygiene. Skyll deg med hånd dusj morgen og kveld og alltid i forbindelse med toalett besøk. Alternativ kan du bruke grønnsåpe sittebad to ganger daglig. Medisinsk grønnsåpe kan kjøpes på apotek.

Sykemelding

De som får utført HAL-RAR har ikke sår bak og man forventer en ukes sykemelding.
Ved Milligan-Morgan må man forvente inntil 2 ukers sykemelding. Dette på grunn av at sårene skal gro tilstrekkelig. I denne perioden er det også nødvendig å rengjøre området flere ganger daglig og ved hvert toalettbesøk. Det er alltid forskjellige behov for sykemelding, diskuter dette med kirurg. Trenger du forlenging av sykemelding må du ta kontakt med din fastlege.

Aktivitet

Du kan og skal bevege deg fritt så fort som mulig etter operasjonsdagen. Hvis du er sliten kan du selvfølgelig hvile, men du skal ikke bli liggende. 
Resultat av operasjonen kan ikke vurderes før en 6-8 uker etter operasjon og du får tilbud om kontroll time på tidspunkt som passer deg.

Konsultasjonstime hos lege kan bestilles på telefon:

Oslo: 22 95 76 22

Bergen: 55 11 20 00

Fredrikstad: 69 30 23 00