Cøliaki / glutenintoleranse

Cøliaki

Cøliaki er en sykdom som innebærer at pasienten har glutenintoleranse.


Cøliaki er en kronisk betennelsessykdom i tynntarmen som forårsakes av gluten, som finnes i hvete, rug og bygg.

Cøliaki er en hyppig sykdom og man antar at 1-2 av 100 nordmenn har cøliaki. Hos pasienter med cøliaki forsvinner tarmtottene i tynntarmen helt eller delvis, og av denne grunn kan næringsopptaket reduseres.

Symptomer ved cøliaki

De vanligste symptomer er luftplager, mageknip, diaré og vekttap, men sykdommen kan gi mange ulike symptomer.

Diagnostikk

Blodprøver tatt ved mistanke om cøliaki er ganske treffsikre. Diagnosen bekreftes gjennom gastroskopi, der man tar vevsprøver fra tynntarmen.

Behandling

Behandlingen består i å unngå gluten i kosten. Kostholdsveilledning hos ernæringsfysiolog anbefales i tilslutning til at man får diagnosen. Behandlingen er livslang.

Grunnstønad

Alle med cøliaki har krav på grunnstønad som følge av et fordyret kosthold. Søknad rettes til NAV. Legen må skrive en legeerklæring som vedlegges søknaden.

 

Bestill time:

  • Oslo Majorstuen: tlf. 22 95 75 00
  • Oslo Nationaltheatret: tlf. 23 68 25 00
  • Bergen: tlf. 55 11 20 00
  • Fredrikstad: tlf. 69 30 23 00
  • Hamar: tlf. 62 55 35 50
  • MERK AT TILBUDET VARIERER PÅ DE FORSKJELLIGE SENTRENE!

 

> Her finner du Volvats priser på de vanligste mage-tarm-undersøkelser

 

Sykdommer og symptomer

 

Undersøkelser og behandlinger

 

Gå til hovedsiden for mage/tarm-sykdommer