Knusing av blærestein (cystolithotripsi)

Blærestein kan formes som et resultat av inadekvat tømming av blæren over flere år.

De vanligste symptomene vil være:

  • blod i urinen (hematuri)
  • smerter over blæren
  • eller tilbakevendende urinveisinfeksjoner

Diagnosen stilles gjennom en kikkehullsundersøkelse av blæren.

Ved behov for fjerning kan dette gjennomføres som et kikkehullsinngrep med deling av stein ved hjelp av laser eller tang.

Inngrepet gjennomføres i narkose, og det kan være behov for kateter i 1-3 døgn etter inngrepet.