Prostatabiopsier

Prostatabiopsier

Ved mistanke om ondartet lidelse eller kreft i prostata tas det vevsprøver fra prostata som sendes til histologisk analyse.

Dette kan gjøres med frihånd, ultralydveiledet eller "MR-transrektalultralyd fusjoneringsteknologi", såkalt Koelis-biopsier, som er en målrettet biopsiteknikk med 3D-teknologi ved hjelp av MR prostata og ultralyd fusjonering.

Med Koelis biopsi kan man kartlegge og påvise prostatakreft på en mer presis måte.

I forkant av Koelis biopsier må det tas MR-prostata.