Volvats spesialister i plastikkirurgi


Hos Volvat møter du plastikkirurger med svært lang erfaring. Kirurgene har til sammen foretatt flere tusen plastikkirurgiske operasjoner og utgjør et sterkt fagmiljø.

Frank F. Steinbach (Volvat Oslo)

Overlege dr. med. Frank F. Steinbach er spesialist i plastikkirurgi. Tidligere har Frank Steinbach arbeidet som overlege ved plastikkirurgisk avdeling Rikshospitalet og ved Colosseum Klinikken Oslo. I de siste fem år som partner ved Teres Sørlandsparken.

Fra januar 2015 arbeider dr. Steinbach som ledende plastikkirurg ved Volvat Majorstuen og Volvat Fredrikstad.

Frank Steinbach har lang erfaring med brystoperasjoner, bukplastikker og figurformende fettsuging. Han har i tillegg spesiell interesse for rekonstruktiv estetisk ansiktskirurgi og nesekorreksjon.

Dr. Steinbach tok sin doktorgrad ved Universitetet i Freiburg, Tyskland i 1999 og har holdt en rekke foredrag nasjonalt og internasjonalt.

Medlem av EAFPS - European Academy of Facial Plastic Surgery og Norsk Legeforening.

 

Trude Staalesen (Volvat Oslo og Fredrikstad)

Trude StaalesenOverlege dr. med Trude Staalesen er spesialist i plastikkirurgi. Hun har hele sin spesialistutdannelse fra den velrennomerte avdelingen i plastikkirurgi ved Sahlgrenska Universitetssykehus i Göteborg. Hun var overlege ved avdelingen der og fullførte sin doktorgrad ved Universitetet i Gøteborg, før hun av familiære årsaker valgte å returnere til hjemlandet Norge.


Etter å ha jobbet som overlege på Bærum sykehus med hovedvekt på figurformende kirurgi på pasienter med store vekttap, brystkirurgi og rekonstruktiv ansiktskirurgi, har hun nå valgt å stille sin kompetanse til rådighet for Volvat.

Dr Staalesen har all sin forskning knyttet opp direkte mot plastisk kirurgi og spesielt resultater etter kroppsformende inngrep etter vekttap. Med sin spesielle forsknings interesse for denne delen av kirurgien, sammen med hennes brede kirurgiske erfaring, er hun spesielt kompetent til å gjøre vurderinger og behandlinger av overskuddshud. Hun utfører selvsagt også brystreduksjonerbrystløft og brystforstørrelser mm

Innen rekonstruktiv ansiktskirurgi har dr Staalesen hatt sin hovedinteresse innenfor kreftbehandling. Hun har en velutviklet estetisk sans med syn for enkle og gode løsninger til pasientens beste.

Hun er medlem av Norsk Legeforening og Norsk Plastikkirurgisk Forening

 

Hans Christian Sylvester-Jensen (Volvat Bergen)

Dr. Hans Christian Sylvester-Jensen (f.1974) er utdannet lege (1999) og tannlege (2003) fra Universitetet i Bergen.

Han er spesialist i plastikkirurgi fra Haukeland Universitetssykehus 2011.

Er i dag overlege ved Plastikkirurgisk avdeling. Arbeider primært med ansiktskirurgi og spesielt med barn som har medfødte misdannelser.

Dr. Sylvester-Jensen har tidligere vært representant i Spesialitetskomiteen i Plastikkirurgi, og er nå styremedlem i Norsk Plastikkirurgisk forening.

Han har jobbet ved Volvat medisinske senter i 15 år.

 

Bjørn Tore Haga (Volvat Bergen)

Dr. Bjørn Tore Haga (f.1966) er utdannet lege fra Univ. i Bergen (1992). Spesialist i Plastikkirurgi fra Haukeland Univ. Sykehus (2001).  Tidligere avdelingssjef ved Plastikkirurgisk avdeling Haukeland Univ. sykehus. Nåværende Seksjonsoverlege ved Håndkirurgisk seksjon Haukeland Univ. sykehus. Medlem i Norsk Plastikkirurgisk forening og Norsk forening for estetisk plastikkirurgi.

Han har arbeidet som plastikkirurg ved Volvat fra 2001 og utfører her de fleste kosmetiske prosedyrer samt håndkirurgiske lidelser.
Dr Haga har lang og omfattende erfaring innen kosmetisk og rekonstruktiv brystkirurgi.

Haga har også utviklet en behandling for epicondylitt (tennisalbue), med svært gode resultater, og  har utført denne teknikken siden 1997. Dr Haga var blant de første i Norge til å benytte injeksjonsbehandling for dupuytrens kontraktur med Xiapex og har til nå behandlet over 300 pasienter med denne teknikken.

Foredragsholder ved internasjonale kongresser: 13th EFORT Congress Berlin 2012 ”Collagenase the journey” og ”Treating patients with Xiapex.” samt ved  Skandinavisk Håndkirurgisk kongress, København 2013 ”Real life experience with Xiapex in Norway”.

Dr Haga er en svært erfaren kirurg innen både kosmetisk kirurgi og håndkirurgi og har blant annet gjort over 650 avanserte mikrokirurgiske prosedyrer (brystrekonstruksjoner, rekonstruksjoner i overekstremitetene, samt ved traumer).

 

Frode Samdal (Volvat Stokkan)

Overlege prof. dr.med. Frode Samdal ved Volvat Stokkan i Trondheim er spesialist i generell kirurgi og plastisk kirurgi. Spesialistutdannelse i plastisk og rekonstruktiv kirurgi fra Haukeland sykehus og Rikshospitalet. Spesialutdannelse i estetisk plastikkirurgi fra Paris og USA. Overlege i plastisk kirurgi ved henholdsvis Rikshospitalet og Regionsykehuset i Trondheim 1992-1998. Doktorgradsarbeid om liposkulptur 1994. Professor i plastisk kirurgi 1997. Invitert gjesteforeleser og deltaker i internasjonale ekspertpanel ved kongresser i Marseille 1991 og 93, Madrid 1992 og 93, San Diego 1994, Paris 95, Orlando 96, Sao Paulo 98. Forfatter av en norsk lærebok i kirurgi, også flere kapitler i internasjonale lærebøker samt mer enn 50 vitenskapelige publikasjoner.

 

Anne Elisabeth Isern (Volvat Stokkan)

Spesialist i gynekologi og plastisk kirurgi. Spesialistutdannelse i plastisk kirurgi fra MAS, Universitets-sykehuset i Malmö. Doktorgradsarbeid om brystreduserende operasjoner i 2011.Har forfattet flere vitenskapelige artikler om plastisk kirurgi og holdt mange foredrag på kongresser både nasjonalt og internasjonalt.

 

Kathrin Sørensen Sneve (Volvat Stokkan)

Dr. Sneve er spesialist i plastikkirurgi og generell kirurgi. Hun har studert i München og fikk sin embetseksamen i 1996.

 

Her kan du lese mer om Volvats tilbud innen plastisk kirurgi

Her finner du pris på plastisk kirurgi

 

Timebestilling for konsultasjon hos spesialist i plastisk kirurgi:

Oslo Majorstuen: tlf. 22 95 75 00
Oslo Nationaltheatret: tlf. 23 68 25 00
Bergen: tlf. 55 11 20 00           
Fredrikstad: tlf. 69 30 23 00
Tromsø: tlf. 77 66 48 50
Trondheim:  tlf. 73 87 39 00

Merk at tilbudet kan variere fra senter til senter.

 

 

 

På vårt nye nettsted om plastisk kirurgi kan du lese mer utfyllende om våre tilbud